Архів за теґом: 7 клас. Музичне мистецтво

Відлуння стилів у музиці (7 клас. Музичне мистецтво)

Заняття музикою - Шкільне життя

Тема. Відлуння стилів у музиці. Мета. Визначити світ музичних образів, особливості: різних стилів музики Британії на прикладі гур­ту «Бітлз» і композитора Г. Перселла. Формувати вміння інтерпретувати й порівнювати зміст музи­ки, створеної в різні епохи (у XVII і XX століттях). Виховувати інтерес до британського музичного мистецтва, музичний смак, співочу культуру. Музичний ...

читати все »

Світ дитячих образів у музиці (7 клас. Музичне мистецтво)

Ранні заняття музикою однозначно сприяють розвитку мозку

Тема. Світ дитячих образів у музиці. Мета. Виявити характерні ознаки, виражальні й зобра­жувальні інтонації музичних образів, пов’язаних із дитинством. Познайомити учнів із творчістю литовських композиторів В, Лаурушаса й Б. Дваріонаса, литовськими народними музичними ін­струментами. Розвивати творчу уяву, вміння ана­лізувати й виконувати музичні твори. Виховувати інтерес до творчості композиторів В. Лаурушаса ...

читати все »

Поезія ліричних образів (7 клас. Музичне мистецтво)

Музика - Шкільне життя

Тема. Поезія ліричних образів. Мета. Поглибити уявлення учнів про виражальні та зо­бражувальні можливості музики на прикладі лі­ричних образів К. Сен-Санса. Формувати вміння спостерігати за інтонаційним розвитком лірич­них музичних образів. Виховувати інтерес до лі­ричних образів музики К. Сен-Санса у вокальних та інструментальних творах, музичний смак, від­чуття краси. Музичнийматеріал: К. Сен-Санс. «Лебідь» ...

читати все »

Стихія танцювальності в музиці (7 клас. Музичне мистецтво)

Заняття музикою - Шкільне життя

Тема. Стихія танцювальності в музиці. Мета. Поглибити вміння учнів слідкувати за розвитком образу танцювального характеру в симфонічних п’єсах «Болеро», «Танець із шаблями». Закріпи­ти значення понять «болеро», «кастаньєти», «туті». Формувати вокально-хорові навички та вмін­ня інтерпретувати програмні симфонічні музичні твори. Виховувати інтерес до творчості М. Равеля, А. Хачатуряна, Р. Паулса, танцювальної му­зики, ...

читати все »

Образний зміст фортепіанної музики (7 клас. Музичне мистецтво)

Заняття музикою - Шкільне життя

Тема. Образний зміст фортепіанної музики. Мета. Визначити особливості втілення ліричних образів у фортепіанній музиці. Поглибити розуміння по­нять «музичний образ», «балада», «вальс». Роз­вивати вміння учнів інтерпретувати ліричні обра­зи у фортепіанній музиці. Виховувати інтерес до творчості Ф. Шопена, фортепіанної музики, по­чуття краси, добра, кращі моральні якості. Музичний матеріал: Ф. Шопен. «Вальс № ...

читати все »

Світ романтичних образів (7 клас. Музичне мистецтво)

Заняття музикою - Шкільне життя

Тема. Світ романтичних образів. Мета. Визначити особливості жанру камерної лірики у творчості Ф. Шуберта. Закріпити уявлення про романтичний стиль музики на прикладі балад Ф. Шуберта, В. Івасюка. Розвивати вміння учнів мислити, інтерпретувати музичні твори балад­ного жанру й виразно виконувати музичні твори цього напрямку. Виховувати вдумливе, позитив­не ставлення до музики, естетичний ...

читати все »

Романтичний стиль балади (7 клас. Музичне мистецтво)

Заняття музикою - Шкільне життя

Тема. Романтичний стиль балади. Мета. Формувати в учнів загальне уявлення про стиль музичного романтизму. Закріпити значення та­ких понять, як «музичний стиль», «балада». Роз­вивати вміння спостерігати за динамічним роз­витком загального трагічного образу в баладі «Лісовий цар» Ф. Шуберта. Формувати навички втілення емоційно-образного змісту музичного твору в процесі його виконання. Виховувати ін­терес ...

читати все »