Конспекти уроків біології 7 клас

Тема: Життєдіяльність рослин (біологія 7 клас)

Мета уроку: сформулювати поняття про основні процеси обміну речовин і перетворення енергії в організмі рослин. Обладнання й матеріали: таблиці із зображенням схеми будови рослин. Базові поняття й терміни уроку:      обмін речовин і енергії, утворення й використання поживних речовин, неорганічні й органічні речовини, фотосинтез, автотрофи, гетеротрофи. Хід уроку І. Організаційний етап ...

читати все »

Тема: Характеристика рослин (біологія 7 клас)

Цілі уроку: сформулювати поняття про царство Рослини; показати його положення в системі органічного світу; познайомити учнів з основами класифікації рослин. Обладнання й матеріали: таблиці із зображенням рослин. Базові поняття й терміни уроку: рослини, автотрофи, життєвий цикл, корінь, стебло, листок, ріст, розмноження, фотосинтез, хлорофіл. Хід уроку І. Організаційний етап Актуалізація опорних ...

читати все »

Тема: Дослідження біологічних об’єктів (біологія 7 клас)

Цілі уроку: ознайомлення учнів з основними методами дослідження біологічних об’єктів: спостереження в природі й лабораторні дослідження, експеримент, моніторинг; історія вивчення біологічних об’єктів; мікроскопічні методи дослідження. Обладнання й матеріали: таблиці із зображенням об’єктів вивчення біології. Базові поняття й терміни уроку: спостереження, експеримент, лабораторія, дослід, моніторинг, мікроскопічні методи дослідження.

читати все »

Тема: Розмаїтість живих організмів (біологія 7 клас)

Цілі уроку: увести поняття систематики; розглянути основні одиниці класифікації; дати стислу порівняльну характеристику царств живої природи. Обладнання й матеріали: таблиці із зображенням об’єктів вивчення біології. Базові поняття й терміни уроку: систематика, таксон, вид, рід, родина, ряд, клас, відділ, царство, рослини, віруси, гриби, тварини.

читати все »

Тема: Біологія – наука про живу природу (біологія 7 клас)

Цілі уроку: сформувати в учнів цілісне уявлення про біологію як систему наук про живу природу; розглянути об’єкти й методи біології, а також її значення в житті людини. Обладнання й матеріали:     таблиці із зображенням об’єктів вивчення біології. Базові поняття й терміни уроку:      біологія, біосфера, ботаніка, зоологія, морфологія, анатомія, систематика, фізіологія, мікробіологія, ...

читати все »