Конспекти уроків літературного читання 3 класУсі уроки початкова школаФайли

Тема: Усна народна творчість. «Народна мова»(3 клас. Літературне читання)

Мета: ознайомити учнів із новим підручником; актуалізувати поняття «усна народна творчість»; удосконалювати навички читання; розвивати усне мовлення; вихо­вувати любов до народної творчості.

Обладнання:   виставка збірок народних творів (різні видання народних казок, збірки прислів’їв і приказок, пісень, загадок та ін.).

Усі уроки літературного читання на сайті «Шкільне життя»

Хід уроку

 1. Вступне слово вчителя.
 • Добрий день, діти! Ми знову зустрілися з вами на уроці укра­їнського читання. Сподіваюся, що за літо ви прочитали багато кни­жок не тільки російською, а й українською мовою. Розкажіть, що ви прочитали влітку. (Розповіді учнів за їхнім бажанням.)

2.Знайомство з новим підручником.

 • Сьогодні ми починаємо працювати з новим підручником, у якому ви зможете прочитати багато різноманітних і цікавих тво­рів. Візьміть до рук підручник. Прочитайте його назву. Чи здога­далися ви, що будете вивчати? Так, ви продовжуватимете вивчати українську мову, читати тексти, написані нею, навчатися нею роз­мовляти.
 • Прочитайте прізвища авторів підручника. Чи знайомі вони вам? (Ці автори написали підручник і для 2 класу.) Розгляньте об­кладинку. Які на ній малюнки? Персонажі яких українських на­родних казок на них зображені? Якщо ви не знаєте всіх персона­жів, не засмучуйтеся, ми обов’язково з ними познайомимося
  протягом року.
 1. Робота з підручником.

—      Розгорніть підручник на с. 3. Розгляньте малюнок. Розка­жіть, що ви на ньому бачите. (Розповіді учнів.) Прочитай­те запис угорі сторінки. Це назва розділу, який ми почи­наємо вивчати. Поясніть, як ви розумієте словосполучення
«усна народна творчість». (Відповіді учнів.)

III.    ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

 • Сьогодні ми з вами будемо вивчати твори, які створив народ.

Усна народна творчість, або, як її ще називають, фольклор (від англійських слів фольк і лор – «народна мудрість, народні знання»), виникла дуже давно, ще тоді, коли люди не мали писем­ності. Коли саме виникли ці твори, хто їх склав,сьогодні вже не­можливо дослідити. Кожен народ має свої народні твори, і україн­ський народ також. Сьогодні ми вже згадували народні казки. А які ще народні твори ви знаєте?
Фольклор виник за багато століть до того, як люди навчилися читати і писати. Складені народом твори передавалися з вуст у вус­та. Так від покоління до покоління зберігалися фольклорні твори.Фольклор — це колективна усна народна творчість, у якій відо­бражені різні сторони життя народу.

І лише у 18 столітті люди почали записувати їх, друкувати у ви­гляді книжок.

Народна творчість різноманітна: прислів’я, приказки, пісні, казки, потішки, забавлянки, лічилки, мирилки, заклички, скоро­мовки, легенди.

 • Щоб вам було легше дати відповідь на це запитання, давай­те розглянемо виставку книжок. (Учитель демонструє окремі книж­ки, учні розглядають обкладинки, розповідають, що на них нама­льовано, пригадують, що читали, тощо.) Можна дати дітям можливість послухати одну з українських народних пісень.
 1. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

І. Аудіювання тексту «Народна мова».

—      Про що ви дізналися з цього тексту?

2.Самостійне читання учнями тексту «Народна мова» (с. 4 підручника) мовчки.

 1. Бесіда за змістом прочитаного і вибіркове читання тексту.
 • Які народні твори згадуються в тексті? Прочитайте їхні назви.
 • Які. з цих творів ви читали раніше?
 • Що сказано в тексті про українську мову? Прочитайте ці рядки.
 • Як слід розуміти вислів: «її (мови) краса переливається злотом-сріблом»? Чому саме із золотом і сріблом порівню­ється наша мова?
 • Від кого навчаються діти української мови? А від кого на­вчилися її ви?
 • Про що розповідається в народних творах? Як про це ска­зано в тексті? Прочитайте.

V.ПІДСУМОК УРОКУ

 • Що таке усна народна творчість?
 • Чому її називають усною?
 • З якими книжками познайомилися?
 • Які народні твори запам’ятали?

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати розповідь про те, що називається фольклором та які існують усні народні твори.

Завантажити: Тема: Усна народна творчість. «Народна мова»(3 клас. Літературне читання) (Розмір: 16.9 KB, Завантажень: 169)
Back to top button