Уроки "Всесвітня історія. Історія України. 6 клас"Усі уроки історіїФайли

Тема: Як розвивалась Греція у VIII-VI ст. до н.е. (Всесвітня історія. Історія України 6 клас. Нова програма)

Мета: cформувати  уявлення  про  давньогрецьке  суспільство,  господарське життя та військову організацію у VIII-VI ст. до н.е.; визначити роль  законів  у  державі  та  причини  появи  грецької  тиранії;  розглянути взаємовплив суспільних відносин та організацію влади; розвивати вміння порівнювати історичну інформацію.
Обладнання: Всесвітня історія. Історія України: підруч. для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ О.І. Пометун, П.В.Мороз, Ю.Б. Малієнко.-К.: Видавничий дім «Освіта», 2014 – 256 с., наочність.
Тип уроку:  засвоєння нових знань та вмінь.
Основні поняття: «громадянин», «демос», «аристократія», «драконівські закони», «тиранія».
Очікувані результати
Після цього уроку учні зможуть:

 • застосовувати та пояснювати на прикладах поняття:  «громадянин», «демос», «аристократія», «драконівські закони», «тиранія»;
 • розповідати про давньогрецьке суспільство VIII-VI ст. до н.е.;
 • вказувати на причини боротьби аристократії та демосу;
 • аналізувати появу ранньогрецької тиранії.

Хід уроку

І.  Організаційний момент
Повідомлення теми та мети уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань
Самостійна робота (додаток), ключ – 1.А  2.Г  3.Б  4.Б  5.В  6.А  7.А  8.Г  9.В  10.Б;

ІІІ.  Мотивація навчальної діяльності

Після дорійської навали в грецькому світі сталося багато змін. Держави ахейців були знищені. Дорійці були войовничими племенами, але відсталими в культурному розвитку. Усі досягнення Ахейської цивілізації — писемність, мистецтво, складні прийоми роботи ремісників і будівельників — виявилися непотрібними завойовникам і були швидко забуті. Перервалися торговельні зв’язки греків з іншими народами. На зміну величавим містам ахейців прийшли скромні сільські селища. Життя стало набагато простішим. Між людьми майже зникла нерівність. Сталося, здавалося б, неймовірне: греки повернулися ледве не до первісного способу життя.

Однак із часом на землі Еллади знову відроджується цивілізація. Її поява була зумовлена тим, що на початок I тис. до н. е. греки навчилися виплавляти та обробляти залізо. Як вам уже відомо, вироби з цього металу міцніші та довговічніші за бронзові. Із їхньою появою самостійне господарство могли вести вже й окремі родини. Між людьми знову посилюється майнова нерівність. З’являються заможні, впливові сім’ї, роди. Так виникає нова грецька знать — аристократія (від давньогрецького слова «аристос» —«найкращий», «найвельможніший»). Від інших общинників аристократи вирізнялися насамперед знатним походженням та багатством. Крім того, краще за інших озброєні та навчені бойового мистецтва, вони становили головну силу еллінських військових дружин. Користуючись цим, аристократія поступово підкоряє собі простий народ — демос, як називали його давні греки.

Пожвавлення господарського і громадського життя приводить до відродження старих і появи нових міст, виникнення багатьох невеликих самостійних держав. Грецькі держави I тис. до н. е. елліни називали полісами.

ІV. Вивчення нового матеріалу

Відродження господарського і культурного життя в грецьких полісах

 • Випишіть із тексту нові слова та поясніть кожне з них. Коротко перекажіть текст, спираючись на виділені слова.

Боротьба демосу зі знаттю

Населення  Афінської  держави  у  VIII – VI ст .до н .е .поділялося на три групи. 50 знатних  сімей,  нащадки  давніх  родів,  складали аристократію (тобто  «владу  найкращих»), які мали виключне право керувати державою. Раді старійшин, або ареопагу (отримала назву за назвою пагорба, присвяченого богу Аресу, де збиралася Рада старійшин), належала вища влада  в  Афінах . Для  керівництва  державою Рада обирала дев’ять архонтів – голову, верховного жерця, командуючого військом і шістьох  суддів . демос (тобто  «народ») –   друга група  населення. Це  були  незнатні  вільні люди  —  селяни,  ремісники,  купці  й  воїни. Вони не мали права участі в управлінні державою. Третьою групою населення були раби, які не вважалися громадянами держави, були невільниками і взагалі не мали ніяких прав .

У  VIII-VII ст. до н.е. певна частина демосу розбагатіла. Це — купці, власники майстерень і кораблів, заможні селяни. Вони прагнули брати участь в у правлінні де ржавою, проте були позбавлені цього права.

Боротьба ця була тривалою та складною. Проте в багатьох полісах демос домігся скасування боргового рабства і невдовзі одержав право брати участь у народних зборах. В інших — продовжувалось панування аристократів.

Завдання

 • Якими були причини і наслідки боротьби демосу з аристократією?
 • Назвіть вимоги демосу в боротьбі з аристократією і поясніть кожну з них.

Поява писаних законів

Самостійна робота

Учні опрацьовують матеріал підручника с.135 та дають відповідь на питання:

 • Що означає вислів «драконівські закони»? Чому вони з’явилися?

Ранньогрецька тиранія VII–VI ст. до н. е.

Перший розквіт грецьких міст‑держав припадає на VII–VI ст. до н. е. Саме тоді виникають нові споруди, винаходи, порядки. Водночас вібувається загострення відносин між  демосом  та  аристократією:  починаються  повстання  демосу.  Вожді народу захоплювали верховну владу силою та ставали тиранами.

Тирани встановлювали своє панування силою та вершили справи на власний розсуд. Багато тиранів походили із знатних родин, але вони виступали проти аристократії, щоб догодити демосу та керувати ним. Вони прагнули бути сильними і великими правителями. Тирани сприяли розвитку ремесла й торгівлі, будували кораблі, завойовували сусідні області та острови.

Але, прийшовши до влади, вони виганяли безліч знатних громадян, побоюючись за свою владу, переслідували та вбивали не тільки своїх ворогів, але й ні в чому не винних людей. Правили тирани зазвичай недовго. У кращому разі тирану вдавалося передати свою владу тільки сину, але започаткувати нову династію їм не вдавалося ніколи. Рано чи пізно демос розчаровувався в жорстоких правителях та позбувався їх.

V.Закріплення знань учнів

Перевірте засвоєне на уроці

 1. Що таке поліс? Назвіть основні поліси Еллади і покажіть їх на карті.
 2. Коли і чому почалася боротьба між демосом і аристократією?
 3. У чому полягала роль писаних законів у Греції?
 4. Проти кого була спрямована влада тиранів?
 5. Чим життя у грецькому полісі відрізнялося від життя в містах Стародавнього Сходу?
 6. Чому інтереси тиранії на певний час відповідали інтересам демосу?

VІ. Домашнє завдання

 1. Опрацювати матеріал § 29

Шкільне життя

Завантажити: Тема: Як розвивалась Греція у VIII-VI ст. до н.е. (Всесвітня історія. Історія України 6 клас. Нова програма) (Розмір: 66.7 KB, Завантажень: 1729)
Back to top button