Конспекти уроків української літератури 8 класУсі уроки української мови та літературиФайли

Cимволізм та фольклорні мотиви поезії Тараса Шевченка «Ой три шляхи широкії» (8 клас. Українська література) + Презентація

Автор: Дележа Альбіна Ярославівна

Навчальний заклад: гімназія № 290 м.Києва

Тема: Cимволізм та фольклорні мотиви поезії Тараса Шевченка «Ой три шляхи широкії»

Мета: проаналізувати ідейно-художній зміст поезії Тараса Шевченка «Ой три шляхи широкії», з’ясувати мотиви, символіку та жанрову приналежність твору; нагадати в чому полягає прийом контрасту; дослідити контраст на прикладі поезії Шевченка; нагадати, який жанр літератури називається баладою, які її особливості; з’ясувати баладні мотиви у творі; формувати вміння виразно й вдумливо читати твір поета, визначати ідею, тему, художні засоби; висловлювати власні думки з приводу прочитаного; розвивати кругозір, світогляд, увагу, логічне мислення учнів; виховувати якості активного, свідомого громадянина,   почуття пошани до творчості Тараса Шевченка.

Хід уроку

 1. Організаційний етап
 1. Перевірка домашнього завдання
 1. Актуалізація опорних знань
 • Пригадайте, за що заарештувати Тараса Григоровича Шевченка?
 • Коли це сталось?
 • Скільки тривало слідство?
 • Яким був вирок?
 • Що створив Тарас Шевченко, перебуваючи під слідством?
 • Пригадайте, що називається літературним циклом?
 • Які поезії ввійшли до циклу «В казематі»
 1. Повідомлення теми та мети уроку

Сьогодні на уроці ви познайомитесь ще з однією поезією Тараса Шевченка циклу «В казематі», а саме – «Ой три шляхи широкії», з’ясуєте її особливості , символіку та зв’язок і фольклором.

 1. Асоціативне гроно

Дослідники творчості Тараса Шевченка дійшли висновку, що слово «шлях» – одне із найчастіше вживаних поетом. У «Кобзарі» воно зустрічається 54 разі, до того ж у різних інтерпретаціях та маючи різне значення. Це слово і зараз є в активному словнику української мови. Як ви розумієте це слово? Які слова з ним асоціюються?

 1. Опрацювання навчального матеріалу

В одинадцятитомному «Словнику української мови» зафіксовано такі значення слова шлях:

 1. Смуга землі, призначена для їзди та ходіння, дорога.
 2. Місце, простір, яким відбувається пересування, сполучення.
 3. Місце для проходу, проїзду кого-, чого-небудь.
 4. Напрям руху в який-небудь бік, до якогось відомого або наміченого місця.
 5. Процес їзди, ходьби; перебування в русі певний час.
 6. Засіб досягнення чого-небудь, характер дій.

Яке з цих значень вжите у творі Тараса Шевченка? Давайте дізнаємось, ознайомившись із текстом твору.

 1. Робота над змістом твору «Ой три шляхи широкії»

6.1. Виразне читання поезії учнями

6.2. Бесіда за питаннями

 • Чому шляхи у творі названо широкими?
 • Куди, на вашу думку, пішли брати?
 • З чим пов’язано те, що брати вимушені були йти кожний своїм шляхом?
 • Кого залишили брати у рідному краї?
 • Що посадили рідні на згадку про своїх любих?
 • Чи відомо вам значення цих рослин для українців?

6.3. Опрацювання навчального матеріалу. Рослинна символіка України

Український народ завжди був спостережливий до природи. Проникаючи в таємниці рослинного світу, наші предки почали одухотворювати життя дерев. Існувало навіть уявлення про дерево як втілення людської душі. Ось чому існували звичаї садити дерева у день весілля, день народження дитини, коли хтось вирушав у далеку дорога, а також – на могилах померлих.

Дерево у народному світосприйманні завжди уособлювало силу, стійкість, красу, міцність, а головне – вічність життя в тісному його єднанні корінням із землею. Не випадково родовідне дерево  – це символ розгалуженого роду, сім’ї. Вважають, що дерева можуть давати людині енергію або відбирати її.

Які ж дерева посадили герої твору «Ой три шляхи широкії»  та що нам відомо про них із сивої давнини?

Матір посадили «три ясени в полі». Ясень – символ молодого покоління, символ безперервності життя. Крім того, це суто чоловіче дерево, з його деревини робили озброєння воїнів ще за скіфської доби. За язичицьких часів яcень вважали деревом Перуна і робили з нього обереги, які б захищали воїнів.

 • Чому, на вашу думку, матір посадила саме ясени?

«Три явори посадила сестра при долині». Явір – символ родини та родинного добробуту. До речі, наші пращури ніколи не використовували деревину явора як дрова, це було суворо заборонено. За давніми віруваннями, явір – душа людини.

 • Чому сестра посадила саме явори?

«А невістка посадила високу тополю…» . Тополя – міфічний образ-тотем давніх

слов’ян, вважалася сакральним священним деревом, яке дозволялося рубати тільки для жертовних вогнищ. В українському фольклорі тополя була канонізованим символом засмученої, безталанної дівчини. Висаджували тополі, як правило, на узбіччі доріг. У народних повір’ях суха тополя віщувала горе дівчині.

 • Чи просто так жінка саджає саме тополю?

«А дівчина заручена червону калину».  Калина — символ життя, крові, вогню. Деякі дослідники пов’язують її назву із сонцем, жаром, паланням. Калина часто відіграє роль світового древа, на вершечку якого птахи їдять ягоди і приносять людям вісті, іноді з потойбіччя. Та й саме древо пов’язує світ мертвих зі світом живих. Калина символізує материнство: кущ — сама мати; цвіт, ягідки — діти. Найбільше цей давній фольклорний образ виступає словом-символом як домінанта в асоціативному зв’язку калина — дівчина. Також калина вважалась «весільним деревом» і була обов’язковою учасницею весільного обряду.

 • Чому дівчина посадила саме калину?
 • Про що це свідчить?

6.4. Бесіда за питаннями

 • Про що свідчить, що дерева, калина поступово почали всихати?
 • Як в родині сприймалося те, що брати не повертались?
 • Як на ваш погляд, якою могла бути причина того, що рідні не дочекалися братів?
 • На скільки частин можна поділити твір?
 • Що їх вирізняє?
 • Пригадайте, що називається контрастом?
 • Чи спостерігається контраст у творі? Доведіть
 • Чим цікавий цей твір за своєю будовою?
Ой три шляхи широкії
Докупи зійшлися.
На чужину з України
Брати розійшлися.
Покинули стару матір.
Той жінку покинув,
А той сестру. А найменший
Молоду дівчину.
Посадила стара мати
Три ясени в полі.
А невістка посадила
Високу тополю.
Три явори посадила
Сестра при долині…
А дівчина заручена –
Червону калину.
  Не прийнялись три ясени,
Тополя всихала,
Повсихали три явори,
Калина зов’яла.
Не вертаються три брати.
Плаче стара мати,
Плаче жінка з діточками
В нетопленій хаті.
Сестра плаче, йде шукати
Братів на чужину…
А дівчину заручену
Кладуть в домовину.
Не вертаються три брати,
По світу блукають,
А три шляхи широкії
Терном заростають.

Матеріал для вчителя

«Ой три шляхи широкії докупи зійшлися» — так починається твір, «А три шляхи

широкії терном заростають» — так закінчується. Симетрія початку і кінця тут очевидна, виразна. Шляхами починається твір і шляхами кінчається. Загалом твір побудований дуже симетрично, а сама симетрія тут досягається завдяки великій компресії та конденсації художніх засобів − образів, слів, речень.

У першій частині три ясени і три явори розташовано симетрично − поставлено на початок рядків, у другій − також симетрично винесено на кінець рядків, а разом вони утворюють симетрію протилежних позицій. Подібну симетрію утворюють також тополя та калина: на кінці рядків і на початку.

Речення «А невістка посадила високу тополю» не слід розуміти буквально, начебто висока деревина була закопана в землю. Його треба розуміти: невістка посадила маленьке деревце, і воно виросло високе. Справді, доля спочатку усміхнулася жінці: вона знайшла чоловіка, діждалася діток і звила таким чином собі гніздечко. Але потім все це пішло марно: «плаче жінка з діточками в  нетопленій хаті».

Також це стосується й зарученої дівчини. Дівчина посадила калину, що вона прийнялася, виросла, зацвіла і уквітчалася кетягами червоних ягід. Образ поетичний і, безперечно, гарний, але суть не в ньому: за яскравим образом пишної калини делікатно прихована інша краса − краса молодої дівчини, що стала на порі і збирається заміж.

Перша частина твору «Ой три шляхи широкії», як уже сказано, має життєстверджуючий характер. Друга частина виступає як повне, цілковите заперечення першої. Заперечення проведено як у формальному (три заперечних речення, оформлених часткою не: так і в семантичному плані.

Не прийнялись три ясени означає крах надій матері і її горе.

Повсихали три явори − горе сестри і руїну родини.

Тополя всихала − важке життя покинутої жінки з осиротілими дітками.

Калина зов’яла — замість сподіваного шлюбу і щасливого заміжжя заручену дівчину кладуть в домовину.

Друга частина твору виступає, таким чином, сумним і важким контрастом першої.

 • Що мав на увазі Шевченко, зазначаючи: «А три шляхи широкії терном заростають»?
 • Що симвлізує собою терен?
 • Чи можна, на ваш погляд, цю поезію вважати за казку?
 • Що характерне для казки?
 • Чи використовуються магічні елементи у цьому творі?

Матеріал для вчителя:

Особливе місце в поезії належить слову і символу три: три шляхи — гри брати, три

ясени — три явори, три одиноких жінки, покинутих на руїнах господарства (образ

нетопленої хати), трикратний повтор присудків посадила у першій частині і плаче

у другій. Символ три також має своє коріння в народній творчості, наприклад, у казках виступають три брати, які, вирушаючи у світ, вибирають кожний одну з трьох доріг. Те ж саме ми бачимо у творі Шевченка.

 • Але чи можна назвати «Ой три шляхи широкії» казкою?
 • Чому?
 • Який він є за жанром?
 • Пригадайте, який жанр літератури називають баладою?
 • Які його особливості?

Балада (фр. ballade, від прованс. ballar — танцювати) — жанр ліро-епічної поезії фантастичного, історико-героїчного або соціально-побутового характеру з драматичним сюжетом.

Головні ознаки балади:

 • віршований, ліро-епічний твір;
 • невелика кількість персонажів;
 • зосередження уваги на моральних проблемах;
 • напружений сюжет;
 • легендність та фантастичність;
 • драматична, часто несподівана розв’язка;
 • присутність оповідача;
 • використання діалогів і повторів;
 • невеликий обсяг.
 • Чи можна твір назвати баладою чи ні? Доведіть
 • Пригадайте, коли Шевченко написав цей твір?
 • Чи можна його зміст розуміти буквально?
 • Кого уособлюють брати?
 • Яким чином твір розкриває картини тогочасного життя?

6.5. Літературний аналіз твору

Тема: відтворення трагічного становища життя на Україні, пов’язаного з тогочасним суспільним ладом.

Ідея: засудження влади, яка руйнує щастя українців, чинить перешкоди повноцінному їх життю.

Основна думка: немає радості, щастя в українських оселях, бо народ позбавлений волі.

Жанр: громадянська лірика

Художні засоби:

Епітети: шляхи широкії; висока тополя; червона калина;

Метафори: «шляхи зійшлися», «калина зов’яла», «шляхи терном заростають»

 1. Підсумки уроку у вигляді тестового опитування
1. Три шляхи широкії у творі:

а) переплелися між собою;

б)розбіглися хто-куди;

в) докупи зійшлися;

г) символізують щасливу дорогу.2. Вирушивши в дорогу, брати покинули

а) жінок;

б) стару матір;

в) кохання;

г) сестру.

3. Найменший брат розлучився з

а) молодою дівчиною;

б) рідною оселею;

в) старим батьком;

г) дитиною.

4. Три ясени в полі були посаджені

а) матір`ю;

б) коханою;

в) братами;

г) дітьми.

5. Невістка посадила

а) калину;

б) вербу;

в) березу;

г) тополю.

6. Три явори сестра посадила

а) біля річки;

б) навколо хати;

в) при долині;

г) вздовж шляху.

7. Червоною калиною можна милуватися завдяки

а) доньці старшого брата;

б) синам середнього брата;

в) батькові;

г) зарученій дівчині.

8. Які дерева не прийнялися після того, як брати пішли з України на чужину

а) клени;

б) ясени;

в) дуби;

г) яблуні.

9. Шукати братів на чужину , плачучи йде

а) мати;

б) сестра;

в) батько;

г) доля людська.

10. Наприкінці твору три шляхи широкії

а) змиті дощами;

б) терном заростають;

в) тужать за братами;

г) сльозами политі.

11. За братами плачуть їхні рідні

а) стоячи біля широкого шляху;

б) сидячи на лаві біля хати;

в) припадаючи біля ікони;

г) в нетопленій хаті.

12. Через страждання , викликані перебуванням братів на чужині, «кладуть у могилу»:

а) діточок;

б) матір;

в) заручену дівчину;

г) сестру.

 1. Домашнє завдання

№ 5 ст.40 – письмово

Завантажити: Cимволізм та фольклорні мотиви поезії Тараса Шевченка «Ой три шляхи широкії» (8 клас. Українська література) + Презентація + Сертифікат (Розмір: 8.9 MB, Завантажень: 1081)
Back to top button