Конспекти уроків зарубіжної літератури 10 класУсі уроки зарубіжної літературиФайли

Тема: Загальна характеристика розвитку культури та літератури XIX ст. (10 клас. Зарубіжна література)

ТЕМА: Загальна характеристика розвитку культури та літератури XIX ст. Реалізм як напрям у світовій літе­ратурі. Розквіт реалістичної літерату­ри, його зв’язок із розвитком природ­ничих наук.

МЕТА: розкрити особливості мис­тецтва XIX ст.; показати цілісність, без­перервність літературного процесу; розвивати навички характеристики ху­дожнього напряму; пробуджувати інте­рес до мистецтва XIX ст.; виховувати шанобливе ставлення до творів мис­тецтва.

ОБЛАДНАННЯ: виставка підруч­ників, хрестоматій, посібників, рекомендованих для вико­ристання в 10 класі

ТИП УРОКУ:  урок засвоєння нових знань і формуван­ня на їхній основі вмінь і навичок.

Конспекти уроків зарубіжної літератури на сайті “Шкільне життя”

Завантажити: Тема: Загальна характеристика розвитку культури та літератури XIX ст. (10 клас. Зарубіжна література) (Розмір: 71.3 KB, Завантажень: 819)
Back to top button