Конспекти уроків музичного мистецтва 1 клас

Тема: Мамина пісня (Музичне мистецтво. 1 клас)

Мета: навчальна: формувати в учнів уявлення про засоби музичної виразності та харак­тер музики, про особливості жанру «пісня»; засвоювати поняття «склад пісні»; розвивальна: розвивати творчі здібності, творчу фантазію учнів; виховна: виховувати в учнів любов та повагу до матері, інтерес до музики компо- зиторів-класиків. Музичний матеріал: Л. Ревуцький «Колискова»; П. Чайковський «Пісня ...

читати все »

Тема: Знайомство з маршем (Музичне мистецтво. 1 клас)

Мета: – навчальна: засвоювати з учнями поняття «танець», «марш», «пісня», «танцювальна музика»; учити на елементарному рівні висловлювати враження від музичних творів, виразно співати; – розвивальна: розвивати спостережливість, почуття ритму; – виховна: виховувати музичні смаки, інтерес до музичних образів. Музичний матеріал: П. Чайковський «Марш дерев’яних солдатиків»; В. Сильвестров «Марш»; Д. Кабалевський ...

читати все »

Тема: Музика і природа (Музичне мистецтво. 1 клас)

Мета: ♦   навчальна: учити учнів визначати життєвий та емоційний зміст музичних творів; продовжувати формувати вміння виражати характер музичних творів пластичними рухами та виконанням; ♦   розвивальна: розвивати ціннісне ставлення до музики; ♦   виховна: виховувати любов до природи, почуття людяності. Музичний матеріал: С. Прокоф’єв «Ходить місяць над лугами»; поспівка «Ходить мі­сяць»; Б. ...

читати все »

Тема: Казка двері відчиняє (Музичне мистецтво. 1 клас)

Мета: навчальна: учити учнів визначати особливості емоційного змісту, засоби музичної виразності, що відіграють вирішальну роль у створенні казкових образів; дати ви­значення поняття «оркестр»; розвивальна: продовжити формувати ладові уявлення, зорово-слухове сприйнят­тя; розвивати творчі здібності учнів, допомогти їм у музиці відчувати неповторність казкових образів; виховна: виховувати інтерес і любов до музики, пісні, ...

читати все »

Тема: Новорічні свята (Музичне мистецтво. 1 клас)

Мета: ♦     навчальна: формувати в учнів здатність розпізнавати життєвий зміст музики, особливості відображення зимової краси в музиці; засвоїти з ними поняття «челе­ста»; ознайомити учнів із зимовими піснями; ♦     розвивальна: домагатися виразності у виконанні пісень, невимушеності рухів у процесі розкриття образу музичних творів; ♦   виховна: виховувати інтерес до музичного мистецтва.. Музичний ...

читати все »

Тема: Перевір себе (Музичне мистецтво. 1 клас)

Мета: ♦   навчальна: допомогти учням продемонструвати свої виконавські досягнення, самовиразитися; ♦   розвивальна: поглибити розуміння учнями зв’язків музики (мистецтва) з навко­лишнім середовищем; допомогти усвідомити, що музика є необхідною складовою життя людини; ♦   виховна: виховувати інтерес і любов до музики, пісні, творчої праці, бажання вчи­тися музики. Музичний матеріал: Е. Ґріґ «Пташка»; П. ...

читати все »

Тема: Щедрівочка щедрувала (Музичне мистецтво. 1 клас)

Мета: ♦   навчальна: засвоїти з учнями поняття «колядка», «щедрівка»; підготувати учнів до уроку узагальнення, уроку-концерту; ♦   розвивальна: розвивати вокально-хорові навички, творчі здібності учнів; ♦   виховна: виховувати любов до народних традицій, людяність та доброту. Музичний матеріал: українська народна пісня в обробці М. Леонтовича «Щедрик»; українські народні пісні «Коляд, коляд, колядниця», «Щедрівочка ...

читати все »