Конспекти уроків музичного мистецтва 1 клас

Тема: Як звучать музичні інструменти? (Музичне мистецтво. 1 клас)

Мета: ♦   навчальна: учити учнів співати природним звуком; засвоїти з ними поняття «па­уза»; ознайомити учнів з особливостями танцю «Козачок»; ♦   розвивальна: розвивати емоційну сферу учнів за допомогою емоційного змісту му­зики; ♦   виховна: виховувати емоційну чутливість, здатність до співпереживання, розумін­ня почуттів і думок, що виражені в музиці Музичний матеріал: український народний ...

читати все »

Тема: Хоровод метелиці- хурделиці (Музичне мистецтво. 1 клас)

Мета: ♦    навчальна: засвоїти з учнями поняття «засоби музичної виразності», «характер», «темп», «динаміка», «інструментальна музика»; звернути увагу учнів на те, що, зма­льовуючи образи природи, композитор виражає почуття людини; ♦    розвивальна: розвивати вокально-хорові, музично-ритмічні, творчі навички, ладо­ве відчуття учнів; ♦    виховна: виховувати любов до природи, людини. Музичний матеріал: Р. Шуман «Дід ...

читати все »

Тема: У королівстві співучих мелодій (Музичне мистецтво. 1 клас)

Мета: навчальна: розширювати уявлення учнів про емоційний зміст музики; активізува­ти образне мислення учнів; засвоїти поняття «народна музика», «вокальна музика», «колискова»; розвивальна: розвивати творчу фантазію, уяву, уміння імпровізувати; виховна: виховувати вокальні, виконавські навички, інтерес до музики, співу. Музичний матеріал: Л. Ревуцький «Колискова»; латиська народна пісня «Ой, я жу-жу»; О.  Янушкевич «Пісня про ...

читати все »

Тема: Які бувають музичні темпи? (Музичне мистецтво. 1 клас)

Мета: навчальна: поглиблювати уявлення учнів про виражальність музики, її здатність створювати та передавати різні музичні образи та відчуття руху; засвоїти з ними по­няття «темп»; продовжувати формувати виконавчі (вокально-хорові) та слухацькі навички учнів; розвивальна: розвивати творчі здібності, емоційність, спостережливість; виховна: виховувати художньо-естетичний смак. Музичний матеріал: Р. Шуман «Сміливий вершник»; Л. ван ...

читати все »

Тема: Хто такий композитор? (Музичне мистецтво. 1 клас)

Мета: ♦   навчальна: засвоїти з учнями життєві зв’язки музики, поняття «слухач», «викона­вець», «композитор»; сприяти усвідомленню особливості музики конкретного образно-сюжетного напрямку; ♦   розвивальна: розвивати творчу уяву, фантазію учнів; ♦   виховна: виховувати інтерес, любов до навчання, природи. Музичний матеріал: В. Косенко «Дощик»; М. Парцхаладзе «Осінній дощик»; поспівка «Ля-ля-ля»; В. Гребенюк «Осінь»; А. ...

читати все »

Тема: Урок осінній (підсумковий) (Музичне мистецтво. 1 клас)

Мета: ♦    навчальна: допомогти учням продемонструвати свої виконавські досягнення, по­вніше засвоїти емоційну сферу, самовиразитися; ♦    розвивальна: поглибити розуміння учнями зв’язків музики (мистецтва) з навко­лишнім середовищем; допомогти усвідомити, що музика є необхідною складовою життя людини; ♦     виховна: виховувати інтерес і любов до музики, пісні, творчої праці, бажання вчи­тися музики. Музичний матеріал: ...

читати все »

Тема: Знайомство з танцем (Музичне мистецтво. 1 клас)

Мета: навчальна: учити учнів розпізнавати життєвий зміст музики ти вміти на елементар­ному рівні висловлювати враження від музичних творів, передавати у виконанні настрій і характер музики; засвоїти поняття «гопак», «троїсті музики», «народні му­зичні інструменти», «скрипка» та «бандура»; розвивальна: розвивати відчуття пульсації; розвивати творчі здібності, фантазію, уяву, емоційність учнів; виховна: виховувати інтерес ...

читати все »