Конспекти уроків музичного мистецтва 1 клас

Тема: “Вийди, вийди сонечко …” (Музичне мистецтво. 1 клас)

Мета: – навчальна: ознайомити учнів із поняттям «пісня-закличка»; учити визначати засо­би виразності музичних творів, порівнювати життєвий зміст, настрій і характер му­зичних творів; – розвивальна: розвивати музично-слухові уявлення в процесі сприймання, вико­нання; – виховна: виховувати любов до природи, української народної пісні. Музичний матеріал: О. Барвінський «Сонечко»; українські народні пісні «Вийди, вийди, ...

читати все »

Тема: Щебетала пташечка … (Музичне мистецтво. 1 клас)

Мета: ♦    навчальна: продовжувати ознайомлювати учнів із поняттям «веснянка»; засвоїти з ними поняття «соло»; учити визначати засоби виразності музичних творів, порів­нювати життєвий зміст, настрій і характер музичних творів; ♦    розвивальна: розвивати музично-слухові уявлення в процесі сприймання, вико­нання; ♦    виховна: виховувати любов до природи, української народної пісні. Музичний матеріал: В. Сокальський ...

читати все »

Тема: Весна-красна вже йде … (Музичне мистецтво. 1 клас)

Мета: ♦   навчальна: учити учнів визначати засоби виразності пісень-веснянок, відчувати музично-емоційний зміст пісень; засвоювати з ними поняття «веснянка»; ♦   розвивальна: розвивати музично-слухові уявлення в процесі сприймання, вико­нання; ♦   виховна: виховувати любов до весняної природи, української народної пісні-вес- нянки. Музичний матеріал: Е. Ґріґ «Навесні»; П. Чайковський «Пісня жайворонка»; поспів- ка «Ля-ля-ля»; ...

читати все »

Тема: Народні танці (Музичне мистецтво. 1 клас)

Мета: навчальна: надати учням уявлення про особливості танців — польки та вальсу (відчуття дводольності та тридольності у музиці); засвоїти з ними поняття «полька», «аркан»; учити висловлювати враження від музичних творів, передавати у виконан­ні настрій і характер музики; розвивальна: розвивати почуття ритму, метру; виховна: виховувати любов до природи, інтерес до музики ...

читати все »

Тема: Мамина пісня (Музичне мистецтво. 1 клас)

Мета: навчальна: формувати в учнів уявлення про засоби музичної виразності та харак­тер музики, про особливості жанру «пісня»; засвоювати поняття «склад пісні»; розвивальна: розвивати творчі здібності, творчу фантазію учнів; виховна: виховувати в учнів любов та повагу до матері, інтерес до музики компо- зиторів-класиків. Музичний матеріал: Л. Ревуцький «Колискова»; П. Чайковський «Пісня ...

читати все »

Тема: Знайомство з маршем (Музичне мистецтво. 1 клас)

Мета: – навчальна: засвоювати з учнями поняття «танець», «марш», «пісня», «танцювальна музика»; учити на елементарному рівні висловлювати враження від музичних творів, виразно співати; – розвивальна: розвивати спостережливість, почуття ритму; – виховна: виховувати музичні смаки, інтерес до музичних образів. Музичний матеріал: П. Чайковський «Марш дерев’яних солдатиків»; В. Сильвестров «Марш»; Д. Кабалевський ...

читати все »

Тема: Музика і природа (Музичне мистецтво. 1 клас)

Мета: ♦   навчальна: учити учнів визначати життєвий та емоційний зміст музичних творів; продовжувати формувати вміння виражати характер музичних творів пластичними рухами та виконанням; ♦   розвивальна: розвивати ціннісне ставлення до музики; ♦   виховна: виховувати любов до природи, почуття людяності. Музичний матеріал: С. Прокоф’єв «Ходить місяць над лугами»; поспівка «Ходить мі­сяць»; Б. ...

читати все »