ГоловнеОсвіта і правоУчительська

Які повноваження має педагогічна рада?

Педагогічна рада — основний колегіальний орган управління закладу освіти, її рішення вводяться в дію наказами директора школи та є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу.

Відповідно до частини 2 статті 40 «Педагогічна рада» Закону України «Про повну загальну середню освіту»: «Педагогічна рада утворюється за наявності не менше трьох педагогічних працівників. Усі педагогічні працівники зобов’язані брати участь у засіданнях педагогічної ради. Головою педагогічної ради є керівник закладу загальної середньої освіти…»

Повноваження педагогічної ради визначаються Законом України «Про повну загальну середню освіту» та статутом школи.

Педагогічна рада, зокрема:
• схвалює освітню (освітні) програму (програми), зміни до неї (них) та оцінює результати її (їх) виконання;
• складає річний навчальний план (один або декілька), який затверджує керівник закладу освіти;
• приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання, їх відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов’язків, а також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу;
• визначає структуру і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу;
• схвалює індивідуальний навчальний план учня, який затверджується керівником закладу освіти та підписується батьками, для реалізації індивідуальної навчальної траєкторії в закладі освіти;
• може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти.

Дізнатись більше можна у посібнику “Путівник школою”.

Читайте також:

Back to top button