Конспекти уроків біології 8 класУсі уроки біологіїФайли

Тема. Різноманітність тварин. Класифікація тварин (8 клас. Біологія)

Мета: сформувати у школярів поняття про різноманітність живих організмів і особливості їхньої класифікації.
Обладнання й матеріали: підручник [1], зошит [3], фотографії, плакати, малюнки, схеми, що дозволяють показати різноманітність живих організмів і їхню класифікацію.
Базові поняття й терміни: класифікація, біорозмаїття, таксон, царство, клас, ряд, родина, рід, вид.
Тип уроку: комбінований.
Хід уроку

І. Організаційний етап
Перевірка домашнього завдання

Перевірка домашнього завдання може проводитися у різних формах. Учитель може переглянути зошити безпосередньо на уроці або зібрати їх для перевірки, або провести за домашнім завданням усне опитування, або використовувати тестовий експрес-контроль тощо. У наступних уроках ми не будемо докладно прописувати цей етап, надаючи вчителеві можливість діяти на свій розсуд.

ІІ. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

Обговорення проблеми

Вам запропонували поділити усіх тварин на групи. Із чого ви почнете виконання цього завдання?

Обговорюючи це питання, школярі повинні дійти висновку про те, що будь-яка класифікація починається з визначення ознак (або критеріїв), за якими буде проводитися класифікація. Можливо, школярі запропонують свої критерії для класифікації. їх треба зафіксувати на дошці. У процесі обговорення стає зрозуміло, що для класифікації тварин учням не вистачає інформації про них. Після цього можна переходити до вивчення нового матеріалу.

У наступних уроках ми не будемо повністю прописувати цей етап, просто пропонуючи варіант проблеми, проблемної ситуації або питання для обговорення. Учитель може використовувати й інші питання на свій розсуд, орієнтуючись на рівень знань конкретних школярів і ступінь їхньої мотивації.

III. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя з елементами бесіди

1.Різноманітність тварин і їхня класифікація

Учитель ставить питання: «Що ви знаєте про класифікацію рослин? За якими ознаками учені класифікували рослини?» Вислуховує відповіді учнів і дає поняття про класифікацію тварин, з огляду на знання школярів про класифікацію рослин.

Для впорядкування усіх відомих тварин їх прийнято поділяти, так як і рослини, на ряд категорій — таксонів. Основним таксоном є вид. Повна видова назва кожної тварини складається з родової й власне видової назв.

Близькі види тварин об’єднуються у роди. Роди об’єднуються у родини, родини — у ряди, ряди у класи й, нарешті, класи об’єднуються у типи. При цьому для уточнення розташування у системі деяких таксонів вони можуть бути приписані до одного з проміжних таксонів— наприклад, надряду (кілька близьких рядів) або підтипу (кілька близьких класів).

Потім слід ознайомити школярів із переліком основних типів тварин, яких вони будуть вивчати. Нижче подано повний перелік типів царства Тварини, з якого можна вибрати ті, що входять до шкільної програми. Але учням треба пояснити, що типів тварин значно більше, й навести приклади тих типів тварин, вивчення яких не передбачене програмою. Запам’ятовувати їх не потрібно, але про різноманітність типів тварин школярі повинні знати. У класифікації не даються латинські назви, оскільки це тільки ускладнить загальне знайомство з типами тварин.

  1. Роль тварин у житті людини

Учитель ставить запитання: «Що ви знаєте про роль тварин у житті людини?» Вислуховує відповіді учнів і доповнює їх.

Значна роль тварин у житті людини пов’язана насамперед з використанням багатьох видів як об’єктів харчування й постачальників різноманітних форм сировини. Тваринна їжа збагачує раціон людини висококалорійними, легко засвоюваними повноцінними білками. Її постачальниками є різні види ракоподібних, молюсків, риб, мисливсько-промислові й вирощувані людиною свійські тварини. Пушно-хутряну сировину постачає багато видів звірів: соболь, куниця, білка, бобер, песець, калан, котик. Натуральний шовк людина одержує в результаті розведення шовковичного шовкопряда. Постачальниками коштовної лікарської сировини є бджоли, змії. Залози деяких тварин використовуються у виробництві гормональних препаратів. Багато тварин є незамінними для людини як засіб пересування і як фізична сила (кінь, верблюд, олень, буйвіл, слон). Деякі представники тваринного світу використовуються як лабораторні об’єкти під час проведення навчальних і як об’єкти наукових досліджень (амеби, інфузорії, жуки, комахи, жаби, голуби, пацюки, миші, морські свинки, кішки, собаки та ін.).

Неабияка й негативна роль деяких видів тварин у житті людини. Так, багато видів комах-шкідників, кліщів, гризунів у період масового розмноження завдають великої шкоди сільськогосподарським культурам, знижуючи їхню продуктивність і якість. Деякі види тварин є збудниками хвороб (паразитичні найпростіші, черви, членистоногі), переносниками збудників хвороб людини й тварин (мухи, собачий кліщ та ін.). Отрута деяких тварин є небезпечною для людини.

Цінність тварин для людини полягає не лише в тому, скільки корисних продуктів можна від них одержати, але й у їхній ролі в біогенному колообігу речовин. Тварини очищають навколишнє середовище від органічного забруднення, утилізують органічні залишки, є необхідними ланками в харчових ланцюгах, у біогеоценозах.

  1. Тваринний світ України

Про тваринний світ України на цьому уроці дається тільки загальне уявлення. Треба сказати про те, що в наступних темах вивчення тваринного світу країни буде продовжено.

Унаслідок свого переважно рівнинного рельєфу й недостачі лісів на Україні мало ендемічних видів тварин.

Ендеміки (з грец. endemos — місцевий) — види (роди, сім’ї тощо) рослин і тварин, обмежені у своєму поширенні відносно невеликою територією.

Усього представлено 28 тисяч видів, включаючи 101 вид ссавців, 350 видів птахів, 21 вид плазунів, 19 видів земноводних і понад 200 видів риб.

Ведмеді, зайці, дикі кабани, лиси, лосі, рисі, тетереви, рябчики, орли, яструби й сови дотепер живуть на північному заході — у Карпатах і на Поліссі.

У лісостепу поширені олені, кабани, вовки, гризуни (хом’як, тхір), куріпки, сороки, іволги. Для степового поясу найбільш типові гризуни, польові птахи й комахи.

Система заповідників, національних парків, природних заказників, яка все більш розвивається, дає можливість частково зберегти й навіть розводити нові види диких тварин.

ІV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Робота з підручником

Школярі ознайомлюються з таблицею на с. 10 підручника, порівнюють таксони, які використовуються при систематиці рослин і систематиці тварин. Потім вони ознайомлюються зі схемою, що показує місце шимпанзе звичайного в системі тваринного світу.

Перевірити свої знання школярі можуть, відповівши на запитання 1—3 на с. 12.

Робота із зошитом

Виконати завдання в зошиті [3, с. 3].

V. Самостійна робота учнів

Учні ознайомлюються з рубрикою «Запам’ятайте найважливіше» і рубрикою «Наука та науковці» на с. 12.

VI. Підсумки уроку

Школярі самостійно підбивають підсумок уроку, звертаючи увагу на ті нові знання, яких вони набули в процесі цього уроку.

VII. Домашнє завдання

У підручнику [1] прочитати § 2, відповісти на запитання 4, 5 після параграфа на с. 12.
У зошиті [2] підготуватися до лабораторної роботи № 1 «Вивчення особливостей тваринних клітин і тканин».
У зошиті [3, с. 3] виконати завдання.

Шкільне життя

Завантажити: Тема. Різноманітність тварин. Класифікація тварин (8 клас. Біологія) (Розмір: 14.7 KB, Завантажень: 179)
Back to top button