Конспекти уроків хімії 9 класУсі уроки хіміїФайли

Тема: Практична робота № 3. Розв’язування експериментальних задач (Хімія. 9 клас)

Мета: сформувати навички розв’язання експериментальних задач; узагальнити та закріпити знання про реакції обміну в розчинах електролітів та процеси дисоціації електролітів; закріпити знання про умови перебігу реакцій йонного обміну в розчинах електролітів; формувати навички проведення експерименту.

Очікувані результати: учні мають уміти планувати проведення експерименту для добування речовин; учні мають знати особливості та умови перебігу реакцій йонного обміну; учні мають складати рівняння хімічних реакцій у повному та скороченому йонному вигляді; учні мають уміти передбачати ймовірність перебігу реакцій у розчинах; учні мають дотримуватись правил безпеки при користуванні хімічним посудом і реактивами; учні повинні вміти оформлювати результати практичної роботи.

Базові поняття та терміни: розчин, розчинена речовина, електроліти, неелектроліти, йони, катіони, аніони, реакції йонного обміну, йонні рівняння, сильні й слабкі електроліти.

Обладнання та матеріали: штатив з пробірками; розчини: барій хлориду, нітратної кислоти, натрій сульфату, натрій карбонату, хлоридної кислоти, купрум(ІІ) сульфату, натрій гідроксиду, сульфатної кислоти.

Тип уроку: практичного застосування знань, умінь і навичок.

Усі уроки хімії на сайті «Шкільне життя»

Завантажити: Тема: Практична робота № 3. Розв’язування експериментальних задач (Хімія. 9 клас) (Розмір: 61.6 KB, Завантажень: 3075)
Back to top button