АнонсГоловне

У МОН розробили проєкт Порядку проведення позапланових перевірок закладів освіти

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт Порядку проведення позапланових перевірок закладів освіти.

Зокрема, у документі йдеться про таке:

Державна служба якості освіти (далі – Служба) та її територіальні органи під час проведення перевірок діють відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про вищу освіту», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», інших актів законодавства.

Територіальні органи Служби проводять перевірки виключно за погодженням Служби. Для отримання погодження територіальний орган Служби надсилає до Служби лист з обґрунтуванням необхідності проведення перевірки, до якого додає копії відповідних документів.

Упродовж 5 робочих днів Служба погоджує проведення перевірки або відмовляє в її проведенні.

Строк проведення перевірки не може бути понад 10 робочих днів, а в закладах освіти, в яких середня чисельність працівників за календарний рік не перевищувала 50 осіб, – 5 робочих днів.

Продовження строку перевірки не допускається.

До складу комісії входять посадові особи Служби та/або її територіальних органів. До проведення перевірки можуть залучатися працівники місцевих органів управління у сфері освіти, керівники, педагогічні (науково-педагогічні) працівники закладів освіти, а також за потреби інші фахівці (за згодою керівників відповідних органів, установ, організацій).

Для вивчення питань, що підлягають перевірці, голова та члени комісії під час проведення перевірки:

  1. мають безперешкодний доступ до території, навчальних та інших приміщень закладу освіти;
  2. одержують від працівників закладу освіти необхідні документи, їхні копії, завірені в установленому порядку, матеріали, відомості, письмові пояснення та інформацію з питань, що виникають під час проведення перевірки;
  3. у разі необхідності можуть спілкуватися з учасниками освітнього процесу.

Керівник та/або засновник закладу освіти, члени комісії можуть фіксувати процес здійснення перевірки або кожну окрему дію засобами аудіо-, фото- та відеофіксації, не перешкоджаючи здійсненню такого заходу.

Планується, що перевірки здійснюватимуться з питань дотримання закладами освіти вимог законодавства у сфері освіти.

Завантажити документ

Back to top button