Конспекти уроків алгебри 11 класУсі уроки з математикиФайли

Найбільше та найменше значення функції на відрізку (11 клас. Алгебра) + Презентація

Автор: Шестопал Оксана Василівна

Навчальний заклад: Коледж управління, економіки і права ПДАА

Тема  заняття – Точки екстремуму функції. Найбільше та найменше значення функції на відрізку

Тривалість –  80 хв.

Тип заняття – практичне заняття

 Дидактична мета

Повторити та систематизувати теоретичну інформацію, вивчену на попередніх заняттях. Закріпити вміння використання алгоритму застосування похідної до дослідження функції на монотонність та екстремуми. Відпрацювати алгоритм застосування похідної для пошуку найбільшого та найменшого значення функції на відрізку. Сформувати у студентів вміння і навички розв’язування типових завдань з теми.

Виховна мета

Виховувати розуміння ролі математики в житті, розуміння важливості математичних знань. Виховувати такі людські якості як: сумлінність, здатність до переборення труднощів, працелюбство.

Завантажити: Найбільше та найменше значення функції на відрізку (11 клас. Алгебра) + Презентація + Сертифікат (Розмір: 3.4 MB, Завантажень: 744)
Back to top button