Архів за теґом: Хімія. 9 клас

Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками (Хімія. 9 клас)

Автор: Ємець Тетяна Миколаївна Навчальний заклад: КЗ “Новопільський НВК ” Тема: Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками. Мета: закріпити і поглибити одержані раніше знання про типи хімічних реакцій; продовжити формувати уміння  класифікувати хімічні реакції за кількістю і складом речовин, що взаємодіють чи утворюються в результаті реакції, формувати знання учнів про хімічні рівняння ...

читати все »

Тема: Оксиди неметалічних елементів. Кислотний характер оксидів і гідратів оксидів. Кислотні дощі (10 клас. Хімія)

Цілі уроку: розширити знання учнів про кислотні оксиди на прикладі сульфур (IV) і сульфур (VI) оксидів, нітроген(II) і нітроген(IV) оксидів, фосфор(V) оксиду, карбон(II) і карбон(IV) оксидів, силіцій(IV) оксиду, порівняти їх фізичні й хімічні властивості; формувати знання учнів про кислотний характер оксидів і гідратів оксидів неметалів; розкрити сутність поняття «кислотні дощі», ...

читати все »

Тема: Основні класи неорганічних сполук. Хімічні властивості оксидів, основ, кислот, солей (Хімія. 9 клас)

Мета: актуалізувати знання учнів про основні класи неорганічних сполук; узагальнити знання учнів про склад, класифікацію, властивості оксидів, кислот, основ і солей; удосконалити вміння складати рівняння реакцій, що характеризують генетичний зв’язок між класами неорганічних речовин; закріпити вміння проводити розрахунки за хімічними формулами й хімічними рівняннями; розвивати вміння використовувати вивчений матеріал для розв’язування ...

читати все »

Тема: Хімічний зв’язок і будова речовини (Хімія. 9 клас)

Мета: повторити й узагальнити знання про види хімічного зв’язку, будову речовин; актуалізувати та закріпити знання учнів про залежність хімічного зв’язку від будови речовини; закріпити навички визначення типу хімічного зв’язку, ступеня окиснення елементів та типу кристалічних ґраток. Очікувані результати: учні мають уміти визначати тип хімічного зв’язку, ступінь окиснення елементів та типи кристалічних ґраток; ...

читати все »

Тема: Значення розчинів у природі та житті людини. Розчин і його компоненти. Поняття про колоїдні та істинні розчини. Класифікація розчинів (Хімія. 9 клас)

Мета: сформувати поняття про розчини, їх класифікацію; пояснити відмінність істинних і колоїдних розчинів; сформувати вміння розрізняти типи дисперсних систем; розвивати вміння аналізувати інформацію та робити висновки. Очікувані результати: учні мають описувати складові частини розчину; учні мають класифікувати розчини за розміром та агрегатним станом частинок розчинених речовин; учні мають наводити приклади застосування розчинів. ...

читати все »

Тема: Вода як розчинник. Фізико-хімічна суть процесу розчинення. Кристалогідрати (Хімія. 9 клас)

Мета: сформувати уявлення про розчинення як результат складного фізико-хімічного процесу взаємодії між молекулами розчиненої речовини і розчинника; дати поняття про гідратацію як процес приєднання молекул води до молекул розчиненої речовини, про продукти такого приєднання — кристалогідрати; ознайомити з особливостями будови молекул води, диполями; дати уявлення про водневий зв’язок; розвинути знання про значення ...

читати все »

Тема: Розчинність, її залежність від різних чинників. Насичені й ненасичені розчини (Хімія. 9 клас)

Мета: дати уявлення про розчинність речовин у воді; розкрити залежність значення розчинності від природи розчинених речовин та розчинника, температури й тиску; розмежувати поняття «насичений» і «концентрований» розчин, «ненасичений» і «розбавлений» розчин; ознайомити з таблицею розчинності речовин та формувати вміння користуватися нею; розвивати вміння спостерігати та робити висновки. Очікувані результати: учні мають уміти визначати ...

читати все »