Конспекти уроків української літератури 11 класУсі уроки української мови та літературиФайли

Сатиричне викриття бездуховності обивателів, що зрікаються своєї мови, культури, родового коріння у п’єсі Миколи Куліша «Мина Мазайло» (11 клас. Українська література)

Автор: Копоть Іванна Василівна

Навчальний заклад: Червоноградський професійний гірничо-будівельний ліцей

Тема уроку: Сатиричне викриття бездуховності обивателів, що зрікаються своєї   мови, культури, родового коріння у п’єсі Миколи Куліша «Мина Мазайло».

Мета:

навчальна:     розкрити актуальність п’єси у наш час, учити учнів коментувати текст твору, характеризувати образи-персонажі; проаналізувати позиції головних персонажів твору щодо українізації, їх ставлення до української мови;  узагальнити і систематизувати знання учнів з теми „Життєвий і творчий шлях Миколи Куліша”;

розвивальна:  розвивати культуру зв’язного мовлення, творчу уяву, надавати оцінку вчинкам героїв; розвивати навички виразного читання драматичного твору.

виховна:  підвищувати в учнів зацікавленість українською мовою; виховувати любов до рідного слова, рідної землі,  свого народу, виховувати патріотизм, негативне ставлення до проявів шовінізму.

Учні повинні знати: зміст п’єси «Мина Мазайло», її жанрові особливості; розуміти умовність у ній часу і місця дії; основні засоби творення комічного.

Учні повинні вміти: аналізувати п’єсу, визначати і коментувати проблеми, порушені у творі; характеризувати жанрові особливості комедії, засоби створення комічних ситуацій: обговорювати актуальність  проблем, порушених у творі.

Тип уроку: комбінований із використанням ІКТ.

Форма проведення: урок- дослідження.

Методи і прийоми: інтерактивні технології – «Мозковий штурм», «Дерево рішень», «Коло ідей», «Дослідницький практикум», метод   «Прес»,філологічне дослідження «Знову слово!?», евристична бесіда, робота в парах; бесіда з елементами розповіді, доповіді учнів,словникова робота.

Обладнання: презентація до уроку,портрет письменника, текст комедії «Мина Мазайло»,аудіозапис пісні В. Баранова «До українців», таблиця , словник-помічник, вислови про п’єсу «Мина Мазайло».

Методична мета: розвиток творчих здібностей учнів;виховання національної свідомості.

Міжпредметні зв’язки: українська мова, соціологія , зарубіжна література ,історія України, правознавство.