Конспекти уроків геометрії 11 класУсі уроки з математикиФайли

Тематичне оцінювання № 4 (11 клас. Геометрія)

Тема уроку.   Тематичне оцінювання № 4.

Мета уроку:   перевірка навчальних досягнень учнів з теми «Тіла обертання».

І. Тематична контрольна робота № 4

Варіант 1

 1. Кулю радіуса 5 см перетнуто площиною на відстані 3 см від центра. Знайдіть площу перерізу. бали)
 2. Катети прямокутного трикутника дорівнюють 30 і 40 см. На якій відстані від площини трикутника знаходиться центр сфери, яка має радіус 65 см і проходить через всі вершини трикутника? бали)
 3. У кулі радіуса R проведено великий круг і переріз площиною, яка має з великим кругом тільки одну спільну точку і утворює з ним кут α. Знайдіть площу перерізу. бали)
 4. Середній радіус Земної кулі дорівнює 6400 км. Знайдіть довжину тропіка (широта 23°). (З бали)

Варіант 2

 1. Знайдіть площу перерізу кулі радіуса 22 см площиною, яка знахо­диться на відстані 18 см від центра кулі. бали)
 2. Вершини трикутника лежать на сфері радіуса 13 см. Знайдіть від­стань від центра сфери до площини трикутника, якщо сторони три­кутника дорівнюють 6 см, 8 см, 10 см. бали)
 3. Діаметр кулі дорівнює d. Через один із кінців діаметра проведена площина під кутом 60° до нього. Знайдіть площу утвореного пере­різу. (З бали)
 4. Середній радіус Земної кулі дорівнює 6400 км. Харків знаходиться на 50° північної широти. Знайдіть радіус паралелі, що проходить через Харків. бали)

Варіант З

 1. Кулю перетнуто площиною на відстані 6 см від центра. Площа пе­рерізу дорівнює 64π см2. Знайдіть радіус кулі. (З бали)
 2. Вершини прямокутника лежать на сфері радіуса 10 см. Знайдіть відстань від центра сфери до площини прямокутника, якщо його діагональ дорівнює 16 см. бали)
 3. Площина перетинає сферу. Діаметр, проведений в одну із точок лі­нії перетину, утворює з площиною кут 45° . Знайдіть довжину лінії перетину, якщо діаметр сфери дорівнює 4см. бали)
 4. Середній радіус Земної кулі дорівнює 6400 км. Знайдіть довжину Полярного кругу (широта 67°). бали)

Варіант 4

 1. Кулю радіуса 41 см перетнуто площиною. Площа перерізу дорів­нює 1600π см2. На якій відстані від центра кулі проведена площи­на? бали)
 2. Сторони трикутника 13 см, 14 см і 15 см. Знайдіть радіус кулі, яка дотикається до всіх сторін трикутника, якщо відомо, що відстань від площини трикутника до центра кулі дорівнює 3 см. (З бали)
 3. Радіус кулі дорівнює r. Через кінець радіуса проведена площина під кутом α до нього. Знайдіть площу перерізу. (З бали)
 4. Радіус Землі дорівнює 6400 км. Який шлях проходить за добу вна­слідок обертання Землі місто Харків (широта 50°)? бали)
Завантажити: Тематичне оцінювання № 4 (11 клас. Геометрія) (Розмір: 25.8 KB, Завантажень: 281)
Back to top button