Конспекти уроків біології 8 класУсі уроки біологіїФайли

Спинний мозок (8 клас. Біологія) + Презентація

Автор: Захарук Людмила Григорівна

Навчальний заклад: Мнишинський НВК “ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ”

Тема. Спинний мозок

Мета. Навчальна. Ознайомити учнів з особливостями зовнішньої та внутрішньої будови спинного мозку; розкрити взаємозв’язок між будовою та функціями спинного мозку; продовжити розкривати значення нервової системи для забезпечення взаємозв’язку між органами та узгодження функцій організму зі змінами довкілля.

Розвивальна. Розвивати пізнавальний інтерес, здатність до самостійної та групової аналітичної та оцінювальної роботи з інформацією, уміння працювати з текстом підручника, спостерігати, порівнювати, робити висновки.

Виховна. Формувати навички культури спілкування і співпраці; виховувати відчуття відповідальності за отриманні знання та їхнє застосування у повсякденному житті.

Формувати ключові компетентності: спілкування державною мовою, спілкування іноземними мовами, основні компетентності у природничих науках і технологіях, ініціативність і підприємливість, соціальна та громадянська компетентності, екологічна грамотність і здорове життя.

Обладнання: таблиця «Нервова система людини», інструктивні картки, моделі, малюнки, пластинчасті препарати спинного мозку.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (за В. О. Онищуком)

Методи навчання:

  • в рамках пояснювально-ілюстративного: бесіда, розповідь, демонстрація слайдів презентації;
  • в рамках репродуктивного: розв’язування вправ;
  • в рамках проблемного: робота з підручником;
  • в рамках частково-пошукового: вправа «Дерево передбачень», виконання лабораторного дослідження.

Методи контролю: фронтальна бесіда.

Міжпредметні зв’язки: англійська мова, основи здоров’я.

Додатки: презентація Ppt, малюнок на ватмані чи дошці зі схематичним зображенням спинного мозку.

Завантажити: Спинний мозок (8 клас. Біологія) + Презентація + Сертифікат (Розмір: 4.9 MB, Завантажень: 1977)
Back to top button