день вчителя сценарій смішний, жартівливий сценарій до дня вчителя, сценарій до дня вчителя для старшокласників, оригінальний сценарій до дня вчителя, сценарій до дня вчителя 2018

Поняття про статистику та її методи. Статистичні таблиці (11 клас. Алгебра)

Тема уроку: Поняття про статистику та її методи. Статистичні таблиці.

Мета уроку: Ознайомити учнів з предметом статистики та методами дослідження.

І. Аналіз контрольної роботи.

ІІ. Сприймання і усвідомлення матеріалу про статистику та її методи.

Об’єктивний аналіз будь-яких масових явищ та процесів потребує наукових методів збору, обробки даних та інтерпретації отриманих результатів. Статистика – наука, що збирає, обробляє і вивчає різні дані, пов’язані з різними масовими явищами, процесами, подіями. Предметом вивчення статистики є вивчення кількісної сторони цих явищ. Статистика вчить, як проаналізувати інформацію, виявити та оцінити закономірності формування, розвитку та взаємодії складних за соєю природою соціально-економічних явищ.

Математична статистика – розділ математики, присвячений математичним методам систематизації, обробки та дослідження статистичних даних для наукових і практичних висновків. Її широко застосовують соціально-економічні дисципліни та інші галузі, а саме: астрономія (розподіл і рух зірок у небесному просторі),фізика (термодинаміка), біологія (закони спадковості), гідрологія (прогноз погоди), індустрія (контроль якості виробів) і таке інше.

Глибоке вивчення сучасної математичної статистики неможливо без допомоги теорії ймовірностей.

Статистика виникла з практичних потреб людини, її господарської діяльності, необхідністю обліку земельних угідь, майна, кількості населення, вивчення його занять, вікового складу тощо. Цікаво, що в Англії в XVII ст.. людей, які займалися цими питаннями, називали “політичними арифметиками”.

Математична статистика виникла у XVII ст. і створювалась паралельно з теорією ймовірностей. Дальший розвиток математична статистика (друга половина ХІХ і початок ХХ століть) одержала в працях П.Л.Чебишева, А.А.Маркова, О.М.Ляпунова, а також К.Гаусса, А.Кете, Ф.Гальтона, К.Персона.

В ХХ столітті найбільш суттєвий внесок у розвиток математичної статистики зробили В.І.Романовський, Є.Є.Слуцький, А.М.Колмогоров, М.В.Смирнов, Стьюдент, Ф.Фішер, Е.Пірсон, Ю.Непман та інші.

Першим етапом будь-якого дослідження є збирання інформації, а саме, статистичне спостереження.

Статистичне спостереження – це спланований, науково організований збір масових даних про соціально-економічні явища та процеси.

Прикладами статистичних спостережень можуть бути: щоденний облік відвідування; облік успішності за семестр; перепис населення; анкетування; перелік релігійних громад країни; обстеження фінансової діяльності інвестиційної компанії; реєстрація шлюбів у загсах; опитування окремих учасників презентації; облік числа зареєстрованих злочинів; реєстрація рівня цін на сільськогосподарські продукти; телефонне опитування та інші.

В таблиці представлені різні види статистичних спостережень.

Розглянемо більш детально вибіркові статистичні спостереження, а решту ви самостійно опрацюєте за підручником.

Завантажити: Поняття про статистику та її методи. Статистичні таблиці (11 клас. Алгебра) (Розмір: 13.3 KB, Завантажень: 84)