Конспекти уроків алгебри 11 клас

Операції над подіями (11 клас. Алгебра)

12, 13 червня відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з математики.

Тема уроку: Операції над подіями. Мета уроку: Познайомити учнів з операціями над подіями: подія, протилежна даній; сума подій; добуток подій. Вчити виражати складену подію через суму і добуток про­стих подій.

читати все »

Використання формул комбінаторики для обчислення ймовірностей подій (11 клас. Алгебра)

Математика-Шкільне життя

Тема уроку: Використання формул комбінаторики для обчислен­ня ймовірностей подій. Мета уроку: Вчити обчислювати ймовірності випадкових подій використовуючи формули комбінаторики та класичне означення ймовірності.

читати все »

Класичне означення ймовірностей (11 клас. Алгебра)

Математика - Шкільне життя

Тема уроку: Класичне означення ймовірностей. Мета уроку: Формування поняття класичної ймовірності, умінь знаходити ймовірність подій за класичним означен­ням.  І. Перевірка домашнього завдання. Фронтальна бесіда за запитаннями №№ 1—11 із «Запитання і завдання для повторення» розділу XIII. Виконання вправ. а) Описати простір елементарних подій, якщо випробування полягає в тому, що монету ...

читати все »

Основні поняття теорії ймовірностей (11 клас. Алгебра)

Тема уроку: Основні поняття теорії ймовірностей. Мета уроку: Ознайомити учнів з поняттями: випробування, ви­падкова подія, повна група подій, попарно несумісні події, рівноможливі події, елементарні події, вірогідна подія, неможлива подія. І. Аналіз контрольної роботи. Сприймання і усвідомлення понять: випробування, випадкова подія, вірогідна подія, неможлива подія. Теорія ймовірностей як самостійна наука виникла ...

читати все »

Методичний посібник для самостійної роботи з предмету «Математика» (10-11 класи)

Математика - Шкільне життя

Автор: Славінська Лариса Миколаївна Навчальний заклад: Маріупольський коледж ДВНЗ «ПДТУ» Методичний посібник для самостійної роботи з предмету «Математика» (10-11 класи) Самостійна робота №1 з теми «Розв’язання вправ на всі дії з дійсними числами та алгебраїчними виразами»; Самостійна робота №2 з теми «Розв’язання рівнянь, нерівностей та їх систем»; Самостійна робота №3 з теми «Розв’язання показникових рівнянь ...

читати все »

Статистика. Вибіркові характеристики (11 клас. Алгебра) + Презентація

Математика - Шкільне життя

Автор: Бедрай Людмила Михайлівна Навчальний заклад: Смордвівська ЗОШ І – ІІІ ступенів Млинівської районної ради Рівненської області Тема уроку: Статистика. Вибіркові характеристики. Мета : навчальна: ознайомити учнів з поняттям статистика, математична статистика; ввести поняття вибірки, варіаційного ряду; формувати поняття про вибіркові характеристики, правила їх підрахунку та їх практичне значення розвивальна: розвивати світогляд ...

читати все »

Тематична контрольна робота № 4. (11 клас. Алгебра)

Тема уроку: Тематична контрольна робота № 4. Мета уроку: Перевірити знання, уміння і навички учнів з теми «Елементи комбінаторики». Варіант 1 Знайдіть A U В і А В, якщо А = (-; 5), В = [2; 6]. (2 бали) Скількома способами можна скласти список з 9 чоловік? (2 бали) 3. ...

читати все »