Конспекти уроків алгебри 11 класУсі уроки з математикиФайли

Поняття про статистику та її методи. Статистичні таблиці (11 клас. Алгебра)

Тема уроку: Поняття про статистику та її методи. Статистичні таблиці.

Мета уроку: Ознайомити учнів з предметом статистики та методами дослідження.

І. Аналіз контрольної роботи.

ІІ. Сприймання і усвідомлення матеріалу про статистику та її методи.

Об’єктивний аналіз будь-яких масових явищ та процесів потребує наукових методів збору, обробки даних та інтерпретації отриманих результатів. Статистика – наука, що збирає, обробляє і вивчає різні дані, пов’язані з різними масовими явищами, процесами, подіями. Предметом вивчення статистики є вивчення кількісної сторони цих явищ. Статистика вчить, як проаналізувати інформацію, виявити та оцінити закономірності формування, розвитку та взаємодії складних за соєю природою соціально-економічних явищ.

Математична статистика – розділ математики, присвячений математичним методам систематизації, обробки та дослідження статистичних даних для наукових і практичних висновків. Її широко застосовують соціально-економічні дисципліни та інші галузі, а саме: астрономія (розподіл і рух зірок у небесному просторі),фізика (термодинаміка), біологія (закони спадковості), гідрологія (прогноз погоди), індустрія (контроль якості виробів) і таке інше.

Глибоке вивчення сучасної математичної статистики неможливо без допомоги теорії ймовірностей.

Статистика виникла з практичних потреб людини, її господарської діяльності, необхідністю обліку земельних угідь, майна, кількості населення, вивчення його занять, вікового складу тощо. Цікаво, що в Англії в XVII ст.. людей, які займалися цими питаннями, називали “політичними арифметиками”.

Математична статистика виникла у XVII ст. і створювалась паралельно з теорією ймовірностей. Дальший розвиток математична статистика (друга половина ХІХ і початок ХХ століть) одержала в працях П.Л.Чебишева, А.А.Маркова, О.М.Ляпунова, а також К.Гаусса, А.Кете, Ф.Гальтона, К.Персона.

В ХХ столітті найбільш суттєвий внесок у розвиток математичної статистики зробили В.І.Романовський, Є.Є.Слуцький, А.М.Колмогоров, М.В.Смирнов, Стьюдент, Ф.Фішер, Е.Пірсон, Ю.Непман та інші.

Першим етапом будь-якого дослідження є збирання інформації, а саме, статистичне спостереження.

Статистичне спостереження – це спланований, науково організований збір масових даних про соціально-економічні явища та процеси.

Прикладами статистичних спостережень можуть бути: щоденний облік відвідування; облік успішності за семестр; перепис населення; анкетування; перелік релігійних громад країни; обстеження фінансової діяльності інвестиційної компанії; реєстрація шлюбів у загсах; опитування окремих учасників презентації; облік числа зареєстрованих злочинів; реєстрація рівня цін на сільськогосподарські продукти; телефонне опитування та інші.

В таблиці представлені різні види статистичних спостережень.

Розглянемо більш детально вибіркові статистичні спостереження, а решту ви самостійно опрацюєте за підручником.

Завантажити: Поняття про статистику та її методи. Статистичні таблиці (11 клас. Алгебра) (Розмір: 13.3 KB, Завантажень: 307)
  
Back to top button