Конспекти уроків алгебри 11 клас

Поняття про статистичну ймовірність. Закон великих чисел (11 клас. Алгебра)

Математика-Шкільне життя

Тема уроку: Поняття про статистичну ймовірність. Закон вели­ких чисел. Мета уроку: Ознайомити учнів з поняттям статистичної ймовір­ності, сформувати в учнів уявлення про закон вели­ких чисел.

читати все »

Незалежні випробування. Схема Бернуллі (11 клас. Алгебра)

Математика-Шкільне життя

Тема уроку: Незалежні випробування. Схема Бернуллі. Мета уроку: Ознайомити учнів з незалежними випробуваннями, схемою Бернуллі. Формувати уміння учнів обчислю­вати ймовірності, застосовуючи формулу Бернуллі.

читати все »

Ймовірність здійснення принаймні однієї з незалежних подій (11 клас. Алгебра)

Математика-Шкільне життя

Тема уроку: Ймовірність здійснення принаймні однієї з незалеж­них подій. Мета уроку: Формувати уміння учнів знаходити ймовірність здійснення принаймні однієї з незалежних подій.

читати все »

Теорема про додавання ймовірностей несумісних подій (11 клас. Алгебра)

Математика-Шкільне життя

Тема уроку: Теорема про додавання ймовірностей несумісних подій. Мета уроку: Вивчення теореми про додавання ймовірностей не­сумісних подій та формування умінь учнів знаходи­ти ймовірність подій, використовуючи теорему.

читати все »

Операції над подіями (11 клас. Алгебра)

12, 13 червня відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з математики.

Тема уроку: Операції над подіями. Мета уроку: Познайомити учнів з операціями над подіями: подія, протилежна даній; сума подій; добуток подій. Вчити виражати складену подію через суму і добуток про­стих подій.

читати все »

Використання формул комбінаторики для обчислення ймовірностей подій (11 клас. Алгебра)

Математика-Шкільне життя

Тема уроку: Використання формул комбінаторики для обчислен­ня ймовірностей подій. Мета уроку: Вчити обчислювати ймовірності випадкових подій використовуючи формули комбінаторики та класичне означення ймовірності.

читати все »

Класичне означення ймовірностей (11 клас. Алгебра)

Математика - Шкільне життя

Тема уроку: Класичне означення ймовірностей. Мета уроку: Формування поняття класичної ймовірності, умінь знаходити ймовірність подій за класичним означен­ням.  І. Перевірка домашнього завдання. Фронтальна бесіда за запитаннями №№ 1—11 із «Запитання і завдання для повторення» розділу XIII. Виконання вправ. а) Описати простір елементарних подій, якщо випробування полягає в тому, що монету ...

читати все »