Конспекти уроків зарубіжної літератури 11 клас

Оповідання Милорада Павича «Дамаскин». «Віртуальний історизм» як характерна ознака творчості письменника (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Шкільне життя

ТЕМА:  Оповідання Милорада Павича «Дамаскин». «Вірту­альний історизм» як  характерна ознака творчості письменника МЕТА: допомогти учням усвідомити ідейно-художні, естетичні особливості твору письменника; розвивати навички аналізу постмодерністських творів, уміння вислов­лювати свою думку й аргументувати її; виховувати повагу до культурних надбань народів світу, естетич­ний смак, прагнення до духовного саморозвитку. ОБЛАДНАННЯ: портрет письменника, видання ...

читати все »

Життєвий і творчий шлях сербського письменника Милорада Павича. Утілення в оповіданні «Дамаскин» ознак постмодернізму (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Шкільне життя

ТЕМА:  Життєвий і творчий шлях сербського письменника Милорада Павича. Утілення в оповіданні «Дамас­кин» ознак постмодернізму МЕТА: ознайомити учнів із життям і творчістю письменника, розкрити особливості його постмодерністського твору; розвивати навички роботи з електронною книгою; уміння аналізувати твори постмодернізму, «розшифрувати» їх; розширювати кругозір учнів; виховувати повагу до літератури, естетичний смак. Обладнання: ...

читати все »

Ознаки постмодернізму у творчості письменників-прозаїків другої половини XX ст. (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Шкільне життя

ТЕМА: Ознаки постмодернізму у творчості письменників-прозаїків другої половини XX ст. МЕТА: допомогти учням глибше осягнути ознаки постмо­дернізму, розширити їх кругозір; розвивати усне зв’язне мовлення, аналітичне мислення, уміння ви­словлювати свої думки й аргументувати їх, добирати приклади, цитати з тексту; виховувати прагнення до пізнання нового, саморозвитку, естетичний смак. ОБЛАДНАННЯ: картки з уривками ...

читати все »

Найяскравіші представники постмодерністської прози. Постмодерністське мистецтво, його стосунки з елітарною та масовою культурами (11 клас. Зарубіжна література)

11 клас. Зарубіжна література - Шкільне життя

ТЕМА: Найяскравіші представники постмодерністської про­зи. Постмодерністське мистецтво, його стосунки з елі­тарною та масовою культурами МЕТА: допомогти учням глибше розкрити для себе поняття «постмодернізм», визначити його риси в конкретних творах; розвивати навички самостійної роботи з до­датковими джерелами інформації, аналізу прозових творів, визначення їх ідейно-художніх особливостей; уміння висловлювати свою думку з приводу ...

читати все »

Постмодернізм — одне з найяскравіших літературних явищ другої половини XX ст., його теоретичні засади й художня (літературна) практика (11 клас. Зарубіжна література)

ТЕМА: Постмодернізм — одне з найяскравіших літературних явищ другої половини XX ст., його теоретичні засади й художня (літературна) практика.  Соціоісторичні, культурно-філософські та естетичні чинники розвит­ку постмодернізму в художній літературі. Основопо­ложні принципи постмодерністської поетики МЕТА: допомогти учням усвідомити характерні риси постмо­дернізму як одного з найяскравіших явищ літератури другої половини XX ст.; ...

читати все »

Система образів, національний колорит роману Ґ. Ґарсія Маркеса «Сто років самотності» (11 клас. Зарубіжна література)

ТЕМА:  Система образів, національний колорит роману Ґ. Ґарсія Маркеса «Сто років  самотності» МЕТА: допомогти учням визначити роль і значення образів твору в їх системі, національний колорит роману; розвивати навички характеристики образів, підтвер­дження своїх думок цитатами з тексту, аргументуван­ня висновків; виховувати культуру висловлювання, повагу до літератури, почуття гуманізму та відпові­дальності за ...

читати все »

Проблематика твору Ґ. Ґарсія Маркеса «Сто років самотності». Органічне поєднання буденного й фантастичного в романі як характерні риси «магічного реалізму» (11 клас. Зарубіжна література)

ТЕМА: Проблематика твору Ґ. Ґарсія Маркеса «Сто років самотності». Органічне поєднання буденного й фан­тастичного в романі як характерні риси «магічного реалізму» МЕТА: допомогти учням усвідомити ідейно-художні особли­вості твору та «магічного реалізму» як літературного напряму; розвивати навички аналізу літературного твору великого обсягу, уміння виділяти істотні озна­ки, визначати їхню роль у творі, ...

читати все »