ГоловнеОсвіта і право

Що таке булінг у школі та як із ним боротися?

Булінгом (цькуванням) вважається насильство, яке вчиняється щодо учня / здобувача освіти або учнем / здобувачем освіти щодо інших учасників освітнього процесу. Законодавство визначає дії щодо реагування на випадки булінгу в школі та передбачає адміністративне покарання осіб, які чинять булінг, або їхніх батьків, якщо кривдники (булери) не досягли 16-ти років.

Поняття булінгу (цькування) визначене у статті 1734 «Булінг (цькування) учасника освітнього процесу» Кодексу України про адміністративні правопорушення:

«Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого».

Також, у Законі України «Про освіту» зазначаються типові ознаки булінгу (цькування):
• систематичність (повторюваність) діяння;
• наявність сторін — кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);
• дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого;

За вчинення булінгу на кривдника (якщо це дитина до 16-ти років, то на його батьків) може бути накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу від 850 грн до 3400 грн або громадських робіт від 20 до 60 годин.

Наказом Міністерства освіти та науки України від 28.12.2019 року № 1646 затверджено Порядок реагування на випадки булінгу (цькування) та Порядок застосування заходів виховного впливу, у яких визначено механізм реагування на випадки булінгу (цькування) та процедуру застосування заходів виховного впливу в закладах освіти всіх типів і форм власності.

Що робити

Слід відразу звернутися до директора з письмовою заявою/скаргою, у якій викласти обставини вчинення булінгу та вимагати провести перевірку.

Керівник закладу освіти не пізніше ніж упродовж трьох робочих днів з дня отримання заяви або повідомлення про булінг зобов’язаний скликати засідання постійної комісії з розгляду випадків булінгу (цькування).

Комісія протягом десяти днів з моменту отримання повідомлення про булінг повинна розглянути інформацію, викладену в повідомленні, зібрані матеріали та прийняти рішення про наявність / відсутність обставин, що обґрунтовують інформацію, зазначену в повідомленні. До засідань комісії за згодою залучаються батьки або інші законні представники малолітніх чи неповнолітніх сторін булінгу.

Варто зауважити, що комісія не вирішує, мав місце булінг (цькування) чи ні, а лише встановлює обставини та, в разі підтвердження викладеного в заяві / скарзі, передає матеріали до поліції. Рішення про те, чи був випадок, вказаний у повідомленні, саме булінгом, ухвалює суд після того, як отримає матеріали справи від поліції.

Важливо!

Керівник закладу освіти невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби з моменту отримання заяви чи повідомлення про випадок булінгу (цькування), повідомляє про нього територіальному органу (підрозділу) Національної поліції України, принаймні одному з батьків або іншим законним представникам малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування).

За неповідомлення уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про випадки булінгу (цькування) щодо учасника освітнього процесу на
керівника закладу освіти накладається адміністративне стягнення у вигляді штрафу (від 850 грн до 1700 грн) або виправних робіт на строк до одного місяця з відрахуванням до двадцяти відсотків заробітку.

Корисне посилання

Лист та роз’яснення Міністерства освіти і науки України від 13.04.2020 року 1/9-207 щодо застосування наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 року № 1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти».

Дізнатись більше можна у посібнику “Путівник школою”.

Back to top button