Уроки "Всесвітня історія. Історія України. 6 клас"Усі уроки історіїФайли

Тема: Практичне заняття. У чому значення давньогрецького мистецтва (Всесвітня історія. Історія України 6 клас. Нова програма)

Мета: На основі раніше отриманих знань і опорних умінь у новій навчальній ситуації учні самостійно вирішують проблемно-пізнавальні завдання, публічно представляють результати індивідуальної та колективної творчої діяльності, освоюють складніші способи вивчення історичного минулого. Формувати та розвивати в учнів дослідницькі уміння, навички пошуково – дослідницької роботи (виявлення проблем, збір інформації), спостережливість, уміння висувати гіпотези, узагальнювати, розвивати    аналітичне мислення; сприяти підвищенню особистої впевненості у кожного учасника проекту. Забезпечити механізм розвитку критичного мислення дітей, уміння шукати шляхи  вирішення проблеми.
Обладнання: Всесвітня історія. Історія України: підруч. для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ О.І. Пометун, П.В.Мороз, Ю.Б. Малієнко.-К.: Видавничий дім «Освіта», 2014 – 256 с., наочність.
Тип уроку:  урок практичного застосування знань, навичок і умінь.
Очікувані результати
Після цього уроку учні зможуть:

  • описувати пам’ятки давньогрецького мистецтва;
  • порівнювати культуру Стародавньої Греції з культурою інших народів Стародавнього світу;
  • характеризувати розвиток культури Греції класичної доби;

Хід уроку
І.  Організаційний момент
Повідомлення теми та мети уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань
Самостійна робота, ключ – 1.Б  2.Г  3.Г  4.А  5.Б  6.В  7.А  8.Г  9.Г  10.Б

ІІІ.  Мотивація навчальної діяльності
Значне місце у світовій культурі посідає культура Греції класичного періоду. У 5–4 ст. до н. е. грецьке мистецтво досягло найвищого розвитку. У ньому яскраво відбилися розквіт рабовласницької демократії, звичаї, погляди, пристрасті вільних еллінів. Грецьке мистецтво того часу прийнято називати класичним, тобто зразковим.

ІV. Вивчення нового матеріалу

  1. Особливості Давньогрецької архітектури

Уявіть, що ви перебуваєте у стародавніх Афінах й оглядаєте пам’ятки Акрополя. Використовуючи текст підручника й ілюстрації, проведіть уявну екскурсію Акрополем.

  1. Давньогрецька скульптура та живопис

1) Оберіть одну зі статуй, назвіть її автора та зображеного героя.
2) На основі тексту й ілюстрацій визначте, якими намагалися зобразити богів і людей скульптори Стародавньої Греції.
3) Закінчіть речення і запишіть його в зошит: «Давньогрецькі скульптури прославляли таких людей, як… тому, що… ».

Роздивіться зображення витворів давньогрецьких митців, уміщені на сторінках підручника. Працюючи в малих групах, обговоріть:

  • Які сцени зображені на вазах?
  • У чому відмінність червонофігурного вазопису від чорнофігурного?
  • Які ваші враження від грецького вазопису?

На прикладі однієї з ваз представте свої міркування класу.

  1. Давньогрецький театр

У чому особливості давньогрецького театру? Порівняйте давньогрецький і сучасний театр. Заповніть у зошиті порівняльну таблицю.
V.Закріплення знань учнів
Закінчіть речення: «Після практичної роботи я знаю…; вмію …; розумію …»

Перевірте засвоєне на уроці
Обговоріть, які з пам’яток культури Стародавньої Греції справили на вас найбільше враження. Чому? Що було найцікавішим? Поясніть.

VІ. Домашнє завдання
Опрацювати матеріал § 38

Конспекти уроків історії на сайті “Шкільне життя”

Завантажити: Тема: Практичне заняття. У чому значення давньогрецького мистецтва (Всесвітня історія. Історія України 6 клас. Нова програма) (Розмір: 60.7 KB, Завантажень: 2549)
Back to top button