Конспекти уроків зарубіжної літератури 10 класУсі уроки зарубіжної літературиФайли

Засудження жаги до наживи, холодного розрахунку та бездуховності суспільства в романі «Пригоди Олівера Твіста» (10 клас. Зарубіжна література)

ТЕМА:  Засудження жаги до наживи, холодного розра­хунку та бездуховності суспільства в романі   «Пригоди Олівера Твіста».

МЕТА: розкрити авторську позицію щодо зображених в романі подій; розвивати навички характеристики літе­ратурних персонажів; виховувати в старшокласників щирість, відвертість, непримириме  ставлення до наживи, холодного розрахунку та бездуховності.

ОБЛАДНАННЯ: ілюстрації до роману, портрет Дж. Крукшанка.

ТИП УРОКУ: урок засвоєння нових знань і формування на їхній основі вмінь і навичок.

Треба прагну ти бути людиною, незважа­ючи на     всю жорстокість навколишнього світу, і це можливо. О. Генрі

І. Мотивація навчальної діяльності.

 • Бесіда.

Назвіть основні моральні переконання Ч. Діккенса.

Якою мірою ідеали Діккенса втілені в його тво­рах?

—  Чи погоджуєтеся ви з таким висловлюванням Ч. Діккенса: «Брехня відверта чи завуальована, вис­ловлена чи ні, завжди залишається брехнею»?

Назвіть відомі вам інші афоризми або приказки і прислів’я про правду і брехню.

—  Яке підтвердження знаходить висловлена Ч.Діккенсом думка в  романі «Пригоди Олівера Твіста»?

II. Робота над темою уроку.

 • Презентація теми, мети уроку.
 • Актуалізація опорних знань.

Яке місце в літературі XIX ст. належить темі жаги до наживи, холодного розрахунку та бездухов­ності суспільства?

Назвіть художні твори зарубіжної та українсь­кої літератури, в яких ця тема є провідною.

 • Слово вчителя

У романі« Пригоди Олівера Твіста» Діккенс очима свого головного героя подивився на світ, на різні сфери життя і на людей. Героя, який, як з гіркотою пише Ч. Діккенс, став жертвою «системи віроломства й облуди», але зміг вистояти.

 • Робота над епіграфом.
 • Бесіда.

Чи можна героїв роману Діккенса умовно поділи­ти на «позитивних» та «негативних»?

Кого ви віднесете до кожної із категорій?

Які людські вади розвінчує Ч. Діккенс?

—  Чому в «Пригодах Олівера Твіста» критичні інтонації автора пов’язані як із характерами персо­нажів, котрі є представниками світу карних зло­чинців, так і літературних героїв, які охороняють порядок і законність у державі?

—  Чому керівництво робітного дому вважає його мешканців порушниками закону?

 • Заповнення таблиці.
Карні злочинці Працівники робітного дому
Герой Вчинки, риси характеру Герой Вчинки, риси характеру
Фейджин Місіс Менн
Білл Сайкс Місіс Корні
Ненсі Містер Бамбл
 • Характеристика літературних персонажів з викорис­танням цитатного матеріалу.
 • Бесіда.

Що вам відомо про соціальну дієвість творчості Діккенса?

Зображення яких вчинків працівників робітного дому викликає у вас найбільшу відразу ?

Хто із охарактеризованих персонажів заслуго­вує на неоднозначне ставлення до себе?

Якими вчинками Ненсі викликає співчуття і по­вагу читачів?

—  Чому більшість персонажів Діккенса зображені занадто гротескно й карикатурно, але не виклика­ють сумнівів читача в достовірності?

Висновок.

Негативні персонажі роману — це носії зла, жорстокі, аморальні й цинічні люди. Хижаки за своєю сут­ністю, що завжди наживаються за рахунок інших. Жор­стокі звичаї, які панують у середовищі карних злочинців, не дуже відрізняються від звичаїв притулків для дітей-сиріт.

 • Повторне звернення до теми уроку.
 • Презентація ілюстрацій до роману Дж. Крукшанка. Переказ епізодів роману, зображених на ілюстраціях.
 • Демонстрація портрета художника.

Хвилинка ерудита.

Джордж Крукшанк – провідний майстер книжкової ілюстрації і сатирично-політичної карикатури XIX ст. За життя він проілюс­трував понад 850 книг.

Прославився сатиричними карикатурами для журналів. З 1820 року захопився ілюструванням книжок сучасних йому авторів. Його живі й кумедні ілюстрації дитячої літератури стали новим явищем в історії книгодрукування і знайшли численних наслідувачів у Європі й Америці. Результатом співпраці Крукшанка з молодим Діккенсом стали ілюстрації до «Нарисів Боза» та «Пригод Олівера Твіста». Саме з ілюстраціями цього художника роман «Пригоди Олівера Твіста» публікувався в одному з  літературних  журналів  з квітня 1837 по березень 1839 року.

 • Бесіда.

Наскільки ілюстрації Крукшанка співзвучні з ро­маном Ч.Діккенса?

—  Чи збігаються зображення на малюнках із ва­шим власним уявленням про діккенсівських героїв ?

—  Чи впливали на вас картини П. Пікассо, В. Перова під час створення ілюстрацій до роману?

 • Презентація мікрогрупою художників власних ілюст­рацій до роману.

 III. Підбиття підсумків уроку.

Заключне слово вчителя.

Еволюція поглядів Діккенса, розвиток його майстерності, зміна співвідношен­ня романтичних і реалістичних начал у романі Діккенса визначаються тим, наскільки глибоко він осягав феномен добра і зла. В його ранніх творах, до яких тяжіють і «При­годи Олівера Твіста», суспільне й особистісне зло не зав­жди пов’язані одне з одним. Діккенс – романтик стверджує добро, Діккенс – реаліст уважно розглядає психологію своїх «темних» героїв. Романтична антитеза приводить до того, що соціальні конфлікти, які реально визначають благопо­луччя чи нещастя персонажів, взагалі знімаються авто­ром на користь утопічно-романтичного розв’язання інтри­ги. Добро — ідея, яка перемагає зло, тому його носіями виступають різні люди, незалежно від їхнього соціального статусу.

Очікувані результати.

Учень :

—  відзначає випадки поєднання в творі Ч.Діккенса ро­мантизму й реалізму;

—  характеризує образи головних героїв твору.

Домашнє завдання.

Визначити риси реалізму та романтизму в романі «Пригоди Олівера Твіста».

Завантажити: Засудження жаги до наживи, холодного розрахунку та бездуховності суспільства в романі «Пригоди Олівера Твіста» (10 клас. Зарубіжна література) (Розмір: 23.3 KB, Завантажень: 21)
Back to top button