Конспекти уроків музичного мистецтва 8 клас

Музика в діалозі із сучасністю (узагальнення) (8 клас. Музичне мистецтво)

Тема. Музика в діалозі із сучасністю (узагальнення). Мета. Перевірка навчальних досягнень учнів за темою «Музика в діалозі із сучасністю» (тематичне оці­нювання). Узагальнення навчального матеріалу тем І та II семестрів «Відлуння епох у музично­му мистецтві», «Музика в  діалозі із сучасністю». Музичний матеріал: орієнтовні музичні твори та додатковий матеріал на вибір учнів ...

читати все »

Євген Станкович. Діалог із сучасником (продовження) (8 клас. Музичне мистецтво)

Тема. Євген Станкович. Діалог із сучасником (продов­ження). Мета. Поглибити й узагальнити знання учнів про твор­чість Є. Станковича на прикладі фольк-опери «Цвіт папороті». Розкрити значення народної музики як джерела творчості видатних компози­торів. Розвивати здатність учнів обґрунтовувати власну думку щодо соціокультурного значення музичного мистецтва. З’ясувати значення понят­тя «фольк-опера». Удосконалювати вокально-хорові навички, образне ...

читати все »

Євген Станкович. Діалог із сучасником (8 клас. Музичне мистецтво)

Тема. Євген Станкович. Діалог із сучасником. Мета. Поглибити знання учнів про творчість Є. Стан­ковича на прикладах триптиха для скрипки і фортепіано «На Верховині» та фрагментів із балету «Ольга». Закріпити визначення понять «балет», «камерна музика», «триптих», «аван­гардизму, «неофольклоризм». Розвивати образно-асоціативне мислення учнів, формувати інтерес до кращих зразків української професійної музики, зокрема ...

читати все »

П. Чайковський. Діалог із митцем (8 клас. Музичне мистецтво)

Тема. П. Чайковський. Діалог із митцем. Мета. Поглибити й узагальнити знання учнів про твор­чість П. Чайковського на прикладі фіналу Сим­фонії № 6. Визначити особливості, характер му­зики Симфонії № 6. Закріпити формулювання понять «симфонія», «сонатна форма», «сонатно-симфонічний цикл». Розвивати слухацьку ува­гу учнів, вокально-хорові навички, вміння усві­домлено й виразно інтерпретувати та виконувати ...

читати все »

Музика Чайковського як символ краси, правди й щирості (8 клас. Музичне мистецтво)

Тема. Музика Чайковського як символ краси, правди й щирості. Мета. Визначити образний зміст, характер музики тво­рів для слухання та виконання. Поглибити знання учнів про творчість П. Чайковського на прикла­дах романсу «Серед шумного балу» та І части­ни концерту для фортепіано з оркестром № 1. За­кріпити визначення понять «концерт», «сонатна форма та ...

читати все »

Життя народу у творчості Миколи Лисенка (продовження)(8 клас. Музичне мистецтво)

Тема. Життя народу у творчості Миколи Лисенка (про­довження). Мета. На прикладі кантати «Б’ють пороги» М. Ли­сенка поглибити й узагальнити знання про йо­го творчість. Розкрити характерні особливості та епохальне значення творчості М. Лисенка як відображення життя народу. З’ясувати значен­ня понять «класична музика», «кантата». Роз­вивати творчу уяву учнів, формувати інтерес до національної ...

читати все »

Життя народу у творчості Миколи Лисенка (8 клас. Музичне мистецтво)

Тема. Життя народу у творчості Миколи Лисенка. Мета. Поглибити знання про творчість М. Лисенка й розкрити характерні риси його камерної музи­ки на прикладах вальсу ре мінор та романсу «Безмежнеє поле». Учити висловлювати особисту дум­ку щодо відображення життя народу в музичному мистецтві. З’ясувати значення понять «камерна музика», «вальс», «романс». Розвивати образно-асоціативне ...

читати все »