БатькамГоловнеОсвіта і право

Чи можуть батьки обрати/замінити вчителя?

Ні. Вибір та/або заміна вчителя є виключною компетенцією адміністрації закладу освіти. Однак батьки можуть звернутися з обґрунтованою пропозицією щодо заміни вчителя до директора школи, який повинен якнайкраще забезпечити інтереси дітей.

Відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» (частина 3 статті 38), керівник закладу загальної середньої освіти має право, зокрема: «призначати на посаду, переводити на іншу посаду та звільняти з посади працівників закладу освіти, визначати їхні посадові обов’язки, заохочувати та притягати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства».

Відповідно до частини 2 статті 54 Закону України «Про освіту» педагогічні працівники, зокрема, зобов’язані: «сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я; поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу».

Згідно зі статтею 55 Закону України «Про освіту» батьки здобувачів освіти, зокрема, мають право «захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти» та «звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти».

Таким чином, керівник закладу освіти, педагогічні працівники та батьки зобов’язані спільно діяти для якнайкращого забезпечення інтересів дітей.

Що робити

Звернутися до керівника закладу освіти з обґрунтуванням причини, чому вказаний педагог, на думку батьків, неефективно працює в конкретному класі. Вислухати пропозиції адміністрації щодо шляхів виправлення ситуації. Це може бути робота психолога у класі або з педагогом, курси підвищення кваліфікації, дисциплінарні стягнення, методична допомога колег. Усі ці пропозиції доцільні у разі, якщо педагог не несе загрози психічному та фізичному здоров’ю дітей.

Важливо!

«В основі педагогіки партнерства лежить розуміння і визнання іншої особи (вчителя, батька, учня тощо) як рівноправного суб’єкта, поваги до особистості (у тому числі особистості учня / учениці), визнання її прав, визнання права на іншу думку і свободи її вираження тощо. Тому створення в кожній школі здорового і безпечного освітнього середовища, здорової атмосфери на засадах рівності, доброчесності, недискримінації має бути передумовою високих результатів навчання учнів» (з листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-201 від 08.04.2020 року «Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

Дізнатись більше можна у посібнику “Путівник школою”.

Читайте також: