Конспекти уроків біології 7 класУсі уроки біологіїФайли

Тема: Внутрішня будова стебла. Ріст стебла. Лабораторна робота № 5. Внутрішня будова стебла у зв’язку з його функціями (біологія 7 клас)

Цілі уроку: розглянути будову й основні функції стебла; познайомити учнів з різними типами стебла; вивчити внутрішню будову стебла, наявність кори, камбію, деревини та серцевини; пов’язати особливості будови з виконуваними функціями; з’ясувати відмінності будови й росту стебел тра­в’янистих і деревних рослин.

Обладнання й матеріали: мікроскоп, постійні препарати точки росту й багаторічного стебла липи або інших рослин.

Базові поняття й терміни уроку:   стебло; прямостояче, повзуче, лежаче, витке,
чіп­ке, трав’янисте, дерев’янисте стебла; по­крив­на, основна, провідна, твірна тканини; кам­бій, кора, деревина, серцевина, судини, ко­рок, луб’яні волокна.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

 1. Що таке пагін?
 2. З яких частин складається пагін?
 3. Які функції виконує стебло?

III. Вивчення нового матеріалу

Учитель спочатку знайомить учнів із клітинною будовою стебла за таблицями й рисунками в підручнику (поперечний зріз стебла). Після цього школярі розглядають поперечний зріз деревного стебла (гілки) в мікроскоп.

Показуючи на таблицях у певній послідовності шари стебла (поперечний і поздовжній зрізи), учитель розповідає про особливості їх клітинної будови у зв’язку з виконуваними функціями.

Після перегляду мікропрепарату проводиться бесіда, що має на меті узагальнити й розширити знання учнів про будову стебла, функції його окремих частин, використання їх людиною.

Учням пропонуються такі запитання:

 1. Чим вкриті молоді та здеревілі стебла дерев і кущів? У чому полягає їх відмінність? Яке значення мають зовнішні покриви стебла в житті рослини?
 2. Де в стеблі розташовується луб? Якою є його будова і значення?
 3. Де розташований камбій?
 4. Як називається найширший шар стебла? Якою є його будова і значення?

Доповнюючи відповіді учнів, учитель з допомогою таблиць клітинної будови органів рослини розповідає, що ситоподібні трубки лубу пронизують усі органи рослини та взаємозалежні між собою. Тому органічні речовини, що відтікають із листків, спрямовуються до всіх живих клітин рослини. Вони можуть пересуватися вгору по стеблу або вниз до коренів чи інших підземних органів. Органічні речовини, що надійшли до клітин, використовуються ними для живлення та інших життєвих процесів. Переважна частина органічних речовин притікає туди, де відбувається поділ і ріст клітин, до молодих стебел, що розвиваються, до листків, коріння, плодів і насіння. Необхідно сказати, що частина органічних речовин відкладається про запас у найрізноманітніших органах, про що учні дізнаються пізніше.

Доповнюючи та розширюючи відповіді учнів, учитель звертає їхню увагу на широке використання якісних особливостей стебел у господарській діяльності людини.

Потім учитель повертається до дослідів, проведених під час вивчення теми «Транспорт речовин», і ставить запитання: по якій частині стебла пересува­ється вода з розчиненими в ній мінеральними солями? У результаті узагальнення робляться висновки про тканини — групи клітин, що виконують певну функцію.

Одночасно зі з’ясуванням функціонального значення окремих тканин стебла для рослини необхідно познайомити учнів і з тим, як саме людина використовує їх для своїх потреб (луб’яні волокна прядильних та інших рослин, кора коркового дерева, деревина).

Виконання лабораторної роботи

Лабораторна робота № 5. Внутрішня будова стебла
у зв’язку з його функціями

Мета: розглянути особливості внутрішньої будови стебла й пояснити її зв’язок із функціями, які виконує стебло.

Обладнання й матеріали: мікроскоп, гілки, постійні мікропрепарати поперечних зрізів стебла, зошит, підручник.

Хід роботи

 1. Розгляньте зовнішній вигляд гілки. Знайдіть на ній сочевички. Відмітьте особливості їх будови й занесіть їх у таблицю. Також занесіть у таблицю функції, які виконує ця структура стебла.
 2. Розгляньте на мікропрепараті кору. Відмітьте особливості її будови й занесіть їх у таблицю. Також занесіть у таблицю функції, які виконує ця структура стебла.
 3. Розгляньте на мікропрепараті камбій. Відмітьте особливості його будови й занесіть їх у таблицю. Також занесіть у таблицю функції, які виконує ця структура стебла.
 4. Розгляньте на мікропрепараті деревину. Відмітьте особливості її будови й занесіть їх у таблицю. Також занесіть у таблицю функції, які виконує ця структура стебла.
 5. Розгляньте на мікропрепараті серцевину. Відмітьте особливості її будови й занесіть їх у таблицю. Також занесіть у таблицю функції, які виконує ця структура стебла.
Структура стебла

 

Особливості будови

 

Функції

 

Сочевички

 

Кора

 

Камбій
Деревина
Серцевина
 1. Зробіть висновок, в якому вкажіть, яким чином особливості будови певних структур стебла дозволяють їм ефективно виконувати відповідні функції, та запишіть його в зошит.

 Домашнє завдання

Шкільне життя

Завантажити: Тема: Внутрішня будова стебла. Ріст стебла. Лабораторна робота № 5. Внутрішня будова стебла у зв’язку з його функціями (біологія 7 клас) (Розмір: 15.7 KB, Завантажень: 134)
  
Back to top button