Конспекти уроків музичного мистецтва 1 клас

Тема: Які бувають музичні темпи? (Музичне мистецтво. 1 клас)

Мета: навчальна: поглиблювати уявлення учнів про виражальність музики, її здатність створювати та передавати різні музичні образи та відчуття руху; засвоїти з ними по­няття «темп»; продовжувати формувати виконавчі (вокально-хорові) та слухацькі навички учнів; розвивальна: розвивати творчі здібності, емоційність, спостережливість; виховна: виховувати художньо-естетичний смак. Музичний матеріал: Р. Шуман «Сміливий вершник»; Л. ван ...

читати все »

Тема: Хто такий композитор? (Музичне мистецтво. 1 клас)

Мета: ♦   навчальна: засвоїти з учнями життєві зв’язки музики, поняття «слухач», «викона­вець», «композитор»; сприяти усвідомленню особливості музики конкретного образно-сюжетного напрямку; ♦   розвивальна: розвивати творчу уяву, фантазію учнів; ♦   виховна: виховувати інтерес, любов до навчання, природи. Музичний матеріал: В. Косенко «Дощик»; М. Парцхаладзе «Осінній дощик»; поспівка «Ля-ля-ля»; В. Гребенюк «Осінь»; А. ...

читати все »

Тема: Урок осінній (підсумковий) (Музичне мистецтво. 1 клас)

Мета: ♦    навчальна: допомогти учням продемонструвати свої виконавські досягнення, по­вніше засвоїти емоційну сферу, самовиразитися; ♦    розвивальна: поглибити розуміння учнями зв’язків музики (мистецтва) з навко­лишнім середовищем; допомогти усвідомити, що музика є необхідною складовою життя людини; ♦     виховна: виховувати інтерес і любов до музики, пісні, творчої праці, бажання вчи­тися музики. Музичний матеріал: ...

читати все »

Тема: Знайомство з танцем (Музичне мистецтво. 1 клас)

Мета: навчальна: учити учнів розпізнавати життєвий зміст музики ти вміти на елементар­ному рівні висловлювати враження від музичних творів, передавати у виконанні настрій і характер музики; засвоїти поняття «гопак», «троїсті музики», «народні му­зичні інструменти», «скрипка» та «бандура»; розвивальна: розвивати відчуття пульсації; розвивати творчі здібності, фантазію, уяву, емоційність учнів; виховна: виховувати інтерес ...

читати все »

Тема: Знайомство з піснею (Музичне мистецтво. 1 клас)

Мета: навчальна: учити учнів співати природним звуком; засвоїти з ними поняття «пісня»; розвивальна: розвивати емоційну сферу учнів за допомогою емоційного змісту му­зики П. Чайковського, народної пісні; виховна: виховувати емоційну чутливість, здатність до співпереживання, розумін­ня почуттів і думок, що виражені в музиці. Музичний матеріал: П. Чайковський «Осіння пісня»; поспівка «Раз-два-три-чотири»; Д. ...

читати все »

Тема: Рахівник – мандрівник ритм (Музичне мистецтво. 1 клас)

Мета: ♦    навчальна: розширювати уявлення учнів про емоційний зміст музики; ♦    розвивальна: активізувати образне мислення учнів, використовуючи сюжетно- рольові ігри; засвоїти поняття «ритм»; розвивати творчу фантазію, уяву, уміння імп­ровізувати; ♦     виховна: виховувати вокальні, виконавські навички, інтерес до музики, співу. Музичний матеріал: Д. Кабалевський «Клоуни»; поспівка «Раз-два-три-чотири»; укра­їнські народні пісні «Ой, ...

читати все »

Тема: Свято осені (Музичне мистецтво. 1 клас)

Мета: ♦    навчальна: учити учнів розпізнавати життєвий зміст музики ти вміти на елемен­тарному рівні висловлювати враження від музичних творів, передавати у виконан­ні настрій і характер музики; засвоїти з ними поняття «сопілка», «пастораль», «гучні й тихі звуки»; ♦    розвивальна: розвивати відчуття пульсації; поглиблювати знання учнів про понят­тя «високі й низькі, короткі ...

читати все »