Уроки "Всесвітня історія. Історія України. 6 клас"Усі уроки історіїФайли

Тема: Практичне заняття. Як у Стародавньому Китаї розвивались наукові знання, писемність та освіта (Всесвітня історія. Історія України 6 клас. Нова програма)

Мета: На основі раніше отриманих знань і опорних умінь у новій навчальній ситуації учні самостійно вирішують проблемно-пізнавальні завдання, публічно представляють результати індивідуальної та колективної творчої діяльності, освоюють складніші способи вивчення історичного минулого. Формувати та розвивати в учнів дослідницькі уміння, навички пошуково – дослідницької роботи (виявлення проблем, збір інформації), спостережливість, уміння висувати гіпотези, узагальнювати, розвивати    аналітичне мислення; сприяти підвищенню особистої впевненості у кожного учасника проекту. Забезпечити механізм розвитку критичного мислення дітей, уміння шукати шляхи  вирішення проблеми. Виховувати почуття любові до історії.

Обладнання: Всесвітня історія. Історія України: підруч. для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ О.І. Пометун, П.В.Мороз, Ю.Б. Малієнко.-К.: Видавничий дім «Освіта», 2014 – 256 с., наочність.

Тип уроку:  урок практичного застосування знань, навичок і умінь.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

  • застосовувати та пояснювати на прикладах поняття: «конфуціанство»;
  • характеризувати релігійні погляди і культурні здобутки мешканців давнього Китаю;
  • оцінювати внесок Китаю у світову культуру.

Хід уроку

І.  Організаційний момент

Повідомлення теми та мети уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань

1.Самостійна робота, ключ – 1.В  2.В  3.Б  4.А  5.Г  6.В  7.Б  8.В  9.Г  10.Б

ІІІ.  Мотивація навчальної діяльності

Ваш підручник надрукований на папері. І папір, і найдавніший спосіб друкарства тисячі років тому були винайдені в далекому Китаї. Також важко собі уявити корабель або літак без компаса, який так само винайшли в цій давній країні. Китайські майстри вдягали в шовкові одежі заможних людей в усьому стародавньому світі.

Сьогодні на нашому практичному занятті ми дізнаємось не тільки про наукові знання, а й про писемність та освіту Стародавнього Китаю.

ІV. Вивчення нового матеріалу

Урок проходить у роботі в парах

  1. Складіть у зошитах таблицю «Винаходи стародавніх китайців». Доповніть таблицю назвами винаходів, про які ви дізнались з §22-23
Винахід Де  (для чого) використовувався

Обговорення винаходів.

  1. Визначте за таблицею типи письма, що набули поширення у Єгипті, Дворіччі, Фінікії та Китаї. Порівняйте їх.
  2. Хто такий Конфуцій? Обговоріть у парах основні положення його вчення. Представте свої думки класу.
  3. Складіть план тексту с.113-114. Спираючись на нього й ілюстрацію, розкажіть про особливості освіти в Стародавньому Китаї.

V. Закріплення знань учнів

Закінчіть речення: « Після практичної роботи я знаю…; вмію …; розумію …»

VІ. Домашнє завдання

  1. Опрацювати матеріал § 24
  2. Скласти тематичний кросворд
Завантажити: Тема: Практичне заняття. Як у Стародавньому Китаї розвивались наукові знання, писемність та освіта (Всесвітня історія. Історія України 6 клас. Нова програма) (Розмір: 61.3 KB, Завантажень: 2174)
Back to top button