ГоловнеОсвіта і право

Чи можуть батьки обирати перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), що їх вивчатимуть їхні діти?

Батьки можуть обирати для дітей заклад загальної середньої освіти, попередньо вивчивши перелік предметів у ньому. Обравши заклад освіти, батьки можуть обирати: вчитися за загальною освітньою програмою, затвердженою керівником закладу, чи за індивідуальним навчальним планом.

У кожному разі в батьків залишається можливість впливати на перелік навчальних предметів, але можливості вибору будуть різними.

Якщо батьки обирають для своєї дитини навчання за загальною освітньою програмою, за ними збережеться можливість вибору предметів варіативної складової.

Кожна школа самостійно розробляє свої навчальні плани, які містять:
• предмети, обов’язкові для вивчення (предмети
інваріантної складової);
• предмети на вибір (предмети варіативної складової).

Під час розробки навчальних планів на наступний рік, зокрема їхньої варіативної складової, педагогічна рада закладу загальної середньої освіти повинна враховувати думку здобувачів освіти (учнів) та їхніх батьків. Для того, щоб їхня думка та побажання щодо курсів варіативної складової були враховані, пропозиції треба оформити письмово у вигляді колективної заяви від класу. Якщо батьки не висловили жодних побажань, адміністрація школи обирає предмети варіативної складової на власний розсуд.

Якщо батьки обирають для своєї дитини навчання за індивідуальною освітньою траєкторією, вони повинні написати заяву про це до закладу освіти. Відповідно до частини 3 статті 14 Закону України «Про повну загальну середню освіту», «заява, зокрема, має містити обґрунтовані причини та сформульовані пропозиції щодо особливостей засвоєння освітньої програми закладу освіти (її окремих освітніх компонентів). Відмову в задоволенні реалізації індивідуальної освітньої траєкторії в закладі освіти та розробленні індивідуального навчального плану може бути оскаржено до керівника та/або засновника закладу освіти або уповноваженого ним органу, відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян».

Індивідуальний навчальний план розробляється у взаємодії з учнем та/або його батьками. Схвалений педагогічною радою і затверджений директором індивідуальний навчальний план мають підписати й батьки.

Відповідно до частини 2 статті 14 Закону України «Про повну загальну середню освіту»: «індивідуальний навчальний план учня має забезпечувати виконання ним освітньої програми закладу освіти та передбачати його участь у контрольних заходах, а також у разі необхідності враховує особливі освітні потреби учня, визначені за результатами комплексної психолого-педагогічної оцінки його розвитку».

Важливо!

Частина 7 статті 11 Закону України «Про повну загальну середню освіту»: «Державні та комунальні заклади освіти реалізують освітні програми за кошти державного, місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством, і не можуть реалізовувати чи забезпечувати (повністю або частково) свої освітні програми за кошти батьків та/або учнів»

Дізнатись більше можна у посібнику “Путівник школою”.

Back to top button