Усі уроки зарубіжної літератури

Романтичні й реалістичні риси неоднозначного образу “філософа й скнари” Гобсека (10 клас. Зарубіжна література)

Зарубіжна література-Шкільне життя

ТЕМА:  Романтичні й реалістичні риси неоднозначного образу “філософа й скнари” Гобсека.  МЕТА: визначити причини неоднозначності образу Гобсека; з’ясувати особливості поєднання в образі голов­ного героя елементів реалізму і романтизму; установити роль художніх деталей у формуванні образу Гобсека; роз­ширити знання учнів про формування образів скнар у світовій літературі; розвивати їхнє асоціативне мислення ...

читати все »

Влада золота та її філософія в повісті “Гобсек”. Композиція і стиль твору (10 клас. Зарубіжна література)

Зарубіжна література-Шкільне життя

ТЕМА: Влада золота та її філософія в повісті “Гобсек”. Композиція і стиль твору МЕТА: з’ясувати місце повісті «Гобсек» в загальній струк­турі «Людської комедії»; визначити особливості її композиції; з’ясувати проблематику твору; розкрити особливості втілення мотиву влади золота в повісті; розвивати вміння учнів пра­цювати з художнім текстом, їхнє образне та критичне мис­лення; ...

читати все »

О. де Бальзак. Життєвий і творчий шлях письменника. Бальзак і Україна (10 клас. Зарубіжна література)

Зарубіжна література -Шкільне життя

ТЕМА:  О. де Бальзак. Життєвий і творчий шлях пись­менника. Бальзак і Україна. Бальзак —    видатний французький письменник, ос­новоположник соціального реалістично­го роману.  Поєднання реалістичних і ро­мантичних елементів у його художній си­стемі. “Людська  комедія” — грандіозна енциклопедія життя Франції першої по­ловини XIX ст.  Проблематика і структу­ра “Людської комедії”.  МЕТА: ознайомити учнів з ...

читати все »

Урок розвитку мовлення. Творча робота за романом Ф.Стендаля «Червоне і чорне» (10 клас. Зарубіжна література)

Зарубіжна література-Шкільне життя

ТЕМА: Урок розвитку мовлення. Творча робота за романом Ф.Стендаля «Червоне і чорне» МЕТА: формувати вміння написання твору-роздуму; розвивати зв’язне писемне мовлення учнів; формувати потребу в творчому самовираженні. ОБЛАДНАННЯ: тлумачний словник, цитатний мате­ріал, необхідний для написання творчої роботи. ТИП УРОКУ: урок розвитку зв’язного мовлення.

читати все »

Психологізм творчості Стендаля (10 клас. Зарубіжна література)

Зарубіжна література -Шкільне життя

ТЕМА: Психологізм творчості Стендаля. МЕТА: розкрити психологізм творчості Стендаля; вис­вітлити вплив письменника на розвиток світової, зокрема української, літератури; поглиблювати теоретико-літературні знання, розвивати навички компаративного аналізу художніх творів на основі міжпредметних зв’язків (світова літера­тура — українська література); виховувати шанобли­ве ставлення до вершинних здобутків світової літератури. ОБЛАДНАННЯ: підручники «Українська література» (9,10 клас). ...

читати все »

Інтелектуальна гра із зарубіжної літератури «Знавці зарубіжної літератури» для учнів 10-12 класів + Презентація

Зарубіжна література -Шкільне життя

Автор: Бережна Олена Віталіївна Навчальний заклад: Комунальний заклад «Чернігівська вечірня (змінна) загальноосвітня ІІ-ІІІ ступенів школа №1 Чернігівської міської ради Чернігівської області» Інтелектуальна гра із зарубіжної літератури «Знавці зарубіжної літератури» для учнів 10-12 класів Мета активізувати знання учнів із зарубіжної літератури, виявити рівень загальної ерудиції старшокласників, підтримувати інтерес до книги,  заохочувати до подальшої ...

читати все »

Характеристика образу Діка Сенда за романом Ж. Верна «П’ятнадцятирічний капітан» (6 клас. Зарубіжна література)

Зарубіжна література-Шкільне життя

Автор: Сугакова Валентина Дмитрівна Навчальний заклад: Голубівський НВК “ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ” «Скромність і доброта- в цих двох словах уся його вдача!» Тема уроку: Характеристика образу Діка Сенда за романом Ж. Верна «П’ятнадцятирічний капітан» Формувати компетентності: предметні: знати про життя письменника Жуля Верна, переказувати (стисло) основні події роману «П’ятнадцятирічний капітан» Ж. Верна, характеризувати ...

читати все »