Уроки "Всесвітня історія. Історія України. 6 клас"Усі уроки історіїФайли

Тема: Практичне заняття. У чому цінність культури Стародавнього Риму (Всесвітня історія. Історія України 6 клас. Нова програма)

Мета: на основі раніше отриманих знань і опорних умінь у новій навчальній ситуації учні самостійно вирішують проблемно-пізнавальні завдання, публічно представляють результати індивідуальної та колективної творчої діяльності, освоюють складніші способи вивчення історичного минулого. Формувати та розвивати в учнів дослідницькі уміння, навички пошуково – дослідницької роботи (виявлення проблем, збір інформації), спостережливість, уміння висувати гіпотези, узагальнювати, розвивати    аналітичне мислення; сприяти підвищенню особистої впевненості у кожного учасника проекту. Забезпечити механізм розвитку критичного мислення дітей, уміння шукати шляхи  вирішення проблеми.
Обладнання: Всесвітня історія. Історія України: підруч. для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ О.І. Пометун, П.В.Мороз, Ю.Б. Малієнко.-К.: Видавничий дім «Освіта», 2014 – 256 с., наочність.
Тип уроку:  урок практичного застосування знань, навичок і умінь.
Очікувані результати
Після цього уроку учні зможуть:

  • описувати пам’ятки давньоримської архітектури;
  • оцінювати внесок Римської цивілізації та культури в історію людства;
  • наводити приклади речових пам’яток історії.

Хід уроку

І.  Організаційний момент
Повідомлення теми та мети уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань
Самостійна робота, ключ – 1. А  2.Г  3.Б  4.А  5.Б  6.В  7.А  8.Г  9.Б  10.В

ІІІ.  Мотивація навчальної діяльності
До наших днів повністю або частково дійшли сотні творів великих римських письменників і поетів, учених і мандрівників, ораторів і мудреців. Наприклад, вірші та поеми Вергілія, Горація та Овідія дотепер є не тільки шедеврами світової літератури, але й невичерпним джерелом для нових творів.

У I ст. н. е. Пліній Старший у своїй праці «Природнича історія» зібрав відомості про досягнення в різних науках. Історії давніх народів присвячені праці Тацита, Плутарха, Діона Кассія.

«Батьком географії» часто називають невтомного мандрівника Страбона.

Закони багатьох сучасних держав використовують положення римського права.

Культура давніх римлян багато в чому визначила розвиток світової цивілізації. Але рівень культури визначається не тільки писемними пам’ятками, а й іншими видами людської діяльності: образотворчим мистецтвом, містобудуванням, архітектурою.

ІV. Вивчення нового матеріалу

Завдання 1
1) Працюючи з текстом, випишіть імена римських поетів  і письменників і назви їхніх творів.
2) Що сьогодні означає слово «меценат»?

 Завдання 2
1) Спираючись на текст і малюнки, поміркуйте: у чому ви вбачаєте взаємозв’язок римської та грецької архітектури? У чому виявилась їх відмінність?
2)  Випишіть у зошит, які відкриття римської архітектури збереглися в сучасному будівництві. Які враження на вас справляють давньоримські архітектурні пам’ятки?

Завдання 3
Використовуючи текст, порівняйте школу в Римській імперії  із сучасною. Які наукові знання розвивалися в Римській державі? Заповніть у зошитах таблицю.

Римська школа Сучасна школа
Спільне
Відмінне

V.Закріплення знань учнів
Запитання:

  1. Чому I—II ст. н. е. називають «золотим віком» римської культури?
  2. Що нового внесли римляни в архітектуру й містобудування?
  3. Чим подібні грецька й римська скульптури? Чим вони відрізняються?

VІ. Домашнє завдання

  1. Опрацювати матеріал §54

Конспекти уроків історії на сайті “Шкільне життя”

Завантажити: Тема: Практичне заняття. У чому цінність культури Стародавнього Риму (Всесвітня історія. Історія України 6 клас. Нова програма) (Розмір: 61.6 KB, Завантажень: 1981)
Back to top button