Конспекти уроків біології 7 класУсі уроки біологіїФайли

Тема: Характеристика рослин (біологія 7 клас)

Цілі уроку: сформулювати поняття про царство Рослини; показати його положення в системі органічного світу; познайомити учнів з основами класифікації рослин.
Обладнання й матеріали: таблиці із зображенням рослин.
Базові поняття й терміни уроку: рослини, автотрофи, життєвий цикл, корінь, стебло, листок, ріст, розмноження, фотосинтез, хлорофіл.
Хід уроку
І. Організаційний етап

Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

  1. Яка наука займається класифікацією живих організмів?
  2. Які царства живих організмів ви знаєте?
  3. Які характерні ознаки є властивими для царств живої природи?

III. Вивчення нового матеріалу

Урок проводиться як бесіда за схемою.

  1. Розповідь учителя про різноманіття рослин та їх значення в природі. Під час цієї розповіді, звертаючись до знань, одержаних учнями в 5–6 класах з курсу «Природознавство», учитель узагальнює характеристику рослин.

Під час уроку вчитель разом з учнями формулює такі положення:

1) Рослини – автотрофні організми, які самі здатні виробляти поживні речовини (органічні) з неорганічних (води та вуглекислого газу) в зелених частинах під час процесу, що називається фотосинтез.

2) Рослини ростуть необмежено довго, не мають органів руху й ведуть прикріплений спосіб життя.

3) Рослини мають органи: стебло, листок, корінь, квітку, плід.

4) Рослини здатні до розмноження – відтворення подібних до себе – і поширення з допомогою насіння.

  1. Друга частина уроку передбачає знайомство учнів з основами систематики рослин.

На конкретних прикладах познайомити учнів з поняттями: вид, родина, клас, порядок, відділ, царство рослин; з основними відділами рослин та розподілом рослин на вищі й нижчі.

При цьому учням демонструються фотографії та ілюстрації рослин, гербарні зразки (мохи, водорості, плауни, хвощі, папороті, голонасінні (хвойні), покритонасінні (квіткові)).

Слід відмітити, що поділ рослин на вищі й нижчі заснований на особливостях будови тіла рослин. У вищих рослин тіло розчленоване на органи — корінь і пагін, що складаються з різних тканин. У нижчих рослин тіло представлене таломом, що не поділений на органи й не має тканинної будови.

Життєві форми вищих рослин:

дерево;

чагарник;

напівчагарник;

багаторічна трав’яниста рослина;

однорічна трав’яниста рослина.

Як узагальнення складається спрощена схема філогенетичних зв’язків у царстві Рослини із зазначенням основних відділів (або їх груп) рослин.

Відділи рослин, які будуть вивчатися в цьому курсі:

Зелені водорості.

Червоні водорості.

Діатомові водорості.

Бурі водорості.

Мохоподібні.

Хвощеподібні.

Плауноподібні.

Папоротеподібні.

Голонасінні.

Покритонасінні.

  1. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання

Які організми називають автотрофними?

Які ознаки є характерними для представників царства Рослини?

Чим відрізняються вищі й нижчі рослини?

На які органи поділяється тіло вищих рослин?

Навіщо рослинам потрібен поділ тіла на корінь і пагін?

Домашнє завдання

Завантажити: Тема: Характеристика рослин (біологія 7 клас) (Розмір: 8.6 KB, Завантажень: 46)
Back to top button