Уроки "Всесвітня історія. Історія України. 6 клас"Усі уроки історіїФайли

Тема: Практичне заняття. Що можна дізнатися з історичних джерел про господарське та суспільне життя і духовний світ давніх слов’ян (Всесвітня історія. Історія України 6 клас. Нова програма)

Мета: на основі раніше отриманих знань і опорних умінь у новій навчальній ситуації учні самостійно вирішують проблемно-пізнавальні завдання, публічно представляють результати індивідуальної та колективної творчої діяльності, освоюють складніші способи вивчення історичного минулого. Формувати та розвивати в учнів дослідницькі уміння, навички пошуково – дослідницької роботи (виявлення проблем, збір інформації), спостережливість, уміння висувати гіпотези, узагальнювати, розвивати аналітичне мислення; сприяти підвищенню особистої впевненості у кожного учасника проекту. Забезпечити механізм розвитку критичного мислення дітей, уміння шукати шляхи вирішення проблеми.
Обладнання: Всесвітня історія. Історія України: підруч. для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ О.І. Пометун, П.В.Мороз, Ю.Б. Малієнко.-К.: Видавничий дім «Освіта», 2014 – 256 с., наочність.
Тип уроку: урок практичного застосування знань, навичок і умінь.
Очікувані результати
Після цього уроку учні зможуть:
– називати території, заселені давніми слов’янами та їх сусідами;
– описує заняття, побут, духовне життя давніх слов’ян;
Хід уроку
І. Організаційний момент

Повідомлення теми та мети уроку.
ІІ. Актуалізація опорних знань
Історичний диктант

1) Яка подія розпочалася в середині ІІІ ст.? (Велике переселення народів)
2) Хто очолив вестготів, які захопили Рим? (Аларіх)
3) Хто з вандалів за походженням командував імператорською армією (Стіліхон)
4) У якому році впав Рим? (У 410 році)
5) Хто очолив гунські племена? (Атілла)
6) Де відбулася вирішальна битва, яка отримала назву «битва народів»? (На Каталаунських полях)
7) Хто утворив королівство в Північній Африці? (Вандали)
8) Коли вандали захопили Рим? (У 455 році)
9) Хто був останнім римським імператором? (Ромул)
10) Коли загинула Західна Римська імперія? (У 476 році)

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності
У першій половині I тис. н. е. на українських землях відбулися значні зміни.
У цей час закінчилося формування давнього слов’янського народу. Племена слов’ян поступово сформувалися з місцевого населення, яке здавна проживало на землях від Вісли до середньої течії Дніпра. Римляни називали давніх слов’ян венетами. А один із письменників зробив уточнення, що це багатолюдне плем’я «відоме під трьома іменами: венетів, антів, склавинів». Територія України стала рідною для багатьох слов’янських племен. У цей час сусідами слов’ян були сармати, скіфи, фракійці, германські племена готів.

У IV ст. в черговий раз найбагатші українські степи були захоплені кочовиками, які прийшли з Азії. Вторгнення гунів стало поштовхом до Великого переселення народів, яке згубило Західну Римську імперію й започаткувало нову епоху в історії Європи й України. У цей грізний час слов’янські племена брали участь у далеких походах до багатих земель Римської імперії. Вони заселили величезні території від Балтійського до Чорного морів. Виникло три великі групи слов’янських народів, які заведено називати східними, західними й південними слов’янами. Східні слов’яни стали предками українського народу.

ІV. Вивчення нового матеріалу
1. Прабатьківщина слов’ян

– Які теорії існують про прабатьківщину слов’ян? Обговоріть у загальному колі, чому це питання вчені не можуть вирішити остаточно. Які назви слов’янських племен можна знайти в документах?

2. Поселення давніх слов’ян
– Уявіть, що ви побували в поселенні давніх слов’ян. Користуючись текстом підручника й ілюстраціями, розробіть малюнок-схему «Поселення давніх слов’ян».

3. Господарство давніх слов’ян
– Уявіть, що ви побували в поселенні давніх слов’ян. Користуючись текстом підручника та малюнками, складіть розповідь-репортаж про заняття давніх слов’ян. Які археологічні знахідки допоможуть вам у цьому?

4. Вірування давніх слов’ян
– Користуючись текстом підручника й ілюстрацією, складіть словничок за темою «Вірування давніх слов’ян». Обговоріть, яким чином ілюстрації доповнюють зміст підручника.

V. Закріплення знань учнів
Вставте пропущені слова
Перші писемні згадки про слов’ян містяться у творах римських авторів — … (Плінія Старшого, Тацита, Птолемея), які називали їх … (венедами). Археологічною відповідністю їм була … (зарубинецька) культура, яку змінила … (черняхівська) культура. Основним заняттям слов’ян було … (землеробство), у лісових районах була … (підсічна) система, а в степових — … (переліг). Вони розводили худобу: … (коней, свиней та ін.); розвивалися й промисли: … (мисливство, рибальство); певну роль відігравало … (бортництво) — збір меду диких бджіл. Існувало в давніх слов’ян і ремесло — … (ковальство, гончарство, ткацтво).

2. Зробіть підрахунки
1) В. Хвойко відкрив зарубинецьку культуру в 1899 році. Скільки століть минуло від часу зникнення зарубинецької культури до відкриття її археологами?
2) Зарубинецька археологічна культура існувала з ІІ ст. до н.е. по ІІ ст. н.е. Скільки років існувала зарубинецька культура?

Історичний диктант
1) Хто перший написав про давніх слов’ян? (Пліній, Птолемей, Тацит)
2) Хто відкрив зарубинецьку та черняхівську культури? (В. Хвойко)
3) Що було головним заняттям слов’ян? (Землеробство)
4) Які ремесла були характерні для давніх слов’ян? (Гончарство, ковальство, ткацтво)
5) Як називався збір меду диких бджіл? (Бортництво)
6) Як називалися племена зарубинецької культури? (Венеди)
7) Які системи землеробства використовували давні слов’яни? (Підсічну та перелогову)
8) Кому належала вища влада в слов’янських племенах? (Віче)
9) Як називалися слов’янські вірування? (Язичництво)
10) Що будували давні слов’яни для захисту від кочовиків? («Змієві вали»)

VІ. Домашнє завдання
1. Опрацювати матеріал §56-57

Конспекти уроків історії на сайті “Шкільне життя”

Завантажити: Тема: Практичне заняття. Що можна дізнатися з історичних джерел про господарське та суспільне життя і духовний світ давніх слов'ян (Всесвітня історія. Історія України 6 клас. Нова програма) (Розмір: 16.2 KB, Завантажень: 1612)
Back to top button