Конспекти уроків української літератури 11 класУсі уроки української мови та літературиФайли

МАН: Поетика і проблематика роману Юрка Покальчука «Озерний вітер»

Автор: Кальян Євгенія Валеріївна

Керівник: Перепелко Ірина Володимирівна

Навчальний заклад: Іванівська гімназія

МАН: Поетика і проблематика роману Юрка Покальчука «Озерний вітер»

ВСТУП

Упродовж останнього десятиліття потужним струмом у літературу вриваються імена творчих авторів. У результаті більшої свободи, відкритості українського суспільства до чужоземних впливів та значно ширших контактів з літературами інших країн сучасна українська література характеризується не тільки використанням нових стилістичних прийомів, різноманітністю та змішанням жанрів, але й своєрідною епатажністю, екзистенцією, а також осмисленням соціальних проблем та історичної пам’яті. Серед сучасного письменства вирізняється оригінальна постать Ю.Покальчука.

Актуальність проблеми. Популярність творів автора серед сучасних читачів викликає необхідність прочитання його прози, розгляду становлення письменника як художника слова в контексті українського постмодернізму. У зв’язку з цим постає проблема вивчення творчості Ю.Покальчука, її  жанрових та сюжетно-композиційних особливостей.

Аналізу прози Юрка Покальчука присвячені монографії та критичні статті О.Даниліної, О.Кравчук, Г.Максимчук,  К.Сільман, Х.Федорич та інших. Однак попри наявні дослідження проблема вивчення сучасного літературного процесу, який перебуває в постійному розвитку, не закрита й потребує подальшого розгляду, що й зумовлює актуальність дослідження.

Мета дослідження полягає в тому, щоб висвітлити проблематику та поетику повісті Юрка Покальчука «Озерний вітер».

Досягнення цієї мети передбачає розв’язання таких завдань:

–   проаналізувати літературно-критичні праці з питань життєтворчості

Юрка Покальчука;

–   ознайомитися зі світоглядною позицією письменника;

–   схарактеризувати особливості творчої манери, індивідуального стилю

Юрка Покальчука на прикладі роману «Озерний вітер»;

  • розглянути і визначити проблематику та жанрові особливості повісті письменника;
  • визначити художню специфіку відображення світу героїв твору.

Об’єкт дослідження – роман  Юрка Покальчука «Озерний вітер».

Предмет дослідження – художня специфіка роману Юрка Покальчука «Озерних вітер».

Методи дослідження: системний, типологічний.

Практичне значення. Результати дослідження можуть бути використані при засвоєнні знань із сучасної української літератури на уроках, гурткових і факультативних заняттях, при  написанні рефератів, доповідей тощо.

Апробація роботи. Основні результати дослідження апробовано в Іванівській гімназії на учнівській конференції «Сучасна постмодерна українська література: загальна характеристика, нові імена, літературні течії, організації» (Іванівка, 2015). Робота в цілому обговорювалася на засіданні методичного об’єднання вчителів гуманітарного циклу Іванівської гімназії Херсонської області.

Структура роботи: дослідження складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел.

Завантажити: МАН: Поетика і проблематика роману Юрка Покальчука «Озерний вітер» + Сертифікат (Розмір: 376.1 KB, Завантажень: 141)
Back to top button