Архів за теґом: 10 клас. Зарубіжна література

Контрольна робота за II частиною розділу «Із літератури реалізму» (10 клас. Зарубіжна література)

Зарубіжна література-Шкільне життя

ТЕМА: Контрольна робота за II частиною розділу «Із літератури реалізму». МЕТА: перевірити рівень засвоєння вивченого; вияви­ти, які складові навчального матеріалу учні засвоїли найбільш вдало, а які викликали у них труднощі й потре­бують корегування; розвивати логічне мислення, вміння встановлювати відповідність між різними літературними явищами, навички зв’язного мовлення учнів; виховувати у десятикласників ...

читати все »

Провідні засоби індивідуалізації персонажів. Діккенс як майстер іронії і сарказму (10 клас. Зарубіжна література)

Зарубіжна література -Шкільне життя

ТЕМА: Провідні засоби індивідуалізації персонажів. Діккенс як майстер іронії і сарказму. МЕТА: показати засоби індивідуалізації персонажів у романі «Пригоди Олівера Твіста», майстерність Діккенса у створенні комічного; розвивати навички аналізу літера­турних персонажів; поглиблювати теоретико – літературні знання учнів; виховувати гуманістичний світогляд, відра­зу до людських вад. ОБЛАДНАННЯ: відеофрагменти мюзиклу «Олівер!», роздатковий матеріал ...

читати все »

Розвінчання, «деромантизація» злочинного світу. Влучність характеристики різних суспільних верств Англії 30-х років XIX ст. (10 клас. Зарубіжна література)

Зарубіжна література-Шкільне життя

ТЕМА:  Розвінчання, «деромантизація» злочинного світу. Влучність характеристики різних суспільних  верств Англії 30-х років XIX ст. МЕТА: проаналізувати провідні засоби характеристи­ки різних суспільних верств у творі; розвивати навички аналізу літературного героя, вміння зіставляти художні твори різних видів мистецтва; виховувати у старшокласників об’єктивне ставлення до злочинного світу, позбав­лене романтизації. ОБЛАДНАННЯ: відеофрагменти к/ф ...

читати все »

Засудження жаги до наживи, холодного розрахунку та бездуховності суспільства в романі «Пригоди Олівера Твіста» (10 клас. Зарубіжна література)

Зарубіжна література-Шкільне життя

ТЕМА:  Засудження жаги до наживи, холодного розра­хунку та бездуховності суспільства в романі   «Пригоди Олівера Твіста». МЕТА: розкрити авторську позицію щодо зображених в романі подій; розвивати навички характеристики літе­ратурних персонажів; виховувати в старшокласників щирість, відвертість, непримириме  ставлення до наживи, холодного розрахунку та бездуховності. ОБЛАДНАННЯ: ілюстрації до роману, портрет Дж. Крукшанка. ТИП ...

читати все »

Гуманізм письменника, мотив співчуття до принижених і знедолених, передовсім дітей. Соціальна дієвість творчості Діккенса (10 клас. Зарубіжна література)

Зарубіжна література -Шкільне життя

ТЕМА: Гуманізм письменника, мотив співчуття до при­нижених і знедолених, передовсім дітей. Соціальна дієвість творчості Діккенса. МЕТА: розкрити гуманістичний пафос творчості Ч. Діккенса, показати її соціальну дієвість; розвивати   на­вички характеристики літературних героїв, аналізу ху­дожніх творів різних видів мистецтва; виховувати гуманізм, співчуття до принижених і знедолених. ОБЛАДНАННЯ: виставка творів літератури, живопи­су, присвячених ...

читати все »

Гуманізм Ч.Діккенса, його співчуття до принижених і знедолених, передовсім дітей (10 клас. Зарубіжна література)

Зарубіжна література-Шкільне життя

ТЕМА: Гуманізм Ч.Діккенса, його співчуття до принижених і знедолених, передовсім дітей.  Соціальна  дієвість творчості письменника МЕТА:  розкрити гуманістичний пафос творчості Ч. Діккенса, показати її соціальну дієвість; розвивати на­вички характеристики літературних героїв, аналізу ху­дожніх творів різних видів мистецтва; виховувати гуманізм, співчуття до принижених і знедолених. ОБЛАДНАННЯ: виставка творів літератури, живопи­су, присвячених ...

читати все »

Місце роману «Пригоди Олівера Твіста» у творчій спадщині Ч. Діккенса (10 клас. Зарубіжна література)

Зарубіжна література-Шкільне життя

ТЕМА:  Місце роману «Пригоди Олівера Твіста» у творчій спадщині Ч. Діккенса. МЕТА:  ознайомити учнів з історією створення роману; визначити місце роману в творчій спадщині письменника; розвивати навички аналізу літературного твору, визначення жанрових особливостей, вміння проводити дослідниць­ку роботу, працювати з довідковою літературою; вихову­вати гуманістичний світогляд, співчуття до знедолених. ОБЛАДНАННЯ:  виставка різних ...

читати все »