БатькамГоловнеОсвіта і право

За що можуть відрахувати дитину зі школи?

Дитину можуть відрахувати зі школи тільки після закінчення останнього класу закладу освіти або після зарахування чи переведення до іншого закладу освіти за заявою батьків.

Питання відрахування учнів зі школи врегульоване у Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України № 367 від 16.08.2018 року (надалі — Порядок). Розділ IV «Відрахування учнів із закладів освіти» Порядку передбачає: «Із закладу освіти відраховуються учні, які:
1. Здобули повну загальну середню освіту та отримали відповідний документ про освіту;
2. Зараховані до іншого закладу освіти для здобуття повної загальної середньої освіти;
3. Переводяться до іншого закладу освіти відповідно до розділу ІІІ цього Порядку;
4. Вибувають на постійне місце проживання за межі України.

Відрахування із зазначених підстав здійснюється шляхом видання відповідного наказу керівником закладу освіти».

Вказані підстави для відрахування учня зі школи (крім здобуття повної загальної середньої освіти або одночасного зарахування до декількох закладів освіти) передбачають подачу батьками заяви про відрахування.

Тобто, обов’язковою умовою відрахування дитини зі школи є заява батьків.

Цей Порядок не поширюється на:
• заклади спеціалізованої освіти мистецького, спортивного, військового чи наукового спрямування;
• спеціальні заклади загальної середньої освіти (спеціальні школи, санаторні школи, навчально-реабілітаційні центри та школи соціальної реабілітації);
• заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.
Учнів зазначених закладів освіти, які навчаються за денною формою, після закінчення 9 класу можливо відрахувати або перевести на іншу форму навчання за збігу двох умов:
• зарахування дитини до закладу відбувалося за результатами конкурсу;
• результати річного оцінювання та/або ДПА з навчального предмета, що вивчався поглиблено, відсутні або початкові (1, 2, 3 бали).

Рішення про відрахування ухвалює педагогічна рада закладу. «Про можливе відрахування батьки дитини та орган управління освітою за місцем проживання учня повинні бути письмово поінформовані у двотижневий строк до дня засідання педагогічної ради щодо можливого відрахування» (абзац 2 пункту 2 розділу IV Порядку).

Що робити
Якщо дитину відраховують зі школи, відповідне рішення керівника закладу освіти може бути оскаржене до органу управління у сфері освіти, якому підпорядкований відповідний заклад освіти, та/або до суду.

Важливо!

Стаття 183 «Порушення права на освіту» Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за незаконну відмову в прийнятті до навчального закладу будь-якої форми власності та за незаконну вимогу оплати за навчання у державних чи комунальних навчальних закладах.

Дізнатись більше можна у посібнику “Путівник школою”.

Читайте також:

Back to top button