Конспекти уроків хімії 9 класУсі уроки хіміїФайли

Тема: Практична робота № 5. Розв’язування експериментальних задач (Хімія. 9 клас)

Мета: узагальнити та закріпити знання про вивчені класи органічних сполук; відпрацювати навички розв’язання теоретичних, експериментальних та розрахункових завдань, які доводять генетичний взаємозв’язок між різними класами органічних речовин; продовжити формування знань про залежність властивостей речовин від їхньої будови; узагальнити причини різноманітності органічних речовин.

Очікувані результати: учні мають уміти планувати хід експерименту для вивчення властивостей речовин; учні мають закріпити знання про класи органічних сполук та їхні властивості; учні мають провести експериментальні дослідження, які підтверджують залежність властивостей речовин від їхньої будови; учні мають дотримуватись правил безпеки при користуванні хімічним посудом і реактивами; учні мають оформляти результати практичної роботи.

Базові поняття та терміни: органічні речовини, етанова кислота, крохмаль, гліцерол, глюкоза, білок, етанол, поліетилен, сахароза.

Обладнання та матеріали:штатив з пробірками, пробіркотримач, пальник, ложечка для спалювання; кальцій оксид, сахароза, поліетилен; розчини: етанової кислоти, натрій гідроксиду, натрій карбонату, кальцій гідроксиду, етанолу, крохмалю, глюкози, йоду, купрум(ІІ) сульфату, гліцеролу, білка.

Тип уроку: практичного застосування знань, умінь і навичок.

  • Організаційний момент

1.1. Привітання.
1.2. Перевірка присутності учнів: кількість за списком ______, кількість присутніх на уроці __________, відсутніх __________.
1.3. Перевірка готовності учнів до уроку.

  • Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності

2.1. Фронтальне опитування.

  1. Назвіть класи органічних речовин.
  2. Які реакції називають якісними (характерними)? Що можна спостерігати при якісних реакціях?
  3. Назвіть відомі вам якісні реакції. На спостереженні яких ознак засновані ці реакції?
  4. Чи може реакція бути якісною, якщо вона відбулася без видимих змін?

2.2. Бесіда для перевірки знань кожного учня з правил безпеки, що є актуальними на цій практичній роботі.

  • Виконання практичної роботи

Для виконання практичної роботи учні отримують інструкційні картки. Учні самостійно виконують практичні досліди і оформляють практичну роботу в зошитах.

Інструкційна картка

Правила безпеки

Перед виконанням практичної роботи ще раз ознайомтеся з правилами безпеки під час роботи в кабінеті хімії (див. інструкції з ТБ).

Пам’ятайте! Виконання цих правил гарантує вам збереження життя і здоров’я.

Дослід № 1. Добування органічних речовин

Добудьте двома способами:
Варіант 1: кальцій етаноат;
Варіант 2: натрій етаноат.

Опишіть план експерименту та його результати. Складіть відповідні рівняння реакцій у молекулярній та скороченій йонній формах.

Дослід № 2. Визначення органічних речовин

У пронумерованих пробірках містяться речовини. Визначте експериментально, у якій пробірці міститься яка речовина.

Варіант 1: етанова кислота, крохмаль, гліцерол;

Варіант 2: глюкоза, білок, етанол.

Опишіть план експериментального дослідження та свої спостереження, запишіть рівняння відповідних хімічних реакцій.

Дослід № 3. Аналіз складу речовин

Варіант 1: доведіть експериментальним шляхом, що поліетилен містить Карбон і Гідроген;

Варіант 2: доведіть експериментальним шляхом, що у складі сахарози міститься Карбон.

Складіть і запишіть план проведення дослідження та його результати. Запишіть відповідне рівняння хімічної реакції.

Додаткове завдання.

Доведіть експериментально, що етанова кислота сильніша за карбонатну.

Висновок

Зробіть висновок до практичної роботи.

Після закінчення роботи наведіть порядок на робочих місцях.

  • Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

4.1. Завдання для всього класу.

Підручник _____________________________________________
Збірник завдань _________________________________________

4.2. Індивідуальне завдання.

  • Підбиття підсумків уроку

Учні висловлюються щодо досягнення мети уроку та вражень, яких вони дістали від роботи.

Шкільне життя

Завантажити: Тема: Практична робота № 5. Розв’язування експериментальних задач (Хімія. 9 клас) (Розмір: 8.0 KB, Завантажень: 564)
Back to top button