Усі уроки хімії

Добування кисню в лабораторії та промисловості. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія - Шкільне життя

(Проект) Добування кисню в лабораторії та промисловості. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор. Способи збирання кисню. Доведення наявності кисню. Цілі проекту: 1 Надати учням можливість проявити ініціативу і самостійність. 2 Стимулювати використання різноманітних методів вивчення теми: вивчення літератури, пошук інформації. 3 Розширити знання учнів про способи добування кисню в лабораторії і в ...

читати все »

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія - Шкільне життя

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння. Мета: сформулювати закон збереження маси речовин у хімічних реакціях і навести його докази; сформувати значення закону збереження маси в хімії; сформувати поняття про  хімічні рівняння; пояснити правила складання рівнянь хімічних реакцій; виробляти вміння розставляти коефіцієнти в рівняннях ...

читати все »

Оксиген. Поширення оксигену в природі (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія - Шкільне життя

Оксиген. Поширення оксигену в природі Мета уроку: Формувати поняття про поширення та колообіг Оксигену в природі (в земній корі, атмосфері), планетарне значення рослин; Розвивати вміння складати хімічні рівняння, знаходити масові частки хімічних елементів в речовинах, проводити аналіз, узагальнювати, робити висновки; працювати з підручником, з діаграмами; Виховувати екологічне мислення, шанобливе  ставлення ...

читати все »

Кисень. Повітря і його склад (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія - Шкільне життя

Кисень. Повітря і його склад. Мета: Сформувати в учнів уявлення про склад повітря, домішки в повітрі, джерела забруднення повітря; з’ясувати значення чистого повітря для життя людини; ознайомити учнів з найважливішими заходами з охорони повітря. Розвивати уміння порівнювати, узагальнювати, застосовувати знання у новій ситуації. Виховувати бережливе ставлення до свого здоров’я та ...

читати все »

Узагальнення знань з теми «Початкові хімічні поняття» (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія - Шкільне життя

Узагальнення знань з теми «Початкові хімічні поняття» Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів з теми «Початкові хімічні поняття», повторити поняття «валентність», «хімічні реакції», «хімічні рівняння»; розвивати в учнів уміння активно оволодівати знаннями, застосовувати їх, розвивати вміння визначити мету, аналізувати, узагальнювати, робити висновки; формувати науковий світогляд на основі знань про фізичні ...

читати все »

Розв’язування задач (7 клас. Хімія)

7 клас. Хімія - Шкільне життя

Розв’язування задач. Мета: узагальнити та систематизувати знання про хімічні формули, якісний і кількісний склад речовин; розвивати навички розв’язування задач із використанням масової частки елемента в речовині; ознайомити зі способами знаходження формул речовин за даними про масові частки елементів; виховувати охайність під час оформлення задач, комунікативні та організаційні здібності. Обладнання: ПСХЕ ...

читати все »

Календарне планування з хімії для 10 класу за новою програмою

Хімія - Шкільне життя

Автор: Іванісова Валентина Михайлівна Навчальний заклад:  Запорізька гімназія №11 Запорізької міської ради Календарне планування з хімії для 10 класу 10 клас, 52 год, (1,5 год на тиждень, 2 год резерв)

читати все »