Конспекти уроків хімії 9 класУсі уроки хіміїФайли

Тема: Узагальнення й систематизація знань з теми «Розчини» (Хімія. 9 клас)

Мета: узагальнити та систематизувати знання з теми «Розчини»; актуалізувати знання про основні ознаки щодо класифікації розчинів; закріпити й розширити знання про особливості та умови перебігу реакцій йонного обміну; закріпити вміння складати рівняння електролітичної дисоціації та йонні рівняння; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, робити висновки; виховувати витримку, уміння співпрацювати та об’єктивно оцінювати свою роботу.

Очікувані результати: учні мають знати термінологію з вивченої теми; учні мають пояснювати механізм процесу розчинення та дисоціації; учні мають визначати відмінність електролітів і неелектролітів; учні мають знати умови перебігу реакцій йонного обміну; учні мають уміти складати рівняння в молекулярній та йонній формах; учні мають проводити обчислення з використанням поняття «масова частка розчиненої речовини».

Базові поняття та терміни: розчин, розчинена речовина, розчинник, електроліти, неелектроліти, електролітична дисоціація, катіони, аніони, сильні й слабкі електроліти, йонні рівняння, ступінь дисоціації.

Тип уроку: узагальнення знань.

Усі уроки хімії на сайті «Шкільне життя»

Завантажити: Тема: Узагальнення й систематизація знань з теми «Розчини» (Хімія. 9 клас) (Розмір: 189.4 KB, Завантажень: 1607)
Back to top button