Конспекти уроків хімії 9 класУсі уроки хіміїФайли

Тема: Узагальнення й систематизація знань з теми «Органічні сполуки» (Хімія. 9 клас)

Мета: узагальнити та систематизувати знання з теми «Органічні сполуки»; закріпити навички складання назв та формул органічних сполук; закріпити вміння складання хімічних реакцій та розв’язування задач; розвивати вміння точно та логічно висловлювати власні думки, узагальнювати; виховувати науковий світогляд та вміння спілкуватись.

Очікувані результати: учні мають знати термінологію з вивченої теми; учні мають уміти складати рівняння хімічних реакцій за участю органічних речовин; учні мають класифікувати органічні сполуки; учні мають розв’язувати задачі за рівняннями хімічних реакцій за участю органічних сполук.

Базові поняття та терміни: органічні сполуки, гомологи, вуглеводні, спирти, карбонові кислоти, жири, вуглеводи, поліпептиди, якісні реакції.

Тип уроку: узагальнення знань.

 • Організаційний момент

1.1. Привітання.

1.2. Перевірка присутності учнів: кількість за списком ______, кількість присутніх на уроці __________, відсутніх __________.

1.3. Перевірка готовності учнів до уроку.

 • Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності

2.1. Бесіда.

 1. Що називають органічними речовинами?
 2. Дайте визначення вуглеводнів.
 3. Що називають гомологами?
 4. Які гомологічні ряди вуглеводнів ви знаєте?
 5. Назвіть відомі вам класи оксигеновмісних органічних сполук.
 6. Які нітрогеновмісні органічні сполуки ми вивчили?

2.2. Слово вчителя.

Тема сьогоднішнього уроку «Органічні сполуки». Наша з вами мета — згадати всі вивчені класи органічних речовин, характерні для них функціональні групи, назви, хімічні та фізичні властивості, основні галузі застосування й на практиці довести, як можна експериментально розпізнати органічні речовини. А виконувати нашу складну задачу ми будемо поступово, переходячи від одного етапу до наступного.

2.3. Повідомлення теми уроку.

2.4. Формулювання разом з учнями мети уроку.

 • Узагальнення й систематизація знань

1 етап. Термінологічний

На дошці або на аркушах формату А4 заздалегідь написані або надруковані великим шрифтом і прикріплені магнітиками до дошки терміни. Учні дають правильне визначення вказаного терміна. Після правильної відповіді терміни витираються або відкріплюються, а терміни, які залишилися, задаються на повторення як домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання.

Перелік термінів:
— гомологічний ряд;
— ізомери;
— функціональна група;
— спирти;
— карбонові кислоти;
— жири;
— полімери;
— вуглеводи.

2 етап. Номенклатурний

Учні називають речовини за систематичною номенклатурою:

а) C2H5OH; б) C17H33COOH; в) C6H12O6; г) C2H5Cl; д) ; е) C2H2Cl2; є) [—CH2—CH2— ]n; ж) H2N—CH2—COOH.

3 етап. Практичний

Учні виконують три диференційованих завдання:

 1. Складання рівнянь реакцій за генетичними ланцюгами.
 2. Розв’язування задач.
 3. Складання структурних формул речовин за їхніми назвами.

4 етап. Експериментальний

Учні розв’язують експериментальні завдання на розпізнавання органічних речовин.

 1. У двох пронумерованих пробірках містяться розчини гліцеролу і глюкози. Як розпізнати їх за допомогою одного реактиву? Запишіть рівняння реакцій і зробіть висновок.
 2. Як експериментально довести наявність крохмалю в білому хлібі, косметичній пудрі, овочах?
 • Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

4.1. Завдання для всього класу.

Підручник _____________________________________________
Збірник завдань _______________________________________

4.2. Індивідуальне завдання.

 • Підбиття підсумків уроку

Підсумкова бесіда:

— Що вам сподобалося чи не сподобалося на уроці?
— Які корективи ви сьогодні внесли у свої знання?
— Чи усе вам було легко виконати?
— Над якими вміннями вам ще належить працювати вдома?

Шкільне життя

Завантажити: Тема: Узагальнення й систематизація знань з теми «Органічні сполуки» (Хімія. 9 клас) (Розмір: 52.9 KB, Завантажень: 549)
Back to top button