Конспекти уроків хімії 9 класУсі уроки хіміїФайли

Тема: Практична робота № 2. Реакції йонного обміну в розчинах електролітів (Хімія. 9 клас)

Мета: закріпити знання про реакції йонного обміну та умови їх перебігу; удосконалити вміння записувати рівняння реакцій у молекулярній та повній і скороченій йонних формах; розвивати навички дотримуватись правил безпеки при проведенні хімічних дослідів, описувати досліди, робити висновки.

Очікувані результати: учні мають знати особливості та умови перебігу реакцій йонного обміну; учні мають уміти складати йонні рівняння; учні мають передбачати ймовірність перебігу реакцій у розчинах; учні мають дотримуватися правил безпеки при користуванні хімічним посудом і реактивами; учні повинні вміти оформлювати результати практичної роботи.

Базові поняття та терміни: розчин, розчинена речовина, електроліти, неелектроліти, йони, катіони, аніони, реакції йонного обміну, йонні рівняння, сильні і слабкі електроліти.

Обладнання та матеріали: штатив з пробірками; розчини: купрум(ІІ) сульфату, натрій сульфату, магній хлориду, натрій гідроксиду, натрій карбонату, барій хлориду, калій карбонату, натрій сульфіту, хлоридної кислоти, сульфатної кислоти, фенолфталеїну, алюміній хлориду, калій сульфіду.

Тип уроку: практичного застосування знань, умінь і навичок.

Усі уроки хімії на сайті «Шкільне життя»

Завантажити: Тема: Практична робота № 2. Реакції йонного обміну в розчинах електролітів (Хімія. 9 клас) (Розмір: 11.0 KB, Завантажень: 3002)
Back to top button