Конспекти уроків фізики 8 класУсі уроки фізикиФайли

Тематичне оцінювання за темою «Взаємодія тіл» (8 клас. Фізика)

Тематичне оцінювання за темою «Взаємодія тіл»

Мета уроку: оцінити знання, уміння й навички учнів з вивченої теми.

Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань.

План уроку

Тематичне оцінювання знань, умінь і навичок учнів здійснюється різними способами:

1) письмова контрольна робота;

2) усний фронтальний підсумковий залік;

3) письмовий тематичний залік;

4) тестування.

Шаблон у контролі знань неприпустимий. Необхідно перевірити не тільки запам’ятовування, але й ступінь осмислення навчального матеріалу.

Тематичне оцінювання рекомендується проводити різними способами. Наприклад, тестування учнів можна виконати на уроці в класі, а контрольну роботу задати додому. Можна контрольну роботу провести в класі, а тестування задати додому. Якщо є можливість, то й тестування й контрольну роботу можна провести в класі на двох уроках.

Об’єктивність контролю, таким чином, збільшується.

Тестування має деякі переваги порівняно з традиційними способами контролю навчальних досягнень учнів:

  • оцінка учнів не залежить від суб’єктивності того, хто перевіряє;
  • база тестових завдань є відкритою й доступною для всіх (тести надруковані у вигляді збірників), завдяки чому можна заздалегідь підготуватися до тестування;
  • використання елементів тестових завдань безпосередньо на уроках підвищує ефективність навчального процесу, забезпечує оперативний зворотний зв’язок між учителем й учнями;
  • результати тестування дають можливість глибше проаналізувати рівень знань учнів, що дозволяє виробити більш конкретні рекомендації щодо корекції змісту навчального процесу.

У процесі тестування кожен учень самостійно вибирає тільки ті завдання, рівень яких, на його думку, відповідає рівню його навчальних досягнень.

Записуючи відповіді на завдання тесту, учень обводить букви, що відповідають твердженням, які він уважає правильними, й закреслює букви, що відповідають твердженням, які він визнає неправильними.

Як приклад наведемо два варіанти тестів.

Завантажити: Тематичне оцінювання за темою «Взаємодія тіл» (8 клас. Фізика) (Розмір: 103.4 KB, Завантажень: 137)
Back to top button