Перерва

Як часто буде проводитись аудит школи?

Плановий інституційний аудит закладів освіти здійснюється не частіше одного разу на 10 років відповідно до перспективних і річних планів, про це йдеться у проекті Порядку проведення інституційного аудиту шкіл, який Міністерство освіти та науки України запропонувало до громадського обговорення.

Перспективні плани проведення інституційних аудитів закладів освіти формуються відповідними територіальними органами Державної служби якості освіти України та затверджуються керівником Державної служби якості освіти України з метою визначення черговості проведення інституційного аудиту закладів освіти протягом 10 років.

Річні плани проведення інституційного аудиту (далі – річні плани) визначають черговість проведення інституційного аудиту закладів освіти на наступний рік. Вони формуються територіальними органами Державної служби якості освіти України на основі перспективних планів проведення інституційного аудиту та затверджуються керівником Державної служби якості освіти України щорічно не пізніше 30 листопада року, який передує плановому.

Плановим періодом вважається рік, який обчислюється з 1 січня по 31 грудня планового року.

Річні плани на наступний плановий період повинні містити дати початку кожного планового інституційного аудиту і терміни його проведення.

Річні плани оприлюднюються на офіційних веб-сайтах Державної служби якості освіти України та її територіальних органів до 1 грудня року, який передує плановому.

Зміни до річних планів вносяться лише у разі зміни найменування, реорганізації, ліквідації закладів освіти та необхідності виправлення технічних помилок.

Щороку до 1 квітня територіальні органи Державної служби якості освіти України готують звіти про виконання річних планів та оприлюднюють їх на своїх офіційних веб-сайтах.

Інституційний аудит проводиться у позаплановому порядку в закладі освіти, який має низьку якість освітньої діяльності.

Інституційний аудит також може бути проведений у позаплановому порядку за ініціативою засновника, керівника, колегіального органу управління, вищого колегіального органу громадського самоврядування або наглядової (піклувальної) ради закладу освіти.

Інституційний аудит закладу освіти у позаплановому порядку проводиться не частіше одного разу в 2 роки.

Back to top button