Конспекти уроків хімії 7 класУсі уроки хіміїФайли

Взаємодія води з оксидами (7 клас. Хімія)

Взаємодія води з оксидами.

Мета: розглянути хімічні властивості води на прикладі її взаємодії з оксидами; поглибити знання про оксиди, сформувати поняття про кислотні, основні та несолетворні оксиди, визначити ознаки для класифікації оксидів; сформувати вміння визначати можливість протікання реакцій взаємодії оксидів з водою та записувати їх рівняння; розвивати вміння логічно мислити, висловлювати гіпотези, спостерігати та робити висновки.

Матеріали та обладнання: ПСХЕ, таблиця розчинності, колба, хімічний стакан, скляна паличка, вода, фосфор (V) оксид, кальцій оксид, лакмус, фенолфталеїн.

Базові поняття та терміни: розчинник, кислотні оксиди, основні оксиди, несолетворні оксиди, ангідриди, кислоти, основи.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Методи навчання: пояснювально – ілюстративні, наочні, дослідницькі, практичні, репродуктивні, частково-пошукові.

Структура уроку

І. Організаційний етап  ………………………………………….. 1 хв.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів………………….5 хв.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу ……………………… 25 хв.

ІV. Узагальнення та систематизація знань ……………11 хв.

V. Домашнє завдання …………………………………..1 хв.

VІ. Підсумки уроку………………………………………2 хв.

Хід уроку

І. Організаційний етап.

Привітання, створення позитивного психологічного клімату, повідомлення мети та завдань уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

Бесіда.

  • Дайте визначення поняттю «оксиди».
  • Які елементи входять до складу оксидів?
  • Де в природі трапляються оксиди?
  • Що таке розчинник?
  • Чи всі речовини добре розчиняються у воді?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

  1. Вода – добрий розчинник.

Вода – найпоширеніший розчинник серед існуючих у природі. Можна впевнено стверджувати, що вода є універсальним розчинником. Це не означає, що вона може розчиняти всі речовини, але серед усіх відомих розчинників вона розчиняє найбільшу кількість речовин.

  1. Класифікація оксидів.

Як вам відомо, класифікація оксидів заснована не тільки на їх складі, але й на їх властивостях.

За хімічними властивостями оксиди поділяють на солетворні та несолетворні, або байдужі. Несолетворних оксидів дуже мало, це – CO, SiO, NO, N20. Вони не утворюють солей.

Оксиди за складом класифікують на оксиди металів і оксиди неметалів. Дізнаємося, як вони ставляться до води.

  1. Взаємодія води з кислотними оксидами.

Як ви вважаєте, якщо до складу оксиду входить неметалічний елемент, то яка речовина з нього може утворитися: кислота чи основа? Як можна назвати такий оксид? Як можна перевірити ваші гіпотези?

Перевіримо, яка речовина утворюється при реакції оксиду неметалічного елемента Фосфору з водою.

Демонстрація. Взаємодія фосфор (V) оксиду з водою.

У колбу поміщаємо фосфор (V) оксид і додаємо води. Порошок розчинився. Що стало з водою? Перевірити це допоможе індикатор. Додамо декілька крапель лакмусу і спостерігаємо. Розчин Р2O5 набув червоного забарвлення, отже, у цій склянці міститься кислота.

При розчиненні фосфор (V) оксиду у воді утворюється нова речовина – фосфатна, або ортофосфатна, кислота. Якщо вода холодна, то утворюється метафосфатна кислота. Запишемо рівняння реакцій, щоб підтвердити наші дослідження:

Р205 + Н20 = 2НР03 холодна        Метафосфатна кислота

Р205 + ЗН20 = 2Н3Р04 гаряча     Ортофосфатна кислота

Під час взаємодії з водою багатьох оксидів неметалів також утворюються кислоти:

CO2 + H2O = H2CO3 Карбонатна кислота

SO3 + Н2O = H2SO4 Сульфатна кислота

Виникає запитання, чи всі оксиди неметалів розчиняються у воді, утворюючи кислоти? Ні, не всі. Наприклад, силіцій (IV) оксид Si02 (річковий пісок) у воді не розчиняється й кислоти у такий спосіб не утворює. Але це не означає, що силікатна кислота H2Si03 не існує. Вона може бути добута непрямим шляхом.

Висновок. Кислотні оксиди в результаті взаємодії з водою утворюють кислоти.

  1. Взаємодія води з основними оксидами.

Перевіримо, яка речовина утворюється при реакції оксиду металічного елемента Кальцію з водою.

Демонстрація. Взаємодія кальцій оксиду з водою.       

У стаканчик до кальцій оксиду СаО (негашене вапно) приливаємо воду. Перемішуємо і додаємо індикатор фенолфталеїн. Відбуваєтья зміна забарвлення на малиновий, отже утворена речовина – основа. Запишемо рівняння цієї реакції: СаО + Н20 = Са(ОН)2

Так само, як кальцій оксид, сполучаються з водою й оксиди інших активних металів, наприклад оксиди Натрію, Літію, Барію:

Na20 + Н20 = 2NaOH  Натрій гідроксид

Li20 + Н20 = 2LiOH     Літій гідроксид

ВаО + Н20 = Ва(ОН)2 Барій гідроксид

Не всі оксиди металів безпосередньо реагують з водою. Більшість із них, наприклад CuO, Fe2O3, Аl2O3, з водою не взаємодіє. То, може, відповідні цим оксидам гідроксиди (основи) не існують? Існують, але їх добувають непрямим шляхом.

У реакцію з водою вступають лише ті оксиди, яким відповідають луги, тому висновки про можливість взаємодії можна зробити, користуючись таблицею розчинності.

Na2О + Н20 = 2NaOH  (або Na20 . Н20);

ВаО + Н20 = Ва(ОН)2 (або  ВаО . Н20).

CuО + Н20 = не взаємодіють, бо Cu(ОН)2 не розчиняється у воді.

Висновок. Основні оксиди в результаті взаємодії з водою утворюють основи.

  1. Чи взаємодіють з водою несолетворні оксиди?

Відомі оксиди, яким не відповідає ні кислота, ні основа – це несолетворні оксиди (CO, SiO, NO, N20). Вони являють собою гази, що малорозчинні у воді й не вступають з нею в хімічні реакції.
ІV. Узагальнення та систематизація знань.

Завдання:

1) Серед наведених формул вкажіть розчинні оксиди:

MgO, BaO, Na2O, CuO, CO2, SO3, K2O, N2O5, SiO2, CO, Li2O, MnO2.

2) Допишіть рівняння реакцій:

K2O + Н20 = ….

SO2 + Н2O = ….

MgO + Н2O = ….

3) Виправте помилки в схемах реакцій:

9N2O5 + 2Н2O = 3НNO3

SiO + Н2O = Н2SiO2

FeO + Н2O = Fe(ОН)2

3Li2O + 2Н2O = 3LiОН

V. Домашнє завдання: опрацювати відповідний параграф підручника; виконати письмово завдання:

а) напиши реакції, що відповідають вказаному перетворенню: C___CO2 ___ H2CO3

б) зазначити нерозчинні оксиди: барій оксид, силіцій (ІV) оксид, калій оксид, алюміній оксид, цинк оксид, натрій оксид, купрум (ІІ) оксид.

VІ. Підсумки уроку.

Учням пропонується відповісти

Завантажити: Взаємодія води з оксидами (7 клас. Хімія) (Розмір: 24.2 KB, Завантажень: 316)
Back to top button