Конспекти уроків української літератури 5 класУсі уроки української мови та літературиФайли

Тема: Виразне читання. Конкурс на кращого оповідача українських народних казок (5 клас. Українська література)

Мета:
□  Навчальна: викликати в учнів інтерес до самостійного читання казок та творчої діяльності.
□  Виховна: прищеплювати пошану до літературних скарбів української мови.
□  Розвивальна: розвивати уяву, логічне мислення, культуру зв’язного мовлення.
Тип уроку: урок виразного читання.
Обладнання, наочність: портрет автора, книжкова виставка його творів, дидактичний матеріал.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ.

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. ЗМІСТ РОБОТИ

  1. Обрання журі

В оцінюванні конкурсантів беруть участь усі учні класу, які не є конкурсантами. Оцінювання здійснюють анонімно, на окремих заздалегідь розроблених бланках, одразу після закінчення виступу останнього конкурсанта. Кількість балів залежить від кількості учасників (якщо конкурсантів 5, кожен член журі розподіляє між ними бали від 1 до 5). По закінченні голосування вчитель підрахо­вує голоси та оголошує переможця.

  1. Інструктаж учителя

Під час оцінювання виступів конкурсантів журі має звертати увагу на їхнє грамотне мовлення, правильну інтонацію, цікаве по­дання матеріалу, артистизм, застосування мультимедійних засобів або іншої наочності.

Конкурсантам відводиться для виступу до 5 хвилин. Казку для виступу кожен обирає самостійно, але так, щоб вона була новою для слухачів (не з вивченого матеріалу), цікавою та мала повчальний зміст. Бонусний бал від учителя отримають ті конкурсанти, які зможуть дібрати епіграф до своєї казки (прислів’я чи приказку).

  1. Вимоги до конкурсного виступу:

▼ епіграф (якщо є);

▼ назва казки;

▼ головні та другорядні персонажі;

▼ вид казки;

▼ стислий виклад змісту казки;

▼ висновки, повчальний зміст казки;

▼ власне ставлення конкурсанта до цієї казки (чи згоден з кінців­кою, чи хоче щось змінити).

  1. Пам’ятка для конкурсантів:

▼ обирайте казки з цікавим сюжетом, заздалегідь підготуйте текст виступу;

▼ якщо ви підібрали епіграф — поясніть, як він пов’язаний з об­раною казкою;

▼ коротко охарактеризуйте дійових осіб, якщо вони мають окремі репліки в казці, намагайтесь відтворити їх з артистизмом;

▼ під час стислого переказу казки можете спиратися на план-схему;

▼ зробіть висновки та висловіть свою думку щодо змісту казки.

  1. Виступи конкурсантів, демонстрування усіх засобів наочності
  2. Підрахунок голосів

Після виступу останнього конкурсанта всі члени журі здають заповнені анонімні бланки для голосування вчителю. Він підрахо­вує кількість балів, отриманих кожним учасником, за допомогою помічників, обраних із членів журі.

  1. Оголошення результатів конкурсу, нагородження переможців
  2. Підсумок уроку. Заключне слово вчителя
  3. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Учитель. Казки є художніми творами, у яких закони краси і добра виявляються в повній мірі. Багато письменників (І. Франко, Леся Українка, В. Нестайко) відзначали моральну силу казок, ви­знавали їх взірцем національного мистецтва, наслідували казкарів, переймали в них прийоми художньої виразності та цінували глиби­ну змісту та естетику казок.

У казках завжди добро перемагає зло, утверджується оптимізм, віра в найкращі риси людини. Індивідуалізація характерів персо­нажів у казках проявляється в їхній зовнішності, мові, поведінці, а також розкривається в образно-художній системі твору.

Для відродження інтересу вчителів і учнів до казки багато зро­бив В. Сухомлинський, чимало сам написав казок. Він уважав, що без казки — живої, яскравої, яка заволоділа свідомістю і почуттями дітей,— неможливо уявити мислення і дитяче мовлення. Через каз­ку дитина не тільки пізнає, але й оживляє навколишній світ.

В. Сухомлинський уважав, що створення казок самими учня­ми — це один із засобів пробудження в них пізнавального інтересу, розвитку моральних якостей особистості. З казки починаються пер­ші уявлення про добро і зло, про справедливість і несправедливість, казка виховує любов до рідної землі.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватися до складання казок усно та письмово.

Шкільне життя

Завантажити: Тема: Виразне читання. Конкурс на кращого оповідача українських народних казок (5 клас. Українська література) (Розмір: 14.2 KB, Завантажень: 438)
Back to top button