Конспекти уроків хімії 9 класУсі уроки хіміїФайли

Тема: Тепловий ефект реакції. Екзотермічні та ендотермічні реакції. Термохімічні рівняння (Хімія. 9 клас)

Мета:розширити уявлення про класифікацію хімічних реакцій; сформувати поняття про тепловий ефект хімічної реакції, розкрити його фізичний зміст; вивчити поняття «екзо-» та «ендотермічні реакції»; сформувати поняття про термохімічні рівняння як наслідок законів збереження маси та енергії; формувати вміння складати термохімічні рівняння; розвивати науковий світогляд.

Очікувані результати: учні мають визначати екзотермічні та ендотермічні реакції за знаком теплового ефекту; учні мають складати термохімічні рівняння.

Базові поняття та терміни: хімічні реакції, енергетичний ефект хімічних реакцій, внутрішня енергія, реакції: ендотермічні, екзотермічні, термохімічні рівняння, тепловий ефект реакції.

Back to top button