Усі уроки з математики

Перпендикулярність прямих у просторі (10 клас. Геометрія)

Математика-Шкільне життя

Тема уроку. Перпендикулярність прямих у просторі. Мета уроку: формування поняття про перпендикулярні прямі. Вивчення теореми про прямі, що перетинаються і паралельні двом перпендикулярним прямим. Обладнання: стереометричний набір.

читати все »

Розв’язування задач (10 клас. Геометрія)

Математика-Шкільне життя

Тема уроку. Розв’язування задач. Мета уроку: формування вмінь будувати зображення просторових фігур, використовуючи властивості паралельного проектування. Обладнання: стереометричний набір.

читати все »

Паралельне проектування та його властивості, Зображення просторових фігур на площині (10 клас. Геометрія)

Математика-Шкільне життя

Тема уроку. Паралельне проектування та його властивості, Зображення просторових фігур на площині. Мета уроку: формування знань про паралельне проектування. Вивчення властивостей паралельного проектування. Дати уявлення про зображення просторових фігур на площині. Обладнання: стереометричний набір.

читати все »

Початкові відомості про статистику. Способи подання даних та їх обробки (9 клас. Алгебра)

9 клас. Алгебра-Шкільне життя

Автор: Бойко Ірина Петрівна Навчальний заклад: Стопчатівський ліцей Тема. Початкові відомості про статистику. Способи подання даних та їх обробки. Мета: працювати над усвідомленим розумінням змісту понять: вибірка; частота вибірки, відносна частота вибірки; центральні тенденції вибірки (мода, медіана, середнє значення вибірки); гістограма. Сформувати в учнів уявлення про предмет вивчення математич­ної статистики. Працювати над ...

читати все »

Резерв навчального часу (10 клас. Алгебра)

У США математиці вчать за допомогою репу (відео)

Уроки 63—70 відповідають V розділу програми з алгебри та початків аналізу «Резерв навчального часу», і вчитель може ви­користовувати цей час на власний розсуд з урахуванням рівня математичної підготовки учнів. Ці години можна використати на повторення на початку на­вчального року, як додаткові години на окремі теми або для узагальнення й систематизацію ...

читати все »