ГоловнеОсвіта і право

Чи можна відмовитися від вивчення певного навчального предмета (інтегрованого курсу)?

Чи можна відмовитися від вивчення певного навчального предмета (інтегрованого курсу), зокрема російської мови/другої іноземної мови/ предметів духовно-морального спрямування?

Так, можна; дії батьків залежать від того, до якої частини освітньої програми належить небажаний предмет: обов’язковий для вивчення (інваріантна складова), вибірковий (варіативна складова) чи факультативний (необов’язковий) предмет.

Освітня програма українських шкіл складається з трьох частин: предмети, обов’язкові для вивчення (інваріантна складова), вибіркові (варіативна складова) та факультативні (необов’язкові) предмети. Невідвідування предметів, обов’язкових для вивчення, та вибіркових предметів може призвести до неатестації по них за результатами річного оцінювання.

Відмовитися від вивчення небажаного предмета, обов’язкового для вивчення в певному освітньому закладі, батьки можуть таким чином:
• звернутися до шкільної адміністрації щодо розроблення індивідуального навчального плану дитини;
• обрати інший заклад освіти;
• обрати інший клас у тому ж освітньому закладі, де вивчення небажаного предмету (курсу) не є обов’язковим.

Інформація про навчальні предмети, які вивчаються у школі, має бути оприлюднена на сайті закладу освіти.

Згідно з частиною 2 статті 30 Закону України «Про освіту»: «Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх вебсайтах (у разі їх відсутності — на вебсайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів», зокрема:
«освітніх програм, що реалізуються в закладі освіти, та переліку освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою».

Більш гнучкою є ситуація з курсами варіативної складової, до яких, зокрема, належить друга іноземна мова. Зазвичай під час підготовки навчальних планів для учнів 5 класів адміністрація школи проводить опитування серед батьків щодо вибору другої мови для вивчення, аби вирішити, яку другу іноземну мову вивчатимуть діти у 5–9 класах. Зі свого боку батьки також можуть індивідуально або колективно звернутися до адміністрації школи з пропозицією бажаних або відмовою від небажаних предметів варіативної складової (зокрема другої іноземної мови, але не тільки).

Інформацію про наявність і кількість предметів на вибір треба шукати на сайті освітнього закладу або на сайті його засновника. Навіть якщо небажаний предмет увійшов до варіативної складової освітнього плану, батьки можуть відмовитися від вивчення цього вибіркового навчального предмета (інтегрованого курсу) в індивідуальному порядку, написавши заяву адміністрації закладу освіти. У такому випадку дитина буде неатестована з цього предмета.

Якщо небажаний предмет є факультативним, можна просто не відвідувати заняття, адже вивчення факультативного предмета не є обов’язковим.

Треба зазначити, що законодавство дає досить широкі можливості для створення бажаних (і, відповідно, уникнення небажаних) курсів на вибір, навіть якщо не весь клас одностайний з питання вибору предмета.

Відповідно до частини 7 статті 12 Закону України «Про повну загальну середню освіту»: «Для вивчення навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів, у тому числі вибіркових, можуть формуватися та функціонувати міжкласні групи, що включатимуть учнів різних класів одного або різних років навчання».

Згідно з Порядком поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки України № 128 від 20.02.2002 року:
«Мінімальна наповнюваність груп при проведенні факультативних занять та курсів за вибором у загальноосвітніх навчальних закладах міської місцевості становить 8 чоловік, сільської місцевості — 4 чоловіки».

Зверніть увагу!

На відміну від інших курсів на вибір, що пропонуються адміністрацією освітнього закладу батькам та учням за замовчуванням (тобто, якщо немає колективної письмової відмови, курс вважається схваленим), курс основ християнської етики та інших предметів духовно-морального спрямування викладається учню тільки за умови індивідуальної заяви-згоди його батьків.

Згідно з Інструктивно-методичними рекомендаціями щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році: «Викладання основ християнської етики та інших предметів духовно-морального спрямування в закладах загальної середньої освіти можливе за умови письмової згоди батьків та за наявності підготовленого вчителя. При цьому просимо враховувати ситуацію, коли не всі діти відвідують зазначені курси. У такому випадку ці заняття повинні бути в розкладі першим або останнім уроком».

Що робити


Обрати найбільш прийнятний варіант формування освітньої траєкторії своєї дитини: обирати (змінювати) заклад (клас), форму здобуття освіти, формувати разом із закладом освіти індивідуальний навчальний план.

Важливо!

Відсутність результатів річного оцінювання (неатестація) з навчальних предметів (інтегрованих курсів), що є обов’язковими для вивчення, може мати негативні наслідки: неатестація знизить середній бал документа про освіту, а також можуть виникнути питання до батьків щодо незабезпечення права дітей на повну загальну середню освіту.

Дізнатись більше можна у посібнику “Путівник школою”.

Back to top button