Конспекти уроків зарубіжної літератури 10 класУсі уроки зарубіжної літературиФайли

Контрольна робота № 5. Традиції і новаторські зрушення в поезії середини — другої половини ХІХ ст. (10 клас. Зарубіжна література)

Контрольна робота № 5. Традиції і новаторські зрушення в поезії середини — другої половини ХІХ ст.

Мета: перевірити рівень знань за вивченою темою; розвивати творчі здібності; при щеплювати прагнення досягти високих результатів.

Тип уроку: урок контролю знань, умінь та навичок.

Обладнання: картки з завданнями.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

 1. Інструктаж щодо виконання контрольної роботи
 2. Виконання контрольної роботи 1-й варіант

I рівень (за кожну правильну відповідь — 0,5 бала)

 • Знайдіть правильну відповідь.
 1. Зачинателем якої модерністської течії був Шарль Бодлер?
  а) Футуризму;
  б) символізму;
  в) імпресіонізму.
 2. Який мотив є провідним у збірці «Квіти зла»?
  а) Невідворотності людської долі;
  б) несумісності реальності та ідеалу;
  в) безрезультатності пошуку краси.
 3. До якого віршового циклу належить «Альбатрос»?
  а) «Сплін та ідеал»;
  б) «Паризькі картини»;
  в) «Квіти зла».
 4. Хто є автором збірки «Квіти зла»?
  а) Бодлер;
  б) Вітмен;
  в) Тютчев.
 5. Хто є автором твору «Пісня про себе»?
  а) Бодлер;
  б) Вітмен;
  в) Тютчев.
 6. Кому належить рядок: «Шепіт… Ніжний звук зітхання…»?
  а) Бодлеру;
  б) Вітмену;
  в) Фету.
 7. Хто з поетів до 14 років мав прізвище Шеншин?
  а) Тютчев;
  б) Фет:
  в) Бодлер.
 8. Кого символісти вважали своїм предтечею?
  а) Тютчева;
  б) Вітмена;
  в) Бодлера.
 9. Естетизація дійсності, використання «високої» лексики, схильність до античності, міфології характерні для:
  а) поезії «чистого мистецтва»;
  б) соціально спрямованої поезії;
  в) інтимної лірики.
 10. Імпресіонізм та символізм — течії:
  а) романтизму;
  б) модернізму;
  в) реалізму.

II рівень (за кожну правильну відповідь — 1 бал)

 1. Розкрийте символіку вірша Ш. Бодлера «Альбатрос».
 2. Схарактеризуйте творчість А. Фета. Чому його називають представником «чистого мистецтва»?
 3. Розкрийте значення поняття декаданс.

ІІІ рівень (максимально — 4 бали) — спільний для обох варіантів

 • Напишіть твір-есе за однією з поданих тем.
 1. Проаналізуйте одну з поезій А. Рембо.
 2. Поясніть, чому Бодлер був водночас і пізнім романтиком, і одним із засновників символізму.
 3. Розкрийте особливості поезії школи «чистого мистецтва».

2-й варіант

I рівень (за кожну правильну відповідь — 0,5 бала)

 • Знайдіть правильну відповідь.
 1. Ознаки якого мистецтва присутні в творах Бодлера?
  а) Модернізму та реалізму;
  б) модернізму та романтизму;
  в) романтизму та реалізму.
 2. Який вірш відкриває збірку Бодлера «Квіти зла»?
  а) «Альбатрос»;
  б) «До читача»;
  в) «Благословення».
 3. Яка тема є провідною в сонеті «Альбатрос»?
  а) Людина і природа;
  б) поет і натовп;
  в) поет і мистецтво.
 4. Хто є автором збірки «Листя трави»?
  а) Бодлер;
  б) Вітмен;
  в) Тютчев.
 5. Хто є автором поезії «Silentium»?
  а) Бодлер;
  б) Вітмен;
  в) Тютчев.
 6. Кого з поетів часто називають «батьком верлібру»?
  а) Тютчева;
  б) Фета;
  в) Вітмена.
 7. Настрої песимізму, занепаду, розчарування характерні для літератури:
  а) декадансу;
  б) естетизму;
  в) романтизму.
 8. Ліричний герой — особистість, здатна перетворити мрію на дійсність, подолати розрив між ідеалом і дійсністю, характерний для:
  а) імпресіонізму;
  б) символізму;
  в) неоромантизму.
 9. Сукупність літературних напрямів і течій кінця ХІХ — початку ХХ ст. нереалістичного спрямування дістала назву:
  а) неоромантизм;
  б) декаданс;
  в) модернізм.
 10. Прагнення інтуїтивного пізнання дійсності через символ, відмова від сприйняття світу через конкретні образи характерні для:
  а) символістів;
  б) імпресіоністів;
  в) декадентів.

II рівень (за кожну правильну відповідь — 1 бал)

 1. Розкрийте значення поняття символізм.
 2. Розкрийте символіку вірша В. Вітмена «Голосівки».
 3. Схарактеризуйте творчість Ф. Тютчева. Як розкривається у його ліриці тема «Людина і Всесвіт»?

ІV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Читати твір Моріса Метерлінка «Синій птах».

Індивідуальне завдання. Підготувати повідомлення «Бельгійський Шекспір — Моріс Метерлінк».

Завантажити: Контрольна робота № 5. Традиції і новаторські зрушення в поезії середини — другої половини ХІХ ст. (10 клас. Зарубіжна література) (Розмір: 19.9 KB, Завантажень: 71)
Back to top button