Архів за теґом: 7 клас. Музичне мистецтво

Образ Тараса Шевченка в музиці (7 клас. Музичне мистецтво)

Заняття музикою - Шкільне життя

Тема. Образ Тараса Шевченка в музиці. Мета. Визначити роль Т. Шевченка в українській культурі та, особливості втілення образу поета в музи­ці й інших видах мистецтва. Розвивати вміння сприймати та інтерпретувати програмну музику. Формувати навички емоційно-виразного виконан­ня пісні. Виховувати інтерес до творчості Т. Шев­ченка, Я. Степового, естетичний смак учнів. Музичний матеріал: ...

читати все »

Образ Батьківщини у вокальних та інструментальних творах (7 клас. Музичне мистецтво)

Ранні заняття музикою однозначно сприяють розвитку мозку

Тема. Образ Батьківщини у вокальних та інструментальних творах. Мета. Визначити особливості розкриття образів Бать­ківщини, матері у вокальних та інструменталь­них творах (полонез «Прощання з Батьківщиною» М. Огіньського, пісня «Синові» А. Пашкевича). Розвивати образно-асоціативне мислення, твор­чі здібності учнів, вокально-хорові навички. Ви­ховувати естетичний смак, почуття патріотизму, інтерес до творчості композиторів М. Огіньського, А, ...

читати все »

Патріотичні образи жанру ораторії (7 клас. Музичне мистецтво)

Заняття музикою - Шкільне життя

Тема. Патріотичні образи жанру ораторії. Мета. Визначити особливості музичної драматургії на прикладі ораторії «Слідами Руставелі». Розвива­ти слухацьку увагу, вміння інтерпретувати му­зичні твори, вокально-хорові навички. Виховува­ти патріотичні якості особистості. Музичний та візуальний матеріал: О. Тактакішвілі. Ораторія «Слідами Руставелі» (слухання); А. Пашкевич. «Синові» (розучуван­ня); І. Тоїдзе. «Шота Руставелі», «Витязь у ти­гровій шкурі», ...

читати все »

Боротьба образів і драматургічний розвиток (7 клас. Музичне мистецтво)

Вчені: Музика сприяє успішності учнів

Тема. Боротьба образів і драматургічний розвиток. Мета. Продовжити спостереження за розвитком музич­ної драматургії увертюри «Егмонт». Закріпити розуміння особливостей будови сонатної форми, музичної драматургії, принципів драматургічно­го розвитку. Розвивати інтерес до героїчних і па­тріотичних образів, утілених у симфонічній та вокальній музиці. Виховувати почуття патріотизму, героїзму, мужності, інтересу до героїчного ми­нулого народу. Музичний ...

читати все »

Конфліктність образів у симфонічній музиці (7 клас. Музичне мистецтво)

Музика - Шкільне життя

Тема. Конфліктність образів у симфонічній музиці. Мета. Визначити особливості конфліктного розвитку драматургії увертюри «Егмонт». Розкрити зна­чення експозиції в показі основних тем увертюри. Розвивати навички творчого мислення, уміння аналізувати, прагнення до виразного виконання пісні. Виховувати патріотичні, героїчі, мужні почуття, ціннісне ставлення до музиці:Глін­ки, Л. Бетховена. Музичйий та візуальний матеріал: Л. Бетховен. ...

читати все »

Композиція сонатної форми (7 клас. Музичне мистецтво)

Ранні заняття музикою однозначно сприяють розвитку мозку

Тема. Композиція сонатної форми. Мета. Визначити особливості будови сонатної форми на прикладі увертюри до опери «Руслан і Людмила». Закріпити значення понять «композиція», «драматургія», «драматичний розвиток», «музичний образ», «увертюра». Розвивати вміння інтерпретувати музичні твори, навички образного виконання пісні, творчі здібності учнів. Виховувати почуття мужності, відданості, краси, оптимізму, любові до школи, а ...

читати все »

Музична драматургія образів мужності, радості, романтизму (7 клас. Музичне мистецтво)

Успіх вивчення мов залежить від музичних здібностей

Тема. Музична драматургія образів мужності, радості, романтизму. Мета. Визначити, у чому полягають особливості ком­позиції музичного твору, принципи драматично­го розвитку, експозиції. Поглибити знання учнів про творчість М. Глінки. Розвивати вміння інтер­претувати й аналізувати музичні образи симфо­нічної музики (увертюри). Формувати виконав­ські навички. Виховувати ціннісне ставлення до симфонічної музики, інтерес до творчості М. ...

читати все »