Уроки "Всесвітня історія. Історія України. 6 клас"Усі уроки історіїФайли

Тема: Практичне заняття. Як давньогрецька міфологія і релігія відображали світосприйняття людей (Всесвітня історія. Історія України 6 клас. Нова програма)

Мета: На основі раніше отриманих знань і опорних умінь у новій навчальній ситуації учні самостійно вирішують проблемно-пізнавальні завдання, публічно представляють результати індивідуальної та колективної творчої діяльності, освоюють складніші способи вивчення історичного минулого. Формувати та розвивати в учнів дослідницькі уміння, навички пошуково – дослідницької роботи (виявлення проблем, збір інформації), спостережливість, уміння висувати гіпотези, узагальнювати, розвивати    аналітичне мислення; сприяти підвищенню особистої впевненості у кожного учасника проекту. Забезпечити механізм розвитку критичного мислення дітей, уміння шукати шляхи  вирішення проблеми. Виховувати почуття любові до історії.
Обладнання: Всесвітня історія. Історія України: підруч. для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ О.І. Пометун, П.В.Мороз, Ю.Б. Малієнко.-К.: Видавничий дім «Освіта», 2014 – 256 с., наочність.
Тип уроку:  урок практичного застосування знань, навичок і умінь.
Очікувані результати
Після цього уроку учні зможуть:

  • розповідати про релігійні вірування стародавніх греків;
  • аналізувати язичеські релігії народів Стародавнього світу;
  • виступати перед аудиторією;

Хід уроку

І.  Організаційний момент
Повідомлення теми та мети уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань
1.Самостійна робота, ключ – 1.В  2.Г  3.Г  4.А  5.Г  6.Б  7.Б  8.В  9.В  10.В

ІІІ.  Мотивація навчальної діяльності

Життям давніх греків керувала віра в богів. Елліни були впевнені, що тільки з їхньою допомогою можна приборкати при-роду, перемогти ворога. Боги створили світ, і вони ним упевнено керують. Усі свої успіхи та поразки греки пояснювали божою волею, фатумом. Про релігійні уявлення греків ми дізнаємося з безлічі міфів. Так називали в Давній Греції перекази про походження світу, про богів і героїв.

ІV. Вивчення нового матеріалу

Пантеон – сукупність богів у тій або  іншій  релігії . Вважається,  що пантеон грецьких богів сформувався  під впливом Сходу. Елліни називали своїх  богів  олімпійцями,  оскільки вважали, що ті живуть на верхівці гори Олімп .Уявлення греків про їх богів свідчать, що вони разом подолали довгий історичний час, витоки якого сягають первісного минулого. Уявлення про пантеон олімпійських богів остаточно сформувалися в греків близько VI—V ст .до н .е .

Об’єднайтесь у 5-6 малих груп й оберіть одне із завдань, яке потрібно виконати на основі тексту й ілюстрацій. Завершуючи роботу в групах, ознайомте однокласників з результатами ваших досліджень.

Завдання 1. Заповніть у зошиті таблицю «Боги стародавніх греків».

Імена богів Які сили природи вони відображали Покровителями яких занять вони вважалися

Завдання 2. Поясніть, які уявлення давніх греків про навколишній світ та особливості їхнього способу життя відображувались у міфології.

Завдання 3. Поясніть, у чому полягає особливість релігії стародавніх греків. Що подібне, а що — відмінне в релігійних віруваннях стародавніх греків та інших відомих вам народів давнини?

Завдання 4. Розгляньте малюнки і порівняйте, як зображували своїх богів греки, єгиптяни та мешканці Індії.

Завдання 5. Поясніть, яку інформацію можна одержати про богів з їхніх зображень. Наведіть приклади.

Завдання 6. Розкажіть, якими людськими рисами наділяли греки своїх богів. Наведіть приклади.

V. Закріплення знань учнів
Закінчіть речення: « Після практичної роботи я знаю…; вмію …; розумію …»

VІ. Домашнє завдання

  1. Опрацювати матеріал § 28

Шкільне життя

Завантажити: Тема: Практичне заняття. Як давньогрецька міфологія і релігія відображали світосприйняття людей (Всесвітня історія. Історія України 6 клас. Нова програма) (Розмір: 61.9 KB, Завантажень: 2777)
Back to top button