Конспекти уроків біології 7 класУсі уроки біологіїФайли

Тема: Розмаїтість рослинних клітин. Основні рослинні тканини та їхні функції (біологія 7 клас)

Цілі уроку: ознайомити учнів з розмаїтістю рослинних клі­тин за формою, розмірами, виконуваними функціями; показати, що в рослинах однакові клітини зібрані разом, утворюючи тканини, які виконують певні функції; узагальнити, закріпити й перевірити знання й уміння учнів з метою виявити прогалини в засвоєнні окремих питань теми «Клітина» й усунути їх на цьому уроці або на наступних.

Обладнання й матеріали: різноманітні рослини та їх фрагменти, на яких можна було б ознайомитися з різною будовою рослинних клітин.

Базові поняття й терміни уроку:  клітина, оболонка, ядро, цитоплазма, хлоропласти.

Хід уроку

І. Організаційний етап

Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

  1. Якої форми й розміру можуть бути клітини рослини?
  2. Що спільного в будові всіх рослинних клітин?
  3. Як саме здійснюється взаємозв’язок клітин та яке це має значення в житті всього рослинного організму?

III. Вивчення нового матеріалу

Типи тканин рослин

Тканини

 

Різновиди тканин

 

Особливості будови

 

Твірні (меристеми)

 

Верхівкова Бічна Вставна Складаються з живих недиференційованих клітин
Основні (паренхіми) Фотосинтезуюча
Запасаюча
Повітроносна
Водоносна
Поглинаюча
Складаються з живих
диференційованих клітин
Покривні Епідерміс
Пробка
Кірка
Складаються з живих або мертвих
клітин, що утворюють зовнішні
покриви рослини
Механічні Коленхіма
Склеренхіма
Складаються з живих (коленхіма) або мертвих (склеренхіма) клітин, що мають потовщені стінки
Провідні Ксилема
Флоема
Складаються з живих або мертвих
трубчастих клітин, що забезпечують транспорт речовин у рослині
Видільні
(секреторні)
Смоляні канали
Нектарники
Складаються з живих або мертвих клітин різноманітної форми, що забезпечують накопичення або виведення з рослини продуктів
обміну речовин

Провести узагальнюючу бесіду можна в такий спосіб: учитель записує на дошці головні питання до уроку, а перед опитуванням пропонує учням прочитати їх і обміркувати відповідь, а вже потім відповідати за його викликом. Під час відповіді на питання учні використовують наочне приладдя або роблять малюнки.

Головними питаннями є нижченаведені, але під час бесіди можна запропонувати учням і додаткові питання.

— Якою є внутрішня будова органів квіткових рослин? Як ви про це дізналися?
— Яку будову має рослинна клітина? Намалюйте й підпишіть назви її частин.
— Поясніть, чому клітини в рослині не розпадаються.
— Як ви можете довести, що клітини в рослині живі?
— Як у рослині здійснюється взаємозв’язок клітин одна з одною?
— Назвіть і покажіть головні частини мікроскопа. Розкажіть про правила користування мікроскопом і продемонструйте їх виконання.
— Як слід готувати препарат? Покажіть.

Після бесіди учні виконують практичну роботу за варіантами. Їх зміст залежатиме від раніше розглянутих учнями рослинних мікропрепаратів, а також наявного в школі устаткування. Для приготування мікропрепаратів необхідно дати ті об’єкти, які учні ще не бачили під мікроскопом. Це підвищує інтерес учнів, а також ступінь їх самостійності в розгляданні незнайомого їм об’єкта, знаходженні частин клітини.

Перед виконанням першого варіанта потрібно попередити учнів, що м’якоть плода на предметному скельці слід поміщати в краплю соку плода, а не води, в якій клітини плода набухають і руйнуються. Препарат другого варіанта (м’якоть плода шипшини) готується так само, як і препарат шкірочки цибулі.

Варіант I

Приготувати препарат м’якоті плода томату. Розглянути будову клітин у мікроскоп, замалювати одну велику клітину й підписати назви її частин.

Варіант II

Приготувати препарат м’якоті плода шипшини. Розглянути будову клітин у мікроскоп, замалювати одну клітину й підписати назви її частин.

Учитель стежить за ходом роботи учнів: приготуванням мікропрепарату, умінням користуватися мікроскопом, робити замальовки клітин, надписи до малюнків. Учням, які виконали завдання правильно, ставляться оцінки в класний журнал. З рештою учнів на наступних уроках здійснюється робота, пов’язана з формуванням уміння готувати мікропрепарати й розглядати їх у мікроскоп і зміцненням знання будови рослинної клітини.

Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання

Як ви можете довести, що клітини в рослині живі?
Як у рослині здійснюється взаємозв’язок клітин одна з одною?
Назвіть і покажіть головні частини мікроскопа. Розкажіть про правила користування мікроскопом і продемонструйте їх виконання.
Як слід готувати препарат?

 Домашнє завдання

Шкільне життя

Завантажити: Тема: Розмаїтість рослинних клітин. Основні рослинні тканини та їхні функції (біологія 7 клас) (Розмір: 15.0 KB, Завантажень: 47)
Back to top button